Flom-/vind-/naturskader

Hvis vind/storm, flom, skred eller stormflo har gjort skader hos deg, kan du melde det her.

Meld skade

Du får rask hjelp av oss

Hvis uhellet først er ute, er det viktig at du tar kontakt med oss så snart du kan. Dette gir oss mulighet til å hjelpe deg på en best mulig måte, og det kan gi gode muligheter til å begrense skadene hos deg. Vi og våre samarbeidspartnere kan tilby hjelp på kort varsel, uansett hvor skaden skjer.

1. Gjør det du kan for å begrense skaden mest mulig. Meld skaden til oss, og vi tar raskt kontakt med deg.

2. Hvis du har hatt besøk av en av våre samarbeidspartnere, sender de oss en rapport fra befaringen. Når vi har fått rapporten, tar vi kontakt med deg for å avtale veien videre.   

3. Når skaden er utbedret, får du en faktura på egenandelen din. Resten av regningen sender håndverkerne til oss.

Hva dekker forsikringen ved naturskade?

Ofte stilte spørsmål om naturskader