Personforsikringer for deg med barn eller felles gjeld

Har du barn, eller eier bolig med partneren din? Da er disse personforsikringene viktige for deg.

Se anbefalte personforsikringer

Sikre familien din

Uansett om familien din er stor eller liten, gir personforsikringer en økonomisk trygghet. De gir forutsigbarhet og bidrar til en stabil inntekt hvis noe skulle skje, og gir deg muligheter du kanskje ikke hadde hatt råd til uten forsikring. Har du barn eller forsørgeransvar er dette ekstra viktig å tenke på. Hvis dere hadde fått stor reduksjon av inntekten, hvordan ville det påvirket familien?

Trygghet ved ulykke

Ulykkesforsikring er viktig for alle, for å sikre deg selv økonomisk hvis du blir skadet i en ulykke. Den gir økonomisk hjelp ved både langvarige og kortvarige skader, ved å både gi en erstatningssum ved medisinsk invaliditet, i tillegg til å dekke behandlingsutgifter hos spesialist.

Økonomisk hjelp ved sykdom

Alvorlig sykdom er dramatisk for både deg og familien din. Økonomien bør ikke bli en ekstra byrde i en slik situasjon. Derfor er forsikringen Kritisk sykdom viktig. Denne forsikringen gir en utbetaling som kan brukes til det dere ønsker, om det er spesialistbehandling som ikke dekkes av det offentlige, nedbetale felles gjeld, eller ta en ekstra ferie sammen for å komme til hektene igjen etter en tøff periode i livet.

Ved langvarig sykdom vil du etter hvert gå over til uføretrygd utbetalt fra NAV. Denne utbetalingen gir maksimalt 66 prosent av 6 G, som tilsvarer 400 000 kroner i året. Dette vil være et stort inntektstap for mange, og vil føre til økonomiske konsekvenser for levestandarden for hele familien. Uføreforsikring hjelper dere å tette dette inntektstapet, og gir større muligheter til å beholde det livet dere har i dag.

Helseforsikring sikrer deg rask utredning og behandling ved sykdom, i tillegg til tjenester som psykolog, fysioterapi og digital legekonsultasjon.

Sikre dine etterlatte

For deg med forsørgeransvar er livsforsikring viktig. En forsørgers bortfall gir dramatisk reduksjon av familiens inntekt, men ikke nødvendigvis så stor reduksjon i utgifter, særlig i de tilfellene hvor familien ønsker å bli boende i samme bolig.

En livsforsikring kan både nedbetale hele eller deler av felles gjeld, i tillegg til å gi partneren eller familien din litt tid til å venne seg til en ny økonomisk hverdag med bare én inntekt. Slik kan en livsforsikring for eksempel hjelpe familien å beholde boligen de bor i, med én inntekt mindre.