Båtforsikring

Beregn pris raskt og enkelt.Takk for gode skussmål!

Med båtforsikring fra If får du rask hjelp hvis uhellet er ute

  • Sjekk av båten etter grunnstøting

    Skulle du være uheldig å gå på grunn dekker Kasko og Super inspeksjon av skroget uten egenandel, selv om ingen skade blir funnet.

  • Garanti ved totalskade

    Med Super båtforsikring får du erstattet kjøpesummen hvis båten din blir totalskadet. Garantien gjelder inntil tre år fra båten var ny.

  • Ferieavbrudd

    Hvis båten din skades på båtferie, og du ikke kan bruke den videre, dekker vi inntil 2 000 kroner per dag med Super båtforsikring.

Forsikringens innhold

Dette dekker båtforsikringen

Dekninger Super Super Kasko Kasko Delkasko Delkasko
Inkludert Inkludert Inkludert

Forsikringen dekker erstatningskrav mot deg som eier, bruker eller fører av båten. I tillegg får du rettshjelp som eier eller bruker av båten. 

Inkludert Inkludert Inkludert

Ulykkesforsikring for fører og passasjer.

Inkludert Inkludert Inkludert

Skader ved brann, lynnedslag og eksplosjon.  Vi dekker også skade etter hærverk, samt tyveri av båt eller motor.

Inkludert Inkludert Ikke inkludert

Kasko dekker bagasje inntil 50 000 kroner. For Super båtforsikring er det ingen sumbegrensning.

Inkludert Inkludert Ikke inkludert

Kostnader til båtredning og vrakfjerning.

Inkludert Inkludert Ikke inkludert

Dekker skader under transport eller opplag, både ved opptak og sjøsetting.

Inkludert Inkludert Ikke inkludert

Tilhørende jolle inntil 12 fot med maks 15 hk utenbordsmotor, er dekket med inntil 50 000 kroner.

Inkludert Inkludert Ikke inkludert

Kasko dekker opplagsutstyr som krybbe, presenninger, stativ og annet materiell til bruk under opplag, begrenset til samlet 50 000 kroner per skadetilfelle. For Super båtforsikring er det ingen sumbegrensning.

Inkludert Inkludert Ikke inkludert

Vi dekker skader som følge av grunnstøting, sammenstøt og kollisjon, synking, kantring eller annen plutselig ytre hendelse. Vi dekker også kostnader til inspeksjon av båt etter grunnstøting, selv om ingen skade blir funnet. 

Inkludert Inkludert Ikke inkludert

Dekker skader som har oppstått plutselig som følge av feilfylling av bensin på dieseltank, eller diesel på bensintank.

Inkludert Inkludert Ikke inkludert

For seilbåter dekkes brudd på mast og bom uten aldersfratrekk. Gjelder også ved regatta.

Inkludert Ikke inkludert Ikke inkludert

Ved totalskade får du minimum erstattet kjøpesummen. Gjelder i 3 år etter båten første gang ble solgt som ny.

Inkludert Ikke inkludert Ikke inkludert

Ved skade som medfører at båten må etterlates for reparasjon, dekker vi kostnader til opphold, hjemreise og henting.

Inkludert Ikke inkludert Ikke inkludert

Må en planlagt båtferie i perioden fra og med 1. mai til og med 31. august avlyses grunnet at båten ikke lenger er sjødyktig som følge av en erstatningsmessig brann-, tyveri-, kaskoskade, erstattes 2 000 kroner per feriedag som må avlyses.

Inkludert Ikke inkludert Ikke inkludert

Dekker skader eller tap av navigasjons- og sikkerhetsutstyr tilknyttet den forsikrende båten med inntil 40 000 kroner. 

Inkludert Ikke inkludert Ikke inkludert

Flytter du forsikringen fra et annet selskap til oss, garanterer vi deg minst like gode vilkår som du hadde i ditt forrige selskap. Garantien gjelder i 2 år, og vi ordner flytteprosessen for deg. Les om garantien her.

Valgfri tilleggsforsikring Super Super Kasko Kasko Delkasko Delkasko
Inkludert Inkludert Ikke inkludert

Forsikringen dekker kostnader til reparasjon av skader/følgeskader ved uforutsette og plutselige feil på motor og gir, inntil motoren er 15 år.

Kan velges som tillegg til både Super og Kasko, ved forsikring av båter med motor nyere enn 10 år.

Hvilken forsikring passer båten din?

Vi forsikrer fritidsbåter, og tilbyr tre ulike dekninger for ulike behov. Delkasko er en enklere båtforsikring som dekker tyveri, hærverk og brann, ansvarsforsikring og rettshjelp samt ulykkesforsikring for fører og passasjerer.

Kasko båtforsikring er for deg som bruker båten en god del og ønsker en økonomisk trygghet hvis noe skulle skje – som grunnstøting, kollisjon, kantring, synking eller andre plutselige og uforutsette hendelser. Den dekker også skader under transport, sjøsetting eller opplag, redning, skader på jolle inntil 50 000 kroner, feilfylling og brudd på mast og bom.

Super båtforsikring er vår beste forsikring og er for deg som bruker mye tid på sjøen. I tillegg til kaskodekningen får du erstattet båtens kjøpesum ved totalskade. Hvis båten må repareres dekker vi utgifter til opphold, hjemreise og henting. Den dekker også tap av navigasjons- og sikkerhetsutstyr opptil 40 000 kroner.

Vi anbefaler også tilleggsforsikring for motor og girskade. Denne dekker reparasjon av feil på motor og gir frem til motoren er 15 år gammel. Denne kan kjøpes til båter med nyere motor enn 10 år. Denne kan velges som et tillegg til både Super og Kasko.

Hvorfor er det viktig å forsikre båten?

Det er ikke pålagt med ansvarsforsikring på båt, slik som på bil, og ansvarforsikring på båt fungerer heller ikke på samme måte som for bil. Når du kjører bil har du et lovpålagt erstatningsansvar for alle skader du påfører en annen. Som båteier er du derimot kun erstatningsansvarlig hvis du har vært uaktsom eller har direkte skyld i skaden.

Det betyr at kollisjoner som følge av "hendelige uhell" ikke kommer inn under båtens ansvarsforsikring. Hvis båten din blir skadet, risikerer du derfor å selv måtte erstatte skaden, selv om det ikke er din skyld. Dette er grunnen til at vi anbefaler minimum Kasko dersom du ønsker å få erstattet skader på båten din utover brann, tyveri og hærverk.

Les mer om hvorfor båtforsikring er viktig

Hva koster båtforsikring?

Prisen er høyest i båtsesongen fra mai til september. Utenom disse månedene er prisen lavere som modellen under viser. Vi anbefaler å beholde forsikringen året rundt, i tilfelle noe skulle skje under lagring.

Betaler du per måned, betaler du totalsummen delt på 12.  Men dersom du annulerer forsikringen, blir det gjort fakturaavregning som vist ut ifra stolpediagrammet.

Forsikring utenfor sesong

Vi anbefaler å beholde forsikring på fritidsbåten også utenfor sesong, slik at båten er trygg under lagring. Forsikring utenfor sesong (under lagring) er rimeligere enn i høysesong. Les mer om hvordan årsprisen fordeles per måned i vilkårene.

Viktig å vite hvis du skal si opp forsikringen

Siden de aller fleste bruker båten sin mest i vår- og sommersesongen beregner vi pris utifra det. Det betyr at prisen for forsikringen blir høyest i de månedene der bruken og sannsynligheten for skader er størst, og lavere i månedene utenfor sesong.

Vi ønsker å gi deg forutsigbarhet i betalingen av forsikringene dine. Velger du for eksempel å betale forsikringene dine månedlig, vil du derfor få årsprisen delt på 12, selv om prisen varierer gjennom året. Sier du opp forsikringen når sesongen er over, vil sesongprisen avregnes mot den månedsprisen du har betalt. Du kan derfor oppleve å få en sluttfaktura med skyldig restbeløp etter oppsigelsen. På samme måte får du penger tilbake hvis du har betalt for mye.

Ofte stilte spørsmål

Trenger du hjelp til å velge riktig forsikring?

Skjemaet blir sendt...