Droneforsikring

Droneforsikring er dekket under ansvarsdekningen i innboforsikringen.

Sjekk pris på innboforsikring

Forsikringen gjelder droner som kun benyttes til rekreasjon, sport og/eller konkurranse, og som ikke krever operatørtillatelse i henhold til Luftfartstilsynets krav.

Er du i tvil om du trenger operatørtillatelse, anbefaler vi at du undersøker dette med Luftfartstilsynet.

Hvilke skader dekkes?

Ansvarsforsikringen gjelder skader på andre personer og andres eiendom som du blir holdt ansvarlig for.

Når det gjelder skade på dronen, dekkes typiske skader som kan oppstå under lagring, som for eksempel tyveri, brann- og vannskade. Uhellsskader som oppstår under bruk, ved for eksempel hard landing eller styrt, dekkes ikke.

Droneforsikring for bedrifter