Unngå vannskader ved snøsmelting

For å hindre store skader når det blir mildvær og snøen smelter raskt, bør du gjøre noen tiltak på forhånd. Her er noen nyttige tips.

Tips for å unngå skader Meld vannskade

Forebygg vannskade med disse enkle tiltakene

 • Sørg for at du ikke har for mye snø liggende på tak, verandaer, drivhus, plasthaller og andre svake konstruksjoner når mildværet kommer. Snøen vil mettes med vann og bli veldig tung og vannet trenger raskere inn. Hvis snøen blir for tung for plasthaller eller drivhus, dekkes ikke slike skader. Derfor er god forebygging viktig.
 • Fjern gjerne snø som ligger inntil ytterveggene slik at vannet kan få renne bort fra bygningene.
 • Har du kjeller, legg tingene dine i plastbokser med lokk, eller løft dem opp fra gulvet. Hvis det kommer inn vann, vil boksene flyte på vannet.

Tiltak på lengre sikt

 1. Sørg for tilstrekkelig fall i terrenget rundt bygget slik at vann renner bort fra, og ikke mot bygget.
 2. Avløps- og overvannsanlegget skal utformes slik at overvann dreneres og ledes bort fra bygget.
 3. Grunnmurer og andre utsatte deler av bygningen bør behandles med puss, maling eller annet materiale som holder vann ute.
 4. Bruk materialer og konstruksjoner som fliser og betong i underetasjer og kjellere.
 5. Installer tilbakeslagsventiler på avløpsledninger ut av huset, da kan du unngå skader dersom det generelle avløpsnettet blir tett.

Vanlige årsaker til vannskader 

 • Snøsmelting og regn, ofte kombinert med høy fuktighet i jorda eller tele i bakken, er de vanligste årsakene til at vann kommer inn. Det samme gjelder hvis nedbør/flom rammer byer og tettsteder som har store, tette overflater.
 • Bekker og mindre elver som bryter ut av normalløpet sitt kan også gi store skader.
 • Snøskred og sørpeskred er ofte en konsekvens av store væromslag.

Følg med på yr.no og varsom.no for vær- og naturvarsler for ditt område.