Derfor trenger du båtforsikring

Hver sommer opplever utallige båteiere skader på båten sin. Mange velger likevel å gå fra kai uten båtforsikring. – Et sjansespill, mener produktsjef i If, Atle C. Strøm.

Atle C. Strøm, ansvarlig for båtforsikring i If.

En bra båtsommer gir dessverre ofte rekordmange båtskader. På skadetoppen ligger grunnstøting, kantring og synking, ifølge statistikk fra forsikringsselskapet If.

- Tar en stor sjanse uten båtforsikring

4 av 10 småbåter er uforsikret, viser tall fra den siste Båtlivsundersøkelsen. Så hvorfor velger så mange båteiere å ikke forsikre båten sin?

– I motsetning til for bil, er det ikke lovpålagt med båtforsikring. Noen tenker kanskje at de bruker båten sjeldent, og vil heller være selvforsikret, at de erstatter skadene selv, sier Strøm.

Men han frykter at mange ikke forstår ansvarsreglene på sjøen:

– En del båteiere tror nok at det er de samme reglene som med bil, at hvis noen kjører på båten din, så dekkes skaden av skadevolders forsikring. Men på sjøen er det andre regler enn på veien. Derfor kan du ende opp med å erstatte skader på båten din selv om skaden er forårsaket av at noen andre mister kontrollen over båten sin.

Subjektivt ansvar på sjøen

Til sjøs er det nemlig noe som heter subjektivt ansvar. Det betyr at skadevolderen må ha vært uaktsom, eller ha handlet med vilje for å bli erstatningspliktig.

Det betyr at kollisjoner som følge av ‘hendelige uhell’ ikke kommer inn under båtens ansvarsforsikring. Hvis båten din blir skadet av en annen båt ved for eksempel tillegging, hvor årsaken var et ‘hendelig uhell’, risikerer du å måtte erstatte skaden, selv om det ikke er din skyld.

Strøm beskriver følgende eksempel:

– Tenk deg at du skal legge til kai med båten din, og så kommer det en annen båt mot deg som også skal legge til kai. Men istedenfor å svinge inn mot kaia, dundrer den rett inn i siden på båten din. Hvis dette skyldes for eksempel at styringen har hengt seg opp eller at det ikke har vært mulig å sette motoren i bakk fordi girvaieren røk, så er det klassifisert som hendelig uhell, noe som gjør at den andre båtføreren ikke er erstatningspliktig. Uten kaskoforsikring må du da selv dekke skadene på egen båt. Det er grunnen til at vi alltid anbefaler minimum Kasko til båter over en viss verdi.

Hvilken båtforsikring passer for deg?

Du kan som regel velge mellom delkasko, kasko, og en toppdekning, som hos If heter Super. Det kan være vanskelig å vite hvilken som passer for deg og båten din, men Ifs produktsjef forklarer:

– Har du en båt over en viss verdi, bør du ha minst Delkasko for å få dekket tyveri, hærverk og brann. Selv om du bruker båten lite, anbefaler Strøm.

– For å være dekket mot andre skader som kan skje på båttur, som grunnstøting, kantring, og kollisjon, trenger du Kasko eller Super. Med Kasko eller Super båtforsikring får du også dekket skader som andre påfører båten din ved et hendelig uhell.

– Super båtforsikring passer best for deg som drar på båtferie og bruker mye av sommeren på sjøen. Dette er toppdekningen vår, og dekker blant annet ekstra kostnader til alternativt opphold og hjemreise hvis båtferien din skulle bli avbrutt, forteller Strøm.

Han tipser også om tilleggsforsikring for motor og girskade, som dekker reparasjon av feil på motor og gir inntil motoren er hele 15 år gammel.

– Denne forsikringen hjelper deg å unngå store, uforutsette verkstedutgifter i båtsesongen.

Relaterte artikler