Grønt kort

Bevis på gyldig trafikkansvarsforsikring ved kjøring i utlandet.

Få Grønt kort på e-post som du printer ut selv:

Bestill Grønt kort

Hva er Grønt kort? 

Grønt kort er et internasjonalt bevis på at du har gyldig ansvarsforsikring, også kalt trafikkforsikring, på kjøretøyet ditt. Selv om du kan kjøre i store deler av Europa uten trafikkforsikringsbevis, anbefaler vi at du alltid har med deg Grønt kort. Det viser seg at de fleste trafikkskadesituasjoner løser seg lettere når du kan vise frem dette.

Hvor gjelder ansvarsforsikringen?

Vær oppmerksom på at ansvarsforsikringen gjelder i hele Tyrka, siden Grønt kort ikke skiller mellom Europa og Asia. Kaskoforsikringen gjelder kun den europeiske delen av Tyrkia. Skillet går ved Bosporosstredet i Istanbul.

Hvor gjelder kaskoforsikringen?

Kaskoforsikringen gjelder i Europa, med unntak av Kosovo. 

Hva gjelder for Ukraina, Russland og Belarus?

Russland og Belarus er fjernet fra våre forsikringsdekninger. Ukraina blir beholdt da vi ikke ønsker å hindre humanitær hjelp til Ukraina. 

Uavhengig av Grønt kort er det viktig å være klar over at generelle vilkår ikke dekker skader som direkte eller indirekte skyldes krig eller krigslignende handlinger. 

Selskapsbytte midt i utenlandsreise

Grønt kort utstedt av If gjelder frem til annullasjonsdatoen. Bytter du selskap midt under en utenlandsreise, må du kontakte det nye selskapet for å få utstedt Grønt kort slik at du har med gyldig kort for hele reiseperioden. Det nye selskapet utsteder da Grønt kort med «fra dato» som er forsikringens startdato. 

Hvis du ikke har tilgang til printer

Vi kan printe ut Grønt kort for deg og sende det i posten.

Mer informasjon om Grønt kort finnes på hjemmesiden til Trafikkforsikringsforeningen.

Grønt kort på e-post

Har du bilforsikring hos oss, kan du få levert Grønt kort elektronisk på e-post, som du printer ut selv. E-posten får du innen neste virkedag.