Naturskade

Ved storm, flom, skred eller stormflo

Du får rask hjelp av oss

1. Begrens og meld skaden

Gjør det du kan for å begrense skaden mest mulig. Meld skaden til oss, og vi tar raskt kontakt med deg.

Meld skade

2. Skaden vurderes

Er det nødvendig, sender vi en av våre samarbeidspartnere hjem til deg for å vurdere skaden. De sender oss en rapport fra befaringen, og vi tar så kontakt med deg for å avtale veien videre.

3. Skaden utbedres

Når skaden er utbedret, får du en faktura på egenandelen din. Resten av regningen sender håndverkerne til oss.

Nyttig å vite ved naturskader

Enkelte områder av landet er særlig utsatt for naturulykker. På kysten er det storm- og rasskadene som dominerer, mens i lavlandet er det større fare for flomskader.

Hvis uhellet først er ute, er det viktig at du tar kontakt med oss så snart du kan. Dette gir oss mulighet til å hjelpe deg på en best mulig måte, og det kan gi gode muligheter til å begrense skadene hos deg. Vi og våre samarbeidspartnere kan tilby hjelp på kort varsel, uansett hvor skaden skjer.

Stortinget har ved lov bestemt at alle ting som er forsikret mot brann også er forsikret mot naturskade. I den anledning ble Norsk Naturskadepool dannet av samtlige forsikringsselskap i Norge. Selskapet hvor husforsikring er kjøpt foretar skadeutbetalinger på vegne av Naturskadepoolen. Skadebehandling og oppgjør må foregå etter retningslinjer gitt fra Norsk Naturskadepool.

Se hva husforsikringen dekker ved naturskade

Naturskade dekkes både av Super og standard hus- og innboforsikring. Som naturskade regnes bare de ekstraordinære naturfenomenene skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv og vulkanutbrudd.

På Mine sider finner du fullstendige vilkår for forsikringen din.  

  Se hva husforsikringen ikke dekker

  • Utgifter til forebygging, sikring, flytting eller andre tiltak som ikke skyldes direkte skade på forsikret byggverk.
  • Frost, tele, tørke, setninger i grunnen, isgang,

  Naturskadedekningen dekker kun ekstraordinære naturfenomener som skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv og vulkanutbrudd.

  Dersom årsaken er andre ordinære hendelser, slik som for eksempel kraftig regnvær, er det andre dekninger som gjelder. For slike skader kan du være avhengig av å ha Superforsikring for å få dekket skadene.

   

  Mine sider finner du fullstendige vilkår for forsikringen din.  

  Din egenandel

  Lovbestemt egenandel ved naturskade er 8 000 kroner.

  Så lenge du ikke har skader hos oss, opparbeider du deg en «egenandelsfordel». Hvis du har penger stående her, kan du bruke dem til å betale hele eller deler av egenandelen. Du finner mye du eventuelt har oppspart på egenandelsfordelen på Mine sider

   Spørsmål vi ofte får om naturskader

   Hva regnes som en naturskade?

   Naturskade i lovens forstand er skade på ting som direkte skyldes skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd.

   Ved storm: Den generelle grense for erstatningsmessig stormskade er 20,8 m/sek. (meter pr. sekund), som tilsvarer 41 knop eller 75 km pr. time.

   Ved flom: Med erstatningsbetingende flom i vassdrag forstås en situasjon der ekstraordinær nedbør/sterk snøsmelting fører til unormalt høy vannstand med skadevoldende oversvømmelse. Vassdraget går utover sine bredder.

   Ved skred: Skred er utrasing av større eller mindre masser av leire, snø og løsmasser (stein, grus, sand, jord) Skred som naturulykke forutsetter at det er masser opplagt av naturen selv som raser ut.

   Ved stormflo: I perioder med lavt luftrykk og kraftig vind fra en retning som fører til oppstuvning, vil værets virkning på vannstanden bli ekstra stort. Dersom dette faller sammen med en spring-periode (høyeste målinger i den årlige tidevannsyklus) kan vannstanden bli ekstra høy og kalles stormflo.

   Vannstand (dvs. midlere vannstand) over nivå for 5 års returperiode - er en av grunnleggende erstatningsbetingelser.

   Hva kan jeg selv gjøre når det oppstår en naturskade?

   Når skaden har rammet, er det enkelte ting som kan gjøres så snart som mulig enten ved egen eller andres hjelp.

   • Sikre bygg og innbo for å unngå merskade, samt sikre løse gjenstander som kan skade mennesker, dyr eller gjenstander.
   • Vi vil trenge bilder av skadene og det er fint om du har anledning å ta noen for oss. Disse kan du enkelt sende oss ved å benytte linken som sendes i egen e-post/SMS.
   • Notér hva slags arbeid du gjør selv, eller får hjelp til av andre.
   • Ikke kast noen skadde deler, gode bilder vil i tillegg alltid dokumentere skadene.
   • Ta kontakt om du trenger hjelp til sikring, vi vil forsøke å bistå med noen som kan hjelpe.
   • Send inn all dokumentasjon du har fortløpende, det være seg bilder av skaden, beskrivelse og vurdering av størrelsen på skadene, antall timer egeninnsats du/dere gjør osv.

   Hva skjer når dere sender noen for å befare skaden min?

   • Vår samarbeidspartner tar kontakt med deg i løpet av kort tid for å avtale tidspunkt for befaring. De vil spørre deg litt kort om skaden, slik at de er best mulig forberedt før de kommer ut til deg.
   • Firmaet vil komme på befaring til avtalt tid , skaden blir vurdert av fagfolk og nødvendige tiltak blir iverksatt
   • Rapport fra befaringen blir sendt til oss, og vår skaderådgiver tar kontakt med deg for å avtale veien videre.

   Kan jeg reparere skadene selv?

   Vi har avtaler med ulike samarbeidspartnere som kan utbedre skaden som har skjedd hos deg. Det vil alltid være firmaer med riktige fagfolk, som har gode erfaringer med skader på bolig og hageanlegg. Du er derfor sikret en trygg og god utbedring. Likevel ser vi at noen ønsker å utbedre skadene på egen hånd, mot en kontantutbetaling fra oss. Denne utbetalingen vil da ta utgangspunkt i taksten som blir utformet av våre samarbeidspartnere.

   Når må jeg betale egenandelen min?

   Egenandelen betaler du når skaden er ferdig utbedret. Ofte vil du få en faktura på egenandelen direkte fra vår samarbeidspartner.

   Hvis du ønsker en lavere egenandel, kan du selv avtale å gjøre noe av jobben på stedet. All egeninnsats relatert til skadesaken vil bli erstattet av oss.

   Hva kan jeg få dekket hvis jeg må flytte ut av boligen min?

   Noen ganger kan det bli såpass vanskelige forhold i hjemmet, at boligen faktisk blir vurdert som ubeboelig under utbedring av skaden. En bolig blir regnet som ubeboelig hvis du ikke har tilgang til kjøkken, bad eller soverom mens skaden repareres. I disse tilfellene finnes det en dekning for dette både gjennom husforsikring og innboforsikring. Spørsmål rundt dette vil vår skaderådgiver hjelpe deg med. 

   Vi hjelper deg

   Skriv til oss
   Ring 21 49 24 00
   Vår postadresse er:
   If, Postboks 240, 1326 Lysaker

   Fant du det du lette etter?

   Vi vil gjerne ha din tilbakemelding. Det hjelper oss å lage et bedre nettsted. 

   Gi din tilbakemelding