Båtregister

Fritidsbåter på 15 meter og mer er registreringspliktige i Skipsregisteret. Er båten din mellom 7 og 15 meter, må den ikke registreres, men det kan likevel være nyttig.

Ved tyveri av båt registrert på rettmessig eier i enten Småbåtregisteret, Securmark eller skipsregisteret NOR, og kjennemerke er montert på båten, reduseres egenandel med 2 000 kroner. Ved tyveri av motor alene som er merket med Securmark, reduseres egenandel med 2 000 kroner.

For registrering av båt kan følgende benyttes:

Småbåtregistret til Redningsselskapet

Securmark

Skipsregisteret NOR (båter over 7 meter)