Er du klar over denne brannfellen i båt?

Lar du laderen stå igjen i kontakten etter båtturen? Det kan potensielt starte en båtbrann.

Ubrukt lader i kontakt på båt
Foto: If

Det kan være lett å glemme å ta ut laderen fra stikkontakten etter båtturen, men det kan få store konsekvenser.

Flere tilløp til brann i fritidsbåter

Ifølge en representativ undersøkelse som If har fått utført, har hele åtte prosent av disse opplevd brann eller tilløp til brann i båt. Undersøkelsen tok for seg nordmenn over 18 år som hadde vært i båt i løpet av de siste fem årene.

– Det tyder på at det er langt flere tilløp til brann i norske fritidsbåter enn vi tidligere har trodd. Feilbruk av båtenes elektriske anlegg eller feil på anlegget er en av de aller viktigste årsakene til båtbrann. Det er derfor all grunn til å advare mot feil og for tøff bruk av båtens elektriske anlegg, sier Atle C. Strøm, produkteier for båtforsikring i If.

Ikke la laderen stå ubrukt i kontakten

Etter å ha ladet mobiltelefonen eller annet elektrisk utstyr, er det fort gjort å gå fra ledningen i kontakten. Det mange ikke tenker over er at det da står spenning i systemet og ledningen. Dersom det er fukt eller ledningen er slitt, kan det være nok til at det kan oppstå en brann.

I båter som kjører i saltvann er det spesielt viktig å bruke egnet utstyr, da saltvann leder strøm.

Kontroller brannslukningsutstyret jevnlig

Dersom det tar fyr i en båt, som ofte består av mye brennbart materiale, kan det gå det veldig fort fra flammer og glød oppstår til båten er totalt nedbrent.

– Da er det skremmende at over 56 prosent av de spurte svarer at de aldri eller færre ganger enn en gang i året sjekker at brannslukningsutstyret om bord virker som det skal, sier Strøm.

Vi anbefaler alle båteiere å ha røykvarsler(e), et brannslukkerapparat, brannteppe og førstehjelpssett i båten. Husk å kontrollere dette jevnlig etter leverandørens anvisninger.

Bilde av en lader som har tatt fyr på en båt
En lader som står ubrukt i kontakten kan være en potensiell brannfelle. Foto: If

Relaterte artikler