Kritisk sykdom

Vi hjelper deg å finne riktig forsikring

Økonomisk støtte ved alvorlig sykdom

Alvorlig sykdom er en stor belastning, både følelsesmessig og økonomisk. Forsikringen Kritisk sykdom gjelder ved 22 utvalgte sykdommer. Utbetalingen kommer etter at diagnosen er stilt, og vi har mottatt nødvendig dokumentasjon. 

Pengene kan du for eksempel bruke til å betale for behandling det offentlige ikke dekker, eller til hjelp og avlastning for deg og dine nærmeste i sykdomsperioden. Kritisk sykdom kan kjøpes fra du er 16 til 60 år.


 • En av markedets beste

  Kritisk sykdom dekker de fleste sykdommer og gir utbetaling flere ganger.

 • Rask utbetaling

  Erstatningen utbetales så snart diagnosen er stilt, og vi har mottatt nødvendig dokumentasjon.

 • Helsetelefonen

  Erfarne leger og sykepleiere svarer på små og store spørsmål – døgnet rundt. ​

Dette dekker forsikringen Kritisk sykdom Kritisk sykdom Tilleggsdekning
Økonomisk førstehjelp ved kritisk sykdom

Du får en engangsutbetaling ved 22 utvalgte alvorlige sykdommer og skader.

Erstatningen blir utbetalt etter at diagnosen er stilt, og vi har mottatt nødvendig dokumentasjon. Forsikringssummen er 250 000 – 1 million kroner. Forsikringssummen reguleres årlig i takt med folketrygdens grunnbeløp (G) frem til fylte 50 år og trappes ned med 10 % hvert år fra fylte 60 år. Forsikringen kan beholdes til du er 67 år.

Psykologisk førstehjelp

Du får psykologisk førstehjelp hvis du får en akutt psykisk krise som følge sykdom eller skade som er omfattet av forsikringen. Du kan få inntil 10 behandlinger hos psykolog.

Helsetelefonen

Du får tilgang til Helsetelefonen, en døgnåpen medisinsk rådgivningstjeneste som gir svar på helse- og sykdomsrelaterte spørsmål.

Uførhet som følge av kritisk sykdom

Hvis du blir varig arbeidsufør som følge av én av de 22 diagnosene forsikringen omfatter, får du en engangsutbetaling. Forsikringen kommer til utbetaling når du har vært minst 40 prosent ufør i to år eller mer, og uførheten vurderes som varig. Forsikringssummen er 500 000 - 2 million kroner, og størrelsen på utbetalingen er avhengig av uføregraden. Forsikringssummen reguleres årlig i takt med folketrygdens grunnbeløp (G) frem til fylte 50 år.

Se fullstendige vilkår for Kritisk sykdom (PDF).

Sykdommer og skader som er omfattet

Kritisk sykdom gir utbetaling ved 22 sykdommer og skader som er valgt ut i samråd med leger. Forsikringen kan gi utbetaling flere ganger, så lenge diagnosene er uavhengig av hverandre.

Kritisk sykdom gjelder ved følgende 22 sykdommer og skader:

 • Kreft
 • Andre svulster i hjerne eller ryggmarg
 • Hjerneslag
 • Utposning på hjernens blodårer
 • Utposning på hovedpulsåren
 • Hjerteinfarkt eller alvorlig angina pectoris
 • Hjerteoperasjon
 • Alvorlig systemisk bindevevssykdom
 • Multippel sklerose (MS)
 • ALS og andre alvorlige motorneuronsykdommer
 • Motorneuronsykdom
 • Parkinsons sykdom
 • Alzheimers sykdom
 • Schizofreni
 • Epilepsi
 • Nyresvikt
 • Transplantasjon​
 • Utlagt tarm
 • Tverrsnittlammelser
 • Amputasjon
 • Alvorlig brannskade​
 • Blindhet
 • Alvorlig hørseltap

Derfor trenger du personforsikring

Alle kan bli rammet av en alvorlig sykdom eller ulykke, selv om vi ikke liker å tenke på det. Med en god personforsikring skaper du økonomisk trygghet for deg selv og dine nærmeste.

Les mer om hvorfor du bør ha personforsikring​

Helseerklæring

Når du kjøper personforsikring må du fylle ut et helseerklæringsskjema. Opplysningene du gir kan føre til tillegg i prisen, begrensninger i forsikringen, eller i noen tilfeller, avslag på forsikringen.

Frem til helsevurderingen er ferdig, har du en midlertidig forsikring som gjelder hvis du skulle få en av de 22 diagnosene (alvorlig brannskade, tverrsnittlammelse, døvhet, blindhet eller amputasjon) som følge av en ulykke.

Spørsmål og svar om helseerklæring​

Karenstid

Forsikringen gir ikke rett til utbetaling ved sykdom eller lidelse som oppstår den første måneden etter at forsikringen ble godkjent. Dette kalles karenstid eller symptomklausul.

Vilkår

Forsikringer for deg og dine nærmeste

Ved ulykke, arbeidsuførhet og dødsfall