Livsforlengende behandling

Vår helseforsikring dekker livsforlengende behandling ved kreft. Behandling baseres på en individuell vurdering av mulig effekt, og ikke pris.

Les mer om helseforsikring

Ifs helseforsikring dekker behandling som antas å kunne kurere kreft, men også livsforlengende behandling der det er indikasjoner på at det kan ha en effekt.

Kreftbehandling som for eksempel immunterapi, kan koste alt fra 50 000 kroner til flere hundre tusen kroner i måneden, avhengig av type medisiner og om de må kombineres for å ha en ønsket effekt.

Offentlig helsevesen må sette effekt opp mot kostnad

For å avgjøre om medisinen skal finansieres av det offentlige helsevesen i Norge, foretas det en vurdering av blant annet mulig effekt og hva behandlingen koster. Denne vurderingen tar vanligvis utgangspunkt i en større pasientgruppe. Viser forskning at medisinen fungerer for 2 av 10 pasienter, kan det være at behandlingen ikke tilbys til noen i denne pasientgruppen da den anses som for dyr totalt sett.

Individuell vurdering av effekt

Vi foretar en individuell vurdering av hver eneste pasient, din sykehistorie og eventuell annen behandling som er forsøkt. I noen tilfeller foretas det også en genetisk test av kreftcellene.

Basert på denne vurderingen, i kombinasjon med oppdatert kunnskap om kreftmedisiner og hvilke medisiner som er tilgjengelige i Norge, kan en kreftlege anbefale én eller flere medisiner. Vi ser altså på mulig effekt og ikke pris når vi vurderer om en behandling bør prøves.