Denne forsikringen må alle biler ha

Antall uforsikrede kjøretøy har gått betydelig ned, men det er allikevel noen som ikke forsikrer bilen. Det kan bli dyrt.

Bil uten forsikring dekket med høstløv

Det er lett å utsette, og tidligere kunne du kanskje komme unna med det. Men, fra og med 1. mars 2018 ble det strengere å besitte et uforsikret kjøretøy. Nå må du betale et krav på mellom 50 -150 kroner hver eneste dag bilen er uforsikret.

Det er Trafikkforsikringsforeningen (TFF) som krever inn gebyret. Gebyret går til å dekke skader forvoldt av ukjente og uforsikrede kjøretøy.

Spesialist på motorforsikring i If, Kenneth Havrevoll. Foto: If
Spesialist på motorforsikring i If, Kenneth Havrevoll. Foto: If

Alle kjøretøy må ha ansvarsforsikring

I Norge er det lovpålagt å ha minimum ansvarsforsikring for å kjøre på norske veier – uansett bilens tilstand og verdi. Dette er en forsikring som dekker skader bilen kan påføre andre mennesker og gjenstander.

Kravet om ansvarsforsikring gjelder selv om kjøretøyet ikke er bruk. Det vil si, så lenge bilen har et registreringsnummer, skal den ha forsikring.

– Biler og andre kjøretøy er tunge objekter med mange tekniske innretninger som kan svikte, og kan i verste fall begynne å brenne. Disse faktorene betyr at kjøretøyet utgjør en betydelig risiko for store skader selv når de er parkert eller ikke er kjørbare, forteller spesialist på motorforsikring i If, Kenneth Havrevoll.

– Dette resulterer i at alle kjøretøy er nødt til å ha en obligatorisk ansvarsforsikring som dekker skader bilen kan påføre andre kjøretøy, fast eiendom og ikke minst personskader. Krav om ansvarsforsikring er derfor lovfestet når skilter er påmontert, sier han.

Dersom du står registrert som eier av et forsikringspliktig kjøretøy, og ikke har forsikring, vil du få et brev fra TFF som varsler at du får gebyr dersom du ikke kjøper forsikring for kjøretøyet . Gebyret baseres på informasjon om eierforhold og kjøretøyets registreringsstatus fra motorvognregisteret, samt informasjon om hvor og når et kjøretøy er forsikret fra sitt eget register TFFAuto.

TFF døgnsatser

Satsene per døgn varierer ut i fra hva slags kjøretøy du har:

  • Moped, traktor, motorredskap, veterankjøretøy: 50 kroner
  • Personbil, varebil, campingbil, beltebil, motorsykkel, beltemotorsykkel (snøscooter): 150 kroner
  • Buss, lastebil: 250 kroner

I tillegg må du betale trafikkforsikringsavgift (tidligere årsavgift) per døgn.

Ulykke uten bilforsikring

Kjører du med et uforsikret kjøretøy, og ender opp med å skade noen eller noe, kan det koste deg dyrt.
Uten bilforsikring, er du personlig erstatningspliktig for alle materielle skader som kjøretøyet ditt forårsaker. Det gjelder alt fra parkeringsbulker, til store og omfattende skader.

– Siden det normalt er ansvarsforsikringen som tar seg av den uskyldige parten i en skadesak, er det laget en egen løsning som dekker skader forårsaket av uforsikrede kjøretøy. Denne er det TFF som håndterer. De behandler og legger ut for alle økonomiske krav som er rettet mot ditt kjøretøy, men så fort de har ordnet opp med den uskyldige parten, vil de kreve tilbake alle sine utlegg fra deg som eier av kjøretøyet, sier Havrevoll.

Enda alvorligere er det hvis du forårsaker personskade, da kan erstatningen fort komme opp i millionsummer.

– Med tanke på at personer kan bli alvorlig skadet i trafikken, og i verste fall mister muligheten til å ha en jobb som gir inntekt, kan slike krav komme opp i mange millioner. Er du riktig uheldig, kan du ende opp med en gjeld som henger over deg hele livet.

– Å ikke kjøpe ansvarsforsikring skal derfor ikke være et alternativ, sier Havrevoll.

Hva kan du gjøre for å unngå gebyr?

  • Kjøp forsikring
  • Er kjøretøyet ikke i bruk eller ikke i kjørbar stand, kan du levere inn skiltene til Statens vegvesen
  • Mener du at kjøretøyet allerede er avregistrert eller vraket, må du kontakte Statens vegvesen
  • Har du solgt kjøretøyet, må du passe på at korrekt salgsmelding har blitt innlevert
  • Har du gyldig forsikring, men forsikringsselskapet ditt ikke har meldt inn dette korrekt, må du kontakte forsikringsselskapet ditt slik at de kan korrigere dette.

Nyttige lenker og telefonnummer

Foto: Shutterstock / NTB Scanpix

Relaterte artikler