Fritidsbåtforsikring

Fysiske skader på båten kan medføre store skader. Med fritidsbåtforsikring får du dekning for grunnstøting, kollisjon og båtbrann. Hendelser som kan føre til store kostnader. Forsikringen dekker også ansvarsskader på personer, andre båter og eiendom.

Meld skade

Be om tilbud på fritidsbåtforsikring

  1. Skriv inn ditt organisasjonsnummer Så henter vi frem firmaopplysningene dine.
  2. Gi oss noen opplysninger om virksomheten din Fortell oss litt om bedriften og om det er spesielle forsikringer du vil vite mer om.
  3. En forsikringsrådgiver kontakter deg Sammen finner dere en forsikringsløsning som er tilpasset din virksomhet.
Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Jeg har ikke org.nr

Dette er inkludert i forsikring for firmaeide fritidsbåter

Fritidsbåtforsikring Kasko Kasko Brann, ansvar, tyveri Brann, ansvar, tyveri
Inkludert Inkludert

Brann, lynnedslag og eksplosjon.

Inkludert Inkludert

Ansvar for skade på en annen person eller andres ting.

Inkludert Inkludert

Tyveri og hærverk.

Inkludert Ikke inkludert

Del- og totalskade på skrog og eventuelt motor kun i forbindelse med skrogskade. 

Tilleggsdekninger Kasko Kasko Brann, ansvar, tyveri Brann, ansvar, tyveri
Inkludert Ikke inkludert

Dekker fører- og passasjerer (samlet opp til 1 MNOK).

Inkludert Ikke inkludert

Intern skade på motor, gir og kraftoverføring (som hindrer fremdrift).

Inkludert Ikke inkludert

Avbruddserstatning inntil 30 dager, økning bagasje og fastmontert radio- /musikk- /bildeanlegg /PC-utstyr.