Så lang rekkevidde har elbilen egentlig

Usikker på om du kan stole på rekkevidden som oppgis av produsenten? Slik finner du ut hvor langt du kan kjøre elbilen før den må lades.

Elbil på veien

Mye har skjedd med rekkevidden siden de første elbilene så dagens lys, og i skrivende stund er det mange elbiler som kan skilte med rekkevidde på 500 km. Men mange er skeptiske til rekkevidden som oppgis.

Slik øker du elbilens rekkevidde på vinterføre

“Forventet rekkevidde”

Leverandørene oppgir en “forventet rekkevidde” som brukes i markedsføring og i veiledninger. Den baserer seg på minimum- og maks rekkevidde ved fulladet batteri uten feil eller mangler. Men selv om batteriene holder seg bedre enn mange fryktet da elbilene først kom, svekkes kapasiteten likevel noe over tid. I tillegg vil rekkevidden variere ut ifra temperatur og vær, kjørestil, stigning, dekk og dekktrykk, hvor tungt bilen er lastet og temperatur på batteriet ved oppstart. Det kan derfor være vanskelig å vite eksakt hvor lang rekkevidde du kan forvente av en bil.

Slik regner du ut elbilens faktisk rekkevidde

For å finne ut hvor langt bilen din kjører under faktiske forhold, anbefaler Mathisen å se på batteripakkens størrelse, som måles i kilowattimer, og bilens gjennomsnittlig forbruk i kilowattimer per mil under aktuelle kjøreforhold. Litt mer komplisert, men du får et mye mer presist bilde av hvor langt bilen egentlig kan kjøre.

NEDC-rekkevidde var urealistisk

Tidligere var NEDC (New European Driving Cycle) standarden produsentene i Europa brukte for å oppgi rekkevidde. Men denne kjørelengden har ikke vært mulig å oppnå for en vanlig bilist, spesielt ikke på norske veier.

Stian Mathisen i energiselskapet Fortum, mener at NEDC-standarden er så upresis for elbiler at det er best å ikke forholde seg til den i det hele tatt.

NEDC har vært kritisert for å blant annet bruke en urealistisk lav og jevn hastighet, uten bruk av varmeapparat eller aircondition, med batterier med perfekt temperatur, og for å kun teste på veibane med lite rullemotstand. I tillegg finnes det smutthull for å blant annet senke friksjon, vekt og luftmotstand. Derfor kan du oppleve at en elbil med oppgitt NEDC-rekkevidde på 160 km bare klarer å kjøre 80 km før batteriet er tomt.

WLTP er ny rekkeviddestandard

Den amerikanske EPA-standarden er kjent for å være den strengeste testen, og mange mener denne gir den mest realistiske rekkevidden. Men dessverre finnes det ikke EPA-tall for alle bilmerker.

Den nyeste testmetoden WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) har erstattet NEDC. WLTP er en mer omfattende test enn NEDC som tar mer hensyn til virkelige kjøreforhold, og vil dermed gi et riktigere bilde på hvor lang rekkevidde bilen har.

Men ingen av testene er detaljerte nok til at du kan stole helt på det som oppgis. Du kan imidlertid bruke WLTP-tallene til å sammeligne ulike elbilers rekkevidde.

Slik øker du elbilens rekkevidde på vinterføre

Veihjelp ved tomt batteri på elbilen

Har du bilforsikring i If med delkasko, kasko eller Super, har du veihjelp inkludert i forsikringen. Da vil du alltid få hjelp hvis du skulle være uheldig å gå tom for strøm.

Sjekk pris på bilforsikring for elbil

Kilder: Fortum VG NAF

Foto: Shutterstock / NTB Scanpix

Relaterte artikler