Kritisk sykdom

Å bli rammet av alvorlig sykdom kan snu livet på hodet, men en solid forsikring gir deg økonomisk støtte og rådgivning.Takk for gode skussmål!

Økonomisk støtte ved alvorlig sykdom

 • Best i test

  Forsikringen er kåret til best i test av Smarte Penger april 2023.

 • Rask utbetaling

  Erstatningen utbetales så snart diagnosen er stilt, og vi har mottatt nødvendig dokumentasjon.

 • Medisinsk rådgivning

  Erfarne sykepleiere svarer på små og store spørsmål – døgnet rundt.

Best i test

Smarte Penger har sammenliknet Kritisk sykdom-forsikringen hos samtlige forsikringsselskap i Norge hvor vår forsikring ble testvinner!

Begrunnelsen var blant annet god dekning kombinert med gunstig pris.

Les mer om testen av forsikring mot kritisk sykdom

Dette dekker vår Kritisk sykdom forsikring

Dekningene i forsikringen Kritisk sykdom Kritisk sykdom Tilleggsdekning Tilleggsdekning
Inkludert Ikke inkludert

Du får en engangsutbetaling ved 22 utvalgte alvorlige sykdommer og skader.

Erstatningen blir utbetalt etter at diagnosen er stilt, og vi har mottatt nødvendig dokumentasjon. Forsikringssummen er 250 000 – 1 500 000 kroner. Forsikringssummen reguleres årlig i takt med folketrygdens grunnbeløp (G) frem til fylte 50 år og trappes ned med 10 % hvert år fra fylte 60 år. Forsikringen kan beholdes til du er 67 år.

Se liste over sykdommer og skader

Inkludert Ikke inkludert

Du får psykologisk førstehjelp hvis du får en akutt psykisk krise som følge av sykdom eller skade som er omfattet av forsikringen. Du kan få inntil 10 behandlinger hos psykolog.

Inkludert Ikke inkludert

Fri tilgang til vår døgnåpne medisinske rådgivingstjeneste hvor du raskt kan få snakke med erfarne sykepleiere. Her kan du få svar på spørsmål om fysisk og psykisk helse, sykdom og skader. 

Ikke inkludert Inkludert

Hvis du blir varig arbeidsufør som følge av én av de 22 diagnosene forsikringen omfatter, får du en engangsutbetaling. Forsikringen kommer til utbetaling når du har vært minst 40 prosent ufør i to år eller mer, og uførheten vurderes som varig. Forsikringssummen er 500 000 - 2 million kroner, og størrelsen på utbetalingen er avhengig av uføregraden. Forsikringssummen reguleres årlig i takt med folketrygdens grunnbeløp (G) frem til fylte 50 år.

Hvorfor trenger du forsikringen Kritisk sykdom?

Alvorlig sykdom kan snu opp ned på livet ditt. Forsikringen Kritisk sykdom lar deg slippe å bekymre deg for økonomien i tillegg. En utbetaling fra vår forsikring gjør det enklere å få gjort det som er viktig for deg i en slik situasjon.

Eksempler:

 • Behandling som ikke dekkes av det offentlige (f.eks spesialistbehandling i utlandet eller hos privatklinikker)
 • Nedbetale gjeld
 • Mulighet for familie til å ta fri for å tilbringe tid sammen med den som er syk
 • Rehabilitering eller en ekstra ferie
 • Det du ønsker!

Slik fungerer forsikringen

 • Du kan kjøpe forsikringen fra du er 18 år til og med 60 år, og den varer til du er 67 år.
 • Vi tilbyr forsikringssum fra 250 000 kroner til 1 500 000 kroner. Forsikringssummen vil indeksreguleres opp hvert år ved fornyelsen frem til du er 50 år. Ved hver fornyelse etter 60 år nedjusteres forsikringssummen med 10 % hvert år.
 • Forsikringen gjelder selv om du blir helt frisk etter sykdommen.
 • Erstatningen på forsikringen Kritisk sykdom utbetales raskt. Den kan komme til utbetaling allerede etter 24 timer så sant det foreligger tilstrekkelig med medisinske opplysninger.
 • Forsikringen gir ikke rett til utbetaling for sykdom som viser symptom eller diagnostiseres i karenstiden. Karenstiden er fra helseerklæring er sendt inn til If og inntil 30 dager etter at forsikringen er godkjent.

Trygghet ved både ulykke, sykdom og død

En alvorlig sykdom eller ulykke kan snu opp ned på hverdagen. Gode personforsikringer gir deg økonomisk trygghet for deg selv og dine nærmeste ved både ulykke, sykdom og død. 

Få en anbefaling til hvilke personforsikringer du bør ha ut ifra dine behov og livssituasjon, eller les mer om hvorfor personforsikring er viktig.

Våre personforsikringer: