Få rettshjelp dekket av bilforsikringen

Visste du at bilforsikringen vår dekker utgifter til advokathjelp? Dette kan være til hjelp hvis du oppdager feil eller mangler ved bilen etter kjøp.

Bilforsikringen kan hjelpe ved kjøp av bil

– Det er mange som ikke er klar over at bilforsikring dekker rettshjelp, forteller Kenneth Havrevoll, produktspesialist på bilforsikring i If.

Selv om det dukker opp saker om rettshjelp hos Ifs skadebehandlere, er det sannsynligvis mange flere misfornøyde bilkjøpere som kunne fått hjelp gjennom bilforsikringen.

Rettshjelpsdekningen i bilforsikringen dekker inntil 100 000 kroner til advokat dersom du som forsikringstaker av bilen er part i en tvist, for eksempel ved kjøp eller salg av bilen.

Kenneth Havrevoll, produktspesialist i If. Foto: If
Kenneth Havrevoll, produktspesialist i If. Foto: If

Bruktbilkjøp på klagetoppen

Klager ved kjøp av bruktbil er noe av det Forbrukerrådet får flest henvendelser om. Hele 4 av 10 bruktbilkjøpere har opplevd at det er større eller mindre feil eller mangler på bilen de har kjøpt.

– Det kan dreie seg om ulike oppfatninger om hva kjøper og selger ble enige om, eller det kan dukke opp feil på bilen kort tid etter kjøp, som kanskje var der fra før. Reparasjonen kan være dyr og jussen er komplisert, noe som kan føre til store konflikter, forteller Havrevoll.

Sjekk bruktbilens tilstand i Bilhjelpen

Feil eller mangler ved bruktbilkjøp

Hvis du har vært uheldig med et bruktbilkjøp, råder Havrevoll deg til å først få oversikt over hvor stor feilen eller mangelen er.

– Du trenger et prisoverslag på hva det koster å rette opp feilen. Ta det deretter opp med selger så raskt som mulig. Kommer dere ikke til enighet, kan neste steg være å kontakte Forbrukerrådet. De vil kunne vurdere saken din og gi råd om du bør gå videre med det eller ikke, forteller Havrevoll.

Advokathjelp inkludert i forsikringen

Bestemmer du deg for å ta det videre juridisk, ta kontakt med advokat og gi beskjed om rettshjelpdekningen som er inkludert i bilforsikringen din.

Advokaten går gjennom saken din, ser på hvilke muligheter du har, og tar kontakt med motparten for å finne en løsning. I de aller fleste tilfeller løses saken utenom domstolene.

Fastlåste tvister

Forblir saken fastlåst, har du to muligheter; forliksrådet og tingretten.

Forliksrådet er det rimeligste alternativet, og kan hjelpe til med å løse en tvist gjennom megling. De kan i visse tilfeller også avsi en dom for kravet ditt. Her kan du stille uten advokat. Dersom konflikten ikke løses i forliksrådet, kan du ta det videre til tingretten.

– I tingretten er det mest vanlig å stille med advokat, siden motparten trolig vil gjøre det, og på den måten jevner det ut makten i diskusjonene. Du skal være relativt trygg på jussen dersom du stiller uten advokat i tingretten, sier Havrevoll.

Frykten for store advokatregninger

Siden advokathjelp ofte er kostbart, kvier mange seg for å gå så langt med en sak, til tross for at feilen de har oppdaget er kostbar å rette opp.

– Hvis frykten for høye advokatregninger er for stor, vil mange bite i det sure eplet, og ta kostnaden for å rette mangelen selv. Vi ønsker ikke at økonomien skal være et hinder for å få rettet opp noe som er feil. Med bilforsikring i If betaler du kun egenandelen, resten av advokatutgiftene dekker forsikringen, forteller Havrevoll.

Les mer om rettshjelpdekningen som er inkludert i bilforsikringen

Maskot / NTB Scanpix

Relaterte artikler