Droneforsikring

Vi tilbyr forsikring av drone hvis du har bedriftsansvarsforsikring hos oss

Droneforsikring - ansvarsforsikring drone

Vi tilbyr droneforsikring hvis bedriften har bedriftsansvarsforsikring hos oss. Droneforsikring er en tilleggsforsikring til bedriftsansvarsforsikring.

Droneforsikring dekker skade forvoldt som operatør av drone i forbindelse med den forsikrede virksomhet. Vi forsikrer ikke bruk av 'modellfly' (drone brukt til lek, rekreasjon eller fritid).

Som operatør av en drone kommersielt er man pålagt av Luftfartstilsynet å ha gyldig ansvarsforsikring med forsikringssum på 0,75 millioner SDR.

Hva er SDR (Special Drawing Rights)

Special Drawing Rights - spesielle trekkrettigheter er en internasjonal reservevaluta skapt av IMF i 1969. SDR er en kurv av valutaer bestående av amerikanske dollar (om lag 44 prosent), euro (34 prosent), japanske yen (11 prosent) og britiske pund (11 prosent). Sammensetningen av SDR vurderes hvert femte år. ISO-koden er XDR.

Hvordan droneforsikring tilbyr vi

Mer informasjon om hva som kreves som operatør av drone finner du hos Luftfartstilsynet. Du er selv ansvarlig for å ha de riktige tillatelser.

Vi tilbyr droneforsikring  (ansvarsforsikring for droner) med totalvekt (inkl. utstyr) inntil 25 kg. Hvis dronen veier mer enn 25 kg tilbyr vi ikke droneforsikring.

Droneforsikring for selve dronen

I tillegg til ansvarsforsikring for drone kan vi også tilby verdisaksforsikring for drone. Hvis du vil ha tilbud på verdisaksforsikring for drone trenger vi følgende opplysninger fra deg:

  • Kopi av operatørtillatelse fra LuftfartstilsynetLisens fra NSM for bruk av foto video
  • Lisens kreves når dronen skal brukes kommersielt (NSM = Nasjonal SikkerhetsMyndighet)
  • Beskrivelse av dronens og kameraets spesifikasjoner (serienummer, vekt, tilleggsutstyr, verdi, bruk)
  • Skriftlig bekreftelse fra på at dronene kun benyttes til VLOS-flyging (Visual Line of Sight = observeres uten hjelpemidler til enhver tid)

For at vi skal tilby verdisaksforsikring for drone er det en forutsetning at du også kjøper ansvarsforsikring for drone.

Snakk med oss om forsikring av drone

Vi hjelper deg både med ansvarsforsikring og forsikring av drone. Send inn tilbudsskjemaet så hører du raskt fra oss.