Unngå storm- og vindskader

Under en storm har vinden en hastighet på minst 20,8 meter per sekund og kan forårsake store materielle skader. 

Tips for å unngå skader Meld skade

Slik kan du forebygge skader

  • Rydd hage og terrasse for ting som kan tas av stormen. Hagemøbler, partytelt, lekehytter og trampoliner er utsatt. Ta av trampolineduk og sikkerhetsnett - eller plukk fra hverandre hele trampolinen.
  • Før stormen bør du også ta en titt opp på taket ditt for å se om det kan være løse takstein eller –plater vinden kan få tak under.
  • Bygg under oppføring/ombygging skal sikres godt. Pass særlig på om vinden kan gripe fatt i presenninger som dekker deler av bygningskonstruksjonen.
  • Lette konstruksjoner som levegger, uthus, garasjer med åpen port og naust er utsatt. Husk at risikoen for skader er midre hvis alt er godt festet. Alt skal være festet på en skikkelig måte.
  • Vinduer og dører som kan bli utsatt for treffskader kan dekkes til med kryssfinerplater.
  • Har du campingvogn eller bobil, bør du prøve å sette den i le for vinden. Store flater virker nærmest som seil for den sterke vinden.

For deg med hytte eller fritidshus

Hvis du frykter at hytte eller fritidshus har vært utsatt for kraftig uvær, anbefaler vi deg å sjekke hytta selv eller kontakte noen fastboende eller hyttenaboer som kan ta en titt. Har det blitt en bygningsskade på hytta, kan den bli verre hvis den blir utsatt for vær og vind over tid.

Følg med på yr.no og varsom.no for vær- og naturvarsler for ditt område.  

Slik hjelper vi deg ved skade

  • Hvis det er en større hendelse, vil det kunne ta tid før det er mulig å få praktisk hjelp. Gjør da det du kan for å unngå større skadeomfang.
  • Ta bilder eller film av skaden. Dette kan brukes til å dokumentere skadeårsak og -omfang.
  • Når du melder skade til oss, vil vi vurdere om skaden skal takseres og om ytterligere tiltak skal igangsettes. 

Meld skade her

Mann i sterk vind
Vi hjelper deg hele døgnet ved skade.