Lader du elbilen med stikkontakt hjemme?

Feillading av elbil kan forårsake brann i både garasje og i bolig. . Tidligere var det tillatt å montere stikkontakt til lading av elbil dersom det ble satt opp egen kurs til elbilen. Fra 1. januar 2023 trådte imidlertid nye regler i kraft.

Lader elbil

Alle elbiler som selges i Norge leveres med en egen ladekabel, og mange elbileiere kobler denne kabelen fra bilens kontakt rett i en vanlig husholdningskontakt når de skal lade elbilen. Få kjenner til kravene fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), og elektrikere ser brente stikkontakter og ledninger hver uke.

- Den vanligste årsaken til at det oppstår brann i forbindelse med elbil, er feil rutiner ved lading, forteller Vidar Brustad i If.

Vidar Brustad er leder for takst og innkjøp for forsikringsselskapet If, og er mye i kontakt med bilverkstedene i forbindelse med bilskader. Brustad forteller at mange bileiere dessverre ikke er klar over kravene som gjelder når de skal lade elbilen hjemme.

Fra 1. januar 2023 kom det nye laderegler som pålegger alle nye ladepunkter å være utstyrt med egen elbillader.

Kun ladebokser fremover

NEK 400-regelverket for elektriske lavspenningsinstallasjoner har fjernet tradisjonelle stikkontakter som et alternativ for hjemmelading av elbil. Dette er et tiltak for å hindre overoppheting og brann, da vanlige stikkontakter ikke er designet for å tåle den høye belastningen over tid som elbillading medfører.

De som allerede har installert godkjente ladeløsninger før 2023 kan fortsatt bruke disse, da de nye reglene ikke har tilbakevirkende kraft. Likevel fraråder eksperter bruk av enkle stikkontakter som en permanent løsning for lading av elbil hjemme, og anbefaler installering av ladebokser.

Ladebokser tåler mer strøm, har nødvendige sikkerhetsfunksjoner innebygd, og tilbyr ofte smarte ladeløsninger som lar brukerne overvåke strømforbruket og lade når strømprisene er lavest.

Dersom du ønsker å installere en ladeboks bør du kontakte en godkjent installatør for rådgivning, informasjon og tilbud, før installasjon og opplæring finner sted. Dette er både en trygg og lønnsom investering, som gir rask og sikker lading tilpasset det elektriske anlegget hjemme.

Vidar Brustad, leder for takst og innkjøp på motor i If. Foto: If
Vidar Brustad, leder for takst og innkjøp på motor i If. Foto: If

For lite kunnskap om lading av bilbatteri

Det finnes flere lovkrav om hvordan et ladepunkt skal være dimensjonert og sikret i bolig for å unngå feilbelastning, men disse er ikke godt nok kjent.

- Vi at mange bilforhandlere som selger elbil ikke er bevisste nok med å informere kunder om hva som kreves, og til å råde dem å kjøpe ladeboks.

Brustad stiller seg bak DSB, som anbefaler dem som har elbil og ladbar hybrid å installere en ladeboks hjemme, noe som koster ca. 15 000 kroner ferdig montert.

Ikke lad elbil med vanlig stikkontakt

En vanlig husholdningskontakt er ikke egnet til kontinuerlig lading av elbil, siden elbilen trekker mye strøm konstant og over lang tid.

- Er ledningsnettet til stikkontakten gammelt eller for svakt, kan det gå varmgang og ta fyr. Og da er det inne i huset det begynner å brenne, ikke i garasjen, advarer Brustad.

Det betyr ikke at ladekabelen som følger med ikke kan brukes, men denne er hovedsakelig beregnet for nødlading der du ikke har tilgang til ladeboks, som for eksempel hoteller, på hytta eller når du er på besøk.

Ladekabelen kan også brukes til å koble til en industrikontakt, som er en kraftigere utgave av stikkontakt.

- Denne kan håndtere mye strøm over tid, derfor gjelder ikke begrensningene for vanlige stikkontakter for industrikontakt. Men merk deg at du som regel trenger en adapter for å kunne koble til med ladekabelen.

Slår ut jordfeilvernet

Jordfeil oppstår hvis strømførende ledninger kommer i kontakt med utsatte deler av det elektriske anlegget eller apparatet, noe som kan forårsakes av slitasje, feil eller en skrue som har løsnet og havnet på feil sted. Da kan du få støt. Et jordfeilvern vil oppdage dette og slå av strømkursen.

Jordfeilvernet i sikringsskapet ditt er sannsynligvis av type A, tilpasset vekselstrøm. Et elbilbatteri lades derimot med likestrøm, derfor trenger du jordfeilvern tilpasset likestrøm, type B, for å sikre at likestrøm ikke forflytter seg fra batteriet i elbilen og inn i det elektriske anlegget i boligen din. Med jordfeilvern type A risikerer du at det ikke løser ut ved jordfeil i boligen din.

Feillading av elbil kan gi konsekvenser for forsikringen

Lader du elbilen din hjemme med vanlig stikkontakt uten å følge kravene fra DSB, og det oppstår brann, kan dette føre til avkortning på forsikringen.

Det skyldes at du i slike tilfeller har endret bruken av det elektriske anlegget i boligen din, siden det å lade en elbil er en større belastning enn det elektriske anlegget i boligen din er bygget for.

4 sjekkpunkter for trygg lading av elbil

  • Få en elektriker til å installere egen ladeboks
  • Ikke benytt vanlig stikkontakt utenom nødlading. Ved nødlading, sjekk kabel og kontakter jevnlig for varmgang.
  • Heng ladekabelen i krok eller kurv. Ikke la den henge fra støpselet, da kontakten ikke tåler vekten.
  • Ikke bruk skjøteledning, dette øker faren for elektrisk sjokk og brann ved isolasjonsskade, kortslutning og overbelastning.

Foto: Maskot / NTB Scanpix

Relaterte artikler