Fritidsbåtforsikring

Få tilbud på fritidsbåtforsikring i næring.

Organisasjonsnummer - 9 siffer

Start med å skrive organisasjonsnummeret, så finner vi opplysninger om bedriften din. På neste side skriver du inn kontaktopplysningene dine.

Formuläret skickas...

Fritidsbåtforsikring for båter som eies av et firma. Velg mellom to forsikringsalternativer når du skal forsikre firmaeide fritidsbåter.

Fritidsbåtforsikring Kasko Brann, ansvar, tyveri
Delskader på skrog og motor av skrogskade
Brann
Ansvar
Tyveri