Helseforsikring

Helseforsikring dekker operasjoner, behandlinger og spesialistkonsultasjoner ved sykdom og skader, og varer livet ut.Takk for gode skussmål!

  • Behandlingsgaranti

    Utredning hos legespesialist innen 7 virkedager, og tilgang til operasjon eller behandling innen 10 virkedager.

  • Best i test

    Kåret til best i test i Smarte Pengers test av helseforsikringer 2023.

  • Medisinske tjenester

    Psykolog, fysikalsk behandling, digital legekonsultasjon og second opinion er inkludert.

Forsikringens innhold

Dette dekker helseforsikring

Dekning Inkludert Inkludert
Inkludert

Konsultasjon hos legespesialist i spesialisthelsetjenesten innen 7 virkedager. Deretter behandling eller operasjon innen 10 virkedager.

Inkludert

Dekker livsforlengende behandling ved kreft, basert på individuell vurdering av effekt.

Les mer om livsforlengende behandling

Inkludert

Personlig medisinsk rådgiver finner frem til riktig hjelp og gir støtte underveis i behandlingsforløpet.

Inkludert

Dekker medisinsk nødvendig behandling for varig bedring ved sykdom eller skade uten begrensning i timeantall.

Inkludert

Dekker inntil 10 konsultasjoner, etter henvisning fra lege.

Inkludert

Dekker inntil 10 konsultasjoner med psykologisk førstehjelp ved uforutsette hendelser som vold, trafikkulykke eller dødsfall.

Inkludert

Dekker kostnader til reise og opphold i forbindelse med utredning og behandling.

Inkludert

Dekker kostnader for rehabiliteringsopphold, foreskrevet av legespesialist etter operasjon, eller annen behandling som dekkes av forsikringen.

Inkludert

Ny vurdering av allerede stilt diagnose, foreslått eller igangsatt behandling eller tidligere utført behandling.

Inkludert

Døgnåpen rådgivningstelefon der erfarne sykepleiere svarer på spørsmål om sykdom og helse.

Tlf: 21 49 24 01

Inkludert

Legekonsultasjon på video for reseptfornyelse, helsespørsmål, og andre henvendelser som ikke krever fysisk undersøkelse.

Inkludert

Digital selvhjelpstjeneste via appen Overvinne til behandling av bl.a. angst, depresjoner og søvnvansker.

Inkludert

Mulighet til å benytte våre fremforhandlede priser ved behandling eller operasjon som ikke dekkes av forsikringen.

Best i test 2023

Vår helseforsikring er kåret til best i test av Smarte Penger. Fordelene med helseforsikringen vår er markedets beste behandlingsgaranti, personlig tilpasset kreftbehandling, fysioterapi uten henvisning - og at du kan beholde forsikringen livet ut. 

Best i test av helseforsikring

Medisinsk rådgivning

Vår medisinske rådgivningstjeneste kan hjelpe deg ved spørsmål om fysisk og psykisk helse, sykdom eller skader. Vi er tilgjengelige døgnet rundt, og du får raskt snakke med erfarne sykepleiere som kan svare og veilede deg på spørsmål du måtte ha.

Les om rådgivningstjenesten

Hva er helseforsikring? 

Helseforsikring er en behandlingsforsikring som dekker konsultasjon, utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten med henvisning fra fastlege. Hvis det ikke finnes tilgjengelig kompetanse i Norge, kan vi henvise deg til samarbeidende klinikker og sykehus i Europa. 

Forsikringen dekker blant annet medisinsk rådgivning, kostnader til reise og opphold, rehabilitering, second opinion, psykologisk førstehjelp, fysikalsk behandling uten begrensning i timeantall og psykologkonsultasjon etter henvisning fra lege inntil 10 timer. Merk: Alle utgifter skal være forhåndsgodkjente av Vertikal Helse.

Hvordan bruke helseforsikringen?

Du registrerer enkelt saken via nettsidene våre. Hvis du skal utredes eller behandles hos en legespesialist som ortoped, hudlege eller psykolog, legger du ved en henvisning fra legen din. Det samme gjelder bildediagnostikk som MR eller CT.

Registrer sak her.

Ofte stilte spørsmål

Våre personforsikringer:

Hvilke personforsikringer trenger du?

Her kan du med noen enkle tastetrykk se hvilke personforsikringer vi anbefaler deg – tilpasset dine behov og din livssituasjon. 

Gå til personkalkulatoren