Forsikring av drone - droneforsikring

Vi tilbyr forsikring av drone hvis du har bedriftsansvarsforsikring hos oss.

Vi gir deg gjerne et tilbud på ansvarsforsikring og droneforsikring.

Tilbud på droneforsikring

Droneforsikring - ansvarsforsikring drone

Vi tilbyr droneforsikring hvis bedriften har bedriftsansvarsforsikring hos oss. Droneforsikring er en tilleggsforsikring til bedriftsansvarsforsikring.

Droneforsikring dekker skade forvoldt som operatør av drone i forbindelse med den forsikrede virksomhet. Vi forsikrer ikke drone brukt til lek, rekreasjon eller fritid.

Les også: Droneforsikring for private droner

Hvilken droneforsikring tilbyr vi

Mer informasjon om hva som kreves som operatør av drone finner du hos Luftfartstilsynet. Du er selv ansvarlig for å ha de riktige tillatelser.

Vi tilbyr droneforsikring  (ansvarsforsikring for droner) med totalvekt (inkl. utstyr) inntil 25 kg. Hvis dronen veier mer enn 25 kg tilbyr vi ikke droneforsikring.

Pålagt forsikring

Som operatør av en drone kommersielt er man pålagt av Luftfartstilsynet å ha gyldig ansvarsforsikring med forsikringssum på 0,75 millioner SDR*.

*Hva er SDR (Special Drawing Rights)
Special Drawing Rights - spesielle trekkrettigheter er en internasjonal reservevaluta skapt av IMF i 1969. SDR er en kurv av valutaer bestående av amerikanske dollar (om lag 44 prosent), euro (34 prosent), japanske yen (11 prosent) og britiske pund (11 prosent). Sammensetningen av SDR vurderes hvert femte år. ISO-koden er XDR.

Droneforsikring for selve dronen

I tillegg til ansvarsforsikring kan vi også tilby forsikring på selve dronen, under forutsetning av at virksomheten har sine øvrige forsikringsbehov hos If.

For at vi skal tilby forsikring for dronen er det en forutsetning at du også kjøper ansvarsforsikring for drone.

Forsikring av drone

Snakk med oss om forsikring av drone. Vi hjelper deg både med ansvarsforsikring og forsikring av drone. Send inn tilbudsskjemaet så hører du raskt fra oss.