Båtforsikring

 1. Privat
 2. Forsikringer
 3. Båtforsikring

Nyt båtlivet. Finn forsikringen som passer deg og båten din.

 • Garanti ved totalskade

  Med Super båtforsikring får du erstattet kjøpesummen skulle båten din bli totalskadet.

 • Kasko dekker feilfylling

  Kasko dekker skade ved feilfylling av bensin på dieseltank, eller diesel på bensintank.

 • Eget skadeteam for båt

  Vi har et eget skadeteam for båt og de er klare til å hjelpe deg hvis noe skulle skje.


Dette dekker båtforsikringen Super Kasko Delkasko Ansvar
Ansvar og rettshjelp

Forsikringen dekker erstatningskrav mot deg som eier, bruker eller fører av båten. I tillegg får du rettshjelp som eier eller bruker av båten. 

Fører- og passasjerulykke

Ulykkesforsikring for fører og passasjer.

Brann, tyveri og hærverk

Skader ved brann, lynnedslag og eksplosjon.  Vi dekker også skade etter hærverk, samt tyveri av båt og motor.

Bagasje

Kasko dekker bagasje inntil 50 000 kroner. Super dekker inntil 100 000 kroner.

Båtredning

Kostnader til båtredning og vrakfjerning. Vi dekker også kostnader til inspeksjon av båt etter grunnstøting, selv om ingen skade blir funnet. 

Transport, opplag, sjøsetting og opptak

Dekker skader under transport eller opplag, både ved opptak og sjøsetting.

Jolle

Tilhørende jolle med utenbordsmotor er dekket med inntil 50 000 kroner

Opplagsutstyr

Kasko dekker opplagsutstyr som krybbe, presenninger, stativ og annet materiell til bruk under opplag, begrenset til samlet 50 000 kroner per skadetilfelle. For Super båtforsikring er det ingen sumbegrensning.

Skader på båten

Vi dekker skader som følge av grunnstøting, sammenstøt og kollisjon, synking, kantring eller annen plutselig ytre hendelse. 

Drivstoffskader

Dekker skader som har oppstått plutselig som følge av:

 • feilfylling av bensin på dieseltank eller diesel på bensintank
 • drivstoff infisert av dieseldyr
Brudd på mast og bom

For seilbåter dekkes brudd på mast og bom uten aldersfratrekk. Gjelder også ved regatta.

Totalskade

Ved totalskade får du minimum erstattet kjøpesummen. Gjelder i 3 år etter båten ble kjøpt ny eller brukt. 

Kostnader, opphold og hjemreise

Ved skade som medfører at båten må etterlates for reparasjon, dekker vi kostnader til opphold, hjemreise og henting.

Ferieavbrudd

Må en planlagt båtferie i perioden fra og med 1. mai til og med 31. august avlyses grunnet at båten ikke lenger er sjødyktig som følge av en erstatningsmessig brann-, tyveri-, kaskoskade, erstattes 1 500 kroner per feriedag som må avlyses.

Valgfri tilleggsforsikring Super Kasko Delkasko Ansvar
Motor- og girskade

Forsikringen dekker kostnader til reparasjon av skader/følgeskader ved uforutsette og plutselige feil på motor og gir, inntil motoren er 15 år.

Kan velges som tillegg til både Super og Kasko, ved forsikring av båter med motor nyere enn 10 år.

 1. Privat
 2. Forsikringer
 3. Båtforsikring