Hvorfor trenger du personforsikring?

Alle kan bli rammet av en alvorlig sykdom eller ulykke, selv om vi ikke liker å tenke på det. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Med gode personforsikringer skaper du trygghet for deg og dine nærmeste.

Sjekk pris og kjøp
  • Ved arbeidsuførhet

    Du ​sikrer familiens økonomi hvis du skulle bli arbeidsufør.​

  • Ved alvorlig sykdom

    Du kan betale for behandling, hjelp og avlastning hvis du eller en i familien blir alvorlig syk.

  • Ved dødsfall

    Du sørger for at familien kan beholde boligen hvis du eller partneren din dør.​

Ulike behov i ulike livsfaser

Behovet for personforsikringer varierer gjennom livet, og aller størst er det når du har høy gjeld og ansvar for barn. Nedenfor har vi laget en oversikt over hvilke forsikringer vi anbefaler i ulike livssituasjoner.

Anbefalte personforsikringer Singel Familie Senior

En ulykkesforsikring gir økonomisk trygghet hvis du blir alvorlig skadet i en ulykke.

Inkludert Inkludert Inkludert

Forsikringen gir deg økonomisk støtte ved alvorlig sykdom. Kritisk sykdom gjelder blant annet ved kreft, hjerneslag og hjerteinfarkt.

Inkludert Inkludert

Forsikringen gir deg en fast månedlig utbetaling hvis du blir arbeidsufør – uansett årsak. 

Inkludert Inkludert Ikke inkludert

En livsforsikring sikrer dine etterlatte hvis du skulle falle fra. ​Anbefales for deg som har gjeld og forsørgeransvar.

Ikke inkludert Inkludert Ikke inkludert

En barneforsikring har fokus på å gi barnet økonomisk sikkerhet som voksen hvis barnet skulle komme utfor en ulykke, eller alvorlig sykdom i oppveksten. Forsikringen gir erstatning ved varig skade, og også utbetalinger ved uførhet. Utbetalingene kommer i tillegg til støtten fra det offentlige.


Inkludert Ikke inkludert

Forsikringen gir utbetaling ved blant annet alvorlig benbrudd, kreft, hjerneslag og hjerteoperasjon. Du får også rabatt på helsekontroll hos Volvat og hjelp til å finne frem i helse- og trygdevesenet.

Ikke inkludert Ikke inkludert Inkludert

Hvilke personforsikringer trenger du? En enkel behovsanalyse gir deg svar basert på din familiesituasjon, inntekt og gjeld.

Men, er jeg ikke dekket gjennom det offentlige?

Jo, det stemmer at det offentlige gir alle et grunnleggende sikkerhetsnett. Men det vil ikke være nok til å opprettholde levestandarden hvis familien skulle bli rammet av alvorlig sykdom, ulykke eller død.

Med private forsikringer får du en tryggere økonomi, du kan nedbetale gjeld og du kan betale for behandling og hjelp du ikke får dekket av det offentlige. ​​

Hva du får fra det offentlige og hvilke forsikringer du har via jobb, varierer fra person til person. Det er en god investering å bruke litt tid på hva som gjelder akkurat for deg. På den måten finner du ut hva du trenger av private personforsikringer i tillegg.