Bedriftsansvarsforsikring dekker erstatningsansvar


Det skal lite til for å bli erstatningsansvarlig. Alle bedrifter har en viss risiko for erstatningskrav og erstatningsansvar ovenfor andre. Og det er lett å tenke seg at store krav kan true bedriftens økonomi.

Få tilbud på bedriftsansvarsforsikring. Start med å skrive inn organisasjonsnummeret ditt.

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Jeg har ikke org.nr

Hvem bør ha bedriftsansvarsforsikring?

Bedriftansvarsforsikring er viktig hvis bedriften din utfører fysiske tjenester (for eksempel håndverkere, frisører eller renholdsfirmaer), om du selger en vare eller produserer ting.

Bedriftsansvarsforsikring inkluderer

 • Skade som skjer på grunn av handlinger som begås av ansatte (arbeidsgiveransvar)
 • Skade som oppstår som eier eller bruker av en bygning eller lokale (huseieransvar)
 • Skade som skjer ved bruk motorvogn utenfor bilansvarsloven sitt virkeområde
 • Skader som skjer ved graving, riving, spunting eller peling
 • Skader som skjer ved plutselig og uforutsett forurensing

Bedriftsansvarsforsikring dekker i tillegg

 • Skade på personer eller ting
 • Skade på ting som bedriften leier, låner eller leaser
 • Tilkomstkostnader
 • Kravene til ansvarsforsikring i NS

Jobber du etter en NS-kontrakt, tilbyr vi også prosjektforsikring og entreprenørforsikring som dekker kravene til forsikring av ting etter NS-kontrakt.

Illustrasjonsbilde bedriftsansvarsforsikring

Tilpass forsikringen din

Vi hjelper deg slik at du får en forsikring som svarer nøyaktig til behovet ditt. Forsikringen kan blant annet utvides til å dekke:

 • Erstatningsansvar for formueskade uten at det har skjedd skade på person eller ting
 • Erstatningsansvar for sprengning
 • Erstatningsansvar for tap av oppdragsgivers nøkler
 • Erstatningsansvar for skade på leid eiendom eller lokale
 • Erstatningsansvar oppstått ved bruk av droner, droneforsikring
 • Erstatningsansvar som byggherre
 • Erstatningsansvar som transportør eller speditør

Skadeeksempler

Få et forsikringstilbud

Send oss noen få opplysninger så gir vi deg et tilbud på bedriftsansvarsforsikring. Begynn med å angi ditt organisasjonsnummer øverst på siden.