Droneforsikring

Droneforsikring er inkludert innboforsikringen vår, og dekker eventuelle skader dronen gjør på personer eller bygninger, og skader som kan skje under lagring.

Sjekk din pris på innboforsikring!

Bruker du drone (RPAS) på fritiden? Da er det lovpålagt å ha en ansvarsforsikring.

Hva dekker droneforsikringen?

Ansvarsforsikringen, som er inkludert i innboforsikringen vår, dekker eventuelle skader på andre personer og andres eiendom som du blir holdt ansvarlig for. I tillegg dekkes skader som kan oppstå under lagring, som for eksempel tyveri eller brann- og vannskade.

Hva dekkes ikke?

Uhellsskader som oppstår under bruk, ved for eksempel hard landing eller styrt, dekkes ikke.

Vi dekker også kun droner og modellfly som brukes til rekreasjon, sport og/eller konkurranse, og som ikke krever operatørtillatelse i henhold til Luftfartstilsynets krav. Er du i tvil om du trenger operatørtillatelse, kan du undersøke dette hos Luftfartstilsynet.

Hva er egenandelen?

Hvis du trenger rettshjelp er egenandelen 4 000 kroner pluss 20 %. Andre skader har en egenandel på 4 000 kroner.

Droneforsikring for bedrifter