Unngå regn- og flomskader

For å unngå for store skader ved kraftig regn og flom, bør du sørge for at vannet lett kan renne bort fra huset. Se også til at vann ikke kommer inn gjennom taket.

Tips for å unngå skader Meld skade

Enkle tiltak for å hindre vannskader

 • Sjekk taket for å se at plater og takstein er hele og på plass.
 • Rens takrenner for greiner, takmose, løv og rusk.
 • Hold avløp åpne og sørg for at vannet har fri flyt.
 • Har du kjeller, pakker du tingene dine i plastbokser med lokk. Får du inn vann vil boksene flyte på vannet.
 • Flytt eiendeler, som ikke ligger i plastbokser, fra kjeller til overetasjen dersom det er fare for flom.
 • Ta bort naturlig vegetasjon i skråninger og bekker, dette absorberer og holder på vann.
 • Hageavfall, jord og stein som tømmes ved eller i små bekker i nærheten av huset kan føre til at vannet som ikke lenger har fri flyt finner nye stier mot huset ditt. Det er lurt å tømme avfall på mer egnete steder. 

De vanligste årsakene til flom

 • Snøsmelting og regn, ofte kombinert med høy fuktighet i jorda er de vanligste årsakene til flom. Er det tele i bakken kan det forverre flommen. Det samme gjelder hvis flommen/nedbør rammer byer og tettsteder som har store, tette overflater.
 • Bekker og mindre elver som bryter ut av normalløpet sitt kan også gi store skader.

Følg med på yr.no og varsom.no for vær- og naturvarsler for ditt område.  

Tiltak på lengre sikt

 1. Sørg for tilstrekkelig fall i terrenget rundt bygget slik at vann renner bort fra, og ikke mot bygget.
 2. Avløps- og overvannsanlegget skal utformes slik at overvann dreneres og ledes bort fra bygget.
 3. Grunnmurer og andre utsatte deler av bygningen bør behandles med puss, maling eller annet materiale som holder vann ute.
 4. Bruk materialer og konstruksjoner som fliser og betong i underetasjer og kjellere.
 5. Installer tilbakeslagsventiler på avløpsledninger ut av huset, da kan du unngå skader dersom det generelle avløpsnettet blir tett.

Slik virker forsikringen ved styrtregn og flom

Hus- og hytteforsikring gjelder når vann renner inn i bygget gjennom dørkarmer eller ventiler. Forsikringen gjelder også dersom det siver vann opp fra sluk og fra eksempelvis kloakkledningen.

Super husforsikring og Super hytteforsikring har utvidet lekkasjesikring som også kompenserer for skader på bygget dersom vann trenger gjennom taket eller fasaden over bakken. Forsikringen erstatter imidlertid ikke det ødelagte taket. Dine forsikringer og vilkår finner du på Mine sider.