Vind-/naturskader

Når vind/storm, flom, skred eller stormflo har gjort skader hos deg.

Meld skade

Du får rask hjelp av oss

1. Begrens og meld skaden 

Gjør det du kan for å begrense skaden mest mulig. Meld skaden til oss, og vi tar raskt kontakt med deg.

Meld skade

2. Skaden vurderes

Er det nødvendig, sender vi en av våre samarbeidspartnere hjem til deg for å vurdere skaden. De sender oss en rapport fra befaringen, og vi tar så kontakt med deg for å avtale veien videre.

3. Skaden utbedres

Når skaden er utbedret, får du en faktura på egenandelen din. Resten av regningen sender håndverkerne til oss.

Nyttig å vite ved naturskader

Enkelte områder av landet er særlig utsatt for naturulykker. På kysten er det storm- og rasskadene som dominerer, mens i lavlandet er det større fare for flomskader.

Hvis uhellet først er ute, er det viktig at du tar kontakt med oss så snart du kan. Dette gir oss mulighet til å hjelpe deg på en best mulig måte, og det kan gi gode muligheter til å begrense skadene hos deg. Vi og våre samarbeidspartnere kan tilby hjelp på kort varsel, uansett hvor skaden skjer.

Stortinget har ved lov bestemt at alle ting som er forsikret mot brann også er forsikret mot naturskade. I den anledning ble Norsk Naturskadepool dannet av samtlige forsikringsselskap i Norge. Selskapet hvor husforsikring er kjøpt foretar skadeutbetalinger på vegne av Naturskadepoolen. Skadebehandling og oppgjør må foregå etter retningslinjer gitt fra Norsk Naturskadepool.

Forsikring ved naturskade

Spørsmål vi ofte får om naturskader