Meld flom-, vind- eller naturskader

Hvis vind/storm, flom, skred eller stormflo har forårsaket skade hos deg, meld skaden så raskt du kan på nett. Dette gir oss muligheten til å hjelpe deg på en best mulig måte og å begrense eventuelle skader effektivt.

Slik fungerer det

  • Hvis det er en større hendelse, vil det kunne ta tid før det er mulig å få praktisk hjelp. Gjør da det du kan for å unngå større skadeomfang.
  • Ta bilder eller film av skaden. Dette kan brukes til å dokumentere skadeårsak og -omfang.
  • Når du melder skade til oss, vil vi vurdere om skaden skal takseres og om ytterligere tiltak skal igangsettes. 

Egenandel ved naturskader

  • Egenandelen ved naturskader er 8 000 kroner og er lovbestemt i Norge. Samme egenandel gjelder for skader som skyldes vind svakere enn storm.

Hva dekker forsikringen ved naturskade?

Ofte stilte spørsmål om naturskader