Bedriftsansvarsforsikring dekker erstatningsansvar

Få tilbud på bedriftsansvarsforsikring.

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Jeg har ikke org.nr

Bedriftansvarsforsikring gir beskyttelse hvis virksomheten din blir erstatningsansvarlig for en skade på ting eller personer.


Erstatningsansvar - Hvem bør ha bedriftsansvarsforsikring?

Bedriftansvarsforsikring er viktig hvis bedriften din utfører fysiske tjenester (for eksempel håndverkere, frisører eller renholdsfirmaer), om du selger en vare eller produserer ting.

Det skal lite til for å bli erstatningsansvarlig. Alle bedrifter har en viss risiko for erstatningskrav og erstatningsansvar ovenfor andre. Og det er lett å tenke seg at store krav kan true bedriftens økonomi.

Vår Bedriftsansvarsforsikring inkluderer

 • Skade som skjer på grunn av handlinger som begås av ansatte (arbeidsgiveransvar)
 • Skade som oppstår som eier eller bruker av en bygning eller lokale (huseieransvar)
 • Skade som skjer ved bruk motorvogn utenfor bilansvarsloven sitt virkeområde
 • Skader som skjer ved graving, riving, spunting eller peling
 • Skader som skjer ved plutselig og uforutsett forurensing

Vår Bedriftsansvarsforsikring dekker

 • Skade på personer eller ting
 • Skade på ting som bedriften leier, låner eller leaser
 • Tilkomstkostnader
 • Kravene til ansvarsforsikring i NS

Jobber du etter en NS-kontrakt, tilbyr vi også prosjektforsikring og entreprenørforsikring som dekker kravene til forsikring av ting etter NS-kontrakt.

Tilpass forsikringen din

Vi hjelper deg slik at du får en forsikring som svarer nøyaktig til behovet ditt. Forsikringen kan blant annet utvides til å dekke:

 • Erstatningsansvar for formueskade uten at det har skjedd skade på person eller ting
 • Erstatningsansvar for sprengning
 • Erstatningsansvar for tap av oppdragsgivers nøkler
 • Erstatningsansvar for skade på leid eiendom eller lokale
 • Erstatningsansvar oppstått ved bruk av droner, droneforsikring
 • Erstatningsansvar som byggherre
 • Erstatningsansvar som transportør eller speditør

Skadeeksempler

 • Bedriftsansvarsforsikring for butikk

  En butikk som selger maling blander feil slik at malingen til utendørs bruk ødelegger veggen. Skaden dekkes av bedriftsansvarsforsikringen.

 • Bedriftsansvarsforsikring for en snekker

  En snekker skader et vannrør inne i veggen mens han skrur opp gipsplater. Vannskaden dette medfører dekkes av bedriftsansvarsforsikringen.

 • Bedriftsansvarsforsikring for en vindusvasker

  En profesjonell vindusvasker knuser vinduet han gjør rent. Skaden på vinduet er dekket av bedriftsansvarsforsikringen.​​

Få et forsikringstilbud

Send oss noen få opplysninger så gir vi deg et tilbud på bedriftsansvarsforsikring. Begynn med å angi ditt organisasjonsnummer øverst på siden.