Krav om registrering av båt

Alle båter med motor på 5 HK eller mer og seilbåter på 4,5 meter eller mer må være registrert i et sentralt godkjent register og påsatt kjennemerke for at forsikringen skal være gyldig. Det gis en frist på én måned for påsetting av nye kjennemerker.

Ved tyveri av båt registrert på rettmessig eier i enten Småbåtregisteret, Securmark eller skipsregisteret NOR og kjennemerke er montert på båten, reduseres egenandel med 2 000 kroner. Ved tyveri av motor alene som er merket med Securmark, reduseres egenandel med 2 000 kroner.

For registrering av båt kan følgende benyttes:

Småbåtregistret til Redningsselskapet

Securmark båtregistrer

For næringsbåter og fritidsbåter over 10 meter:

Skipsregisteret NOR