Kritisk sykdom

Økonomisk støtte ved alvorlig sykdom.

Få en anbefaling her

Alvorlig sykdom er en stor belastning, både følelsesmessig og økonomisk. Forsikringen Kritisk sykdom gjelder ved 22 utvalgte sykdommer. Utbetalingen kommer etter at diagnosen er stilt, og vi har mottatt nødvendig dokumentasjon. Pengene kan du for eksempel bruke til å betale for behandling det offentlige ikke dekker, eller til hjelp og avlastning for deg og dine nærmeste i sykdomsperioden. Kritisk sykdom kan kjøpes fra du er 18 til 60 år.

  • En av markedets beste

    Kritisk sykdom dekker de fleste sykdommer og gir utbetaling flere ganger.

  • Rask utbetaling

    Erstatningen utbetales så snart diagnosen er stilt, og vi har mottatt nødvendig dokumentasjon.

  • Helsetelefonen

    Erfarne leger og sykepleiere svarer på små og store spørsmål – døgnet rundt. ​


Dette dekker forsikringen Kritisk sykdom Kritisk sykdom Tilleggsdekning
Inkludert Ikke inkludert
Inkludert Ikke inkludert
Inkludert Ikke inkludert
Ikke inkludert Inkludert

Se fullstendige vilkår for Kritisk sykdom (PDF).

Forsikringer for deg og dine nærmeste

Ved ulykke, arbeidsuførhet og dødsfall