Krav om registrering av båt

Alle båter med motor på 5 HK eller mer og seilbåter på 4,5 meter eller mer må være registrert i et sentralt godkjent register og påsatt kjennemerke for at forsikringen skal være gyldig. Det gis en frist på én måned for påsetting av nye kjennemerker.

Registrering av båter i forbindelse med båtforsikring

Myndighetene besluttet å nedlegge småbåtregisteret 1. mai 2006 og den lovpålagte registreringsplikten opphørte. Forsikringsselskapene i Norge ble imidlertid enige om å kreve fortsatt registrering av båter i forbindelse med båtforsikring.

Godkjente småbåtregistre:

Småbåtregistret til Redningsselskapet

Securmark båtregistrer

For næringsbåter og fritidsbåter over 10 meter:

Skipsregisteret NOR

Registrering er en fordel for båteiere og samfunnet for øvrig

  • Det er lettere å finne fram til båteiere som har vært innblandet i en ulykke eller skade.
  • Når båter blir funnet igjen etter tyveri, er de lettere å identifisere.
  • Forsikringsvindel blir også vanskeligere å gjennomføre.