Fritidsbåtforsikring

Få tilbud på fritidsbåtforsikring i næring.

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Jeg har ikke org.nr
Skjemaet blir sendt...

Fritidsbåtforsikring for båter som eies av et firma. Velg mellom to forsikringsalternativer når du skal forsikre firmaeide fritidsbåter.


Fritidsbåtforsikring Kasko Brann, ansvar, tyveri
Delskader på skrog og motor av skrogskade
Brann
Ansvar
Tyveri