Fritidsbåtforsikring

Vi vet hvilken forsikringer som er riktig for virksomheten din. Send oss noen få opplysninger så kontakter vi deg og gir forslag på forsikring.

Fritidsbåtforsikring for båter som eies av et firma. Velg mellom to forsikringsalternativer når du skal forsikre firmaeide fritidsbåter.

Fritidsbåtforsikring Kasko Brann, ansvar, tyveri
Delskader på skrog og motor av skrogskade
Brann
Ansvar
Tyveri

Tilleggsdekninger fritidsbåtforsikring

Du kan tilpasse din fritidsbåtforsikring ved å utvide med tilleggsdekninger. Hvis du velger standard som hovedforsikring kan du utvide med fører- og passasjerulykke, motor- og girskadeforsikring eller supertillegg (avbrudd m.m.).​