Kritisk sykdom

Vi hjelper deg å finne riktig forsikring

Få en anbefaling her

Alvorlig sykdom er en stor belastning, både følelsesmessig og økonomisk. Forsikringen Kritisk sykdom gjelder ved 22 utvalgte sykdommer. Utbetalingen kommer etter at diagnosen er stilt, og vi har mottatt nødvendig dokumentasjon. Pengene kan du for eksempel bruke til å betale for behandling det offentlige ikke dekker, eller til hjelp og avlastning for deg og dine nærmeste i sykdomsperioden. Kritisk sykdom kan kjøpes fra du er 18 til 60 år.

  • En av markedets beste

    Kritisk sykdom dekker de fleste sykdommer og gir utbetaling flere ganger.

  • Rask utbetaling

    Erstatningen utbetales så snart diagnosen er stilt, og vi har mottatt nødvendig dokumentasjon.

  • Helsetelefonen

    Erfarne leger og sykepleiere svarer på små og store spørsmål – døgnet rundt. ​


Dette dekker forsikringen Kritisk sykdom Kritisk sykdom Tilleggsdekning
Økonomisk førstehjelp ved kritisk sykdom

Du får en engangsutbetaling ved 22 utvalgte alvorlige sykdommer og skader.

Erstatningen blir utbetalt etter at diagnosen er stilt, og vi har mottatt nødvendig dokumentasjon. Forsikringssummen er 250 000 – 1 500 000 kroner. Forsikringssummen reguleres årlig i takt med folketrygdens grunnbeløp (G) frem til fylte 50 år og trappes ned med 10 % hvert år fra fylte 60 år. Forsikringen kan beholdes til du er 67 år.

Psykologisk førstehjelp

Du får psykologisk førstehjelp hvis du får en akutt psykisk krise som følge sykdom eller skade som er omfattet av forsikringen. Du kan få inntil 10 behandlinger hos psykolog.

Helsetelefonen

Du får tilgang til Helsetelefonen, en døgnåpen medisinsk rådgivningstjeneste som gir svar på helse- og sykdomsrelaterte spørsmål.

Uførhet som følge av kritisk sykdom

Hvis du blir varig arbeidsufør som følge av én av de 22 diagnosene forsikringen omfatter, får du en engangsutbetaling. Forsikringen kommer til utbetaling når du har vært minst 40 prosent ufør i to år eller mer, og uførheten vurderes som varig. Forsikringssummen er 500 000 - 2 million kroner, og størrelsen på utbetalingen er avhengig av uføregraden. Forsikringssummen reguleres årlig i takt med folketrygdens grunnbeløp (G) frem til fylte 50 år.

Se fullstendige vilkår for Kritisk sykdom (PDF).

Forsikringer for deg og dine nærmeste

Ved ulykke, arbeidsuførhet og dødsfall