Bilforsikring bedrift

Få tilbud på bilforsikring bedrift.

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Jeg har ikke org.nr
Skjemaet blir sendt...
 1. Bedrift
 2. Forsikringer
 3. Kjøretøyforsikring
 4. Bilforsikring bedrift
 • Helt ny bil ved totalskade

  Med Super bilforsikring bedrift får du helt ny bil hvis bilen er under tre år gammel og blir totalskadet. Bil eldre enn tre år får høyere beløp.

 • Nøkkelforsikring

  Velger du superforsikring inkluderer det nøkkelforsikring og utvidet leiebildekning.


Innhold i bilforsikring bedrift Super Kasko Delkasko Ansvar
Ansvar

Skader på personer og andres eiendeler, som kjøretøy og bygninger.

Rettshjelp

Dekker utgifter til advokatbistand ved tvist.

Brann

Omfatter skade som følge av brann, lynnedslag, eksplosjon.

Tyveri

Omfatter skade som følge av tyveri, brukstyveri eller forsøk på tyveri (av/fra bilen).

Underslag

Underslag dekker tyveri av kjøretøyet i de tilfeller hvor eier har gitt fra seg nøkkelen. Dette kan være ved utleie, demobiler eller prøvekjøring av kjøretøy.

Hærverk

Hærverk i forbindelse med tyveri og forsøk på tyveri, og ved rene hærverkskader som f.eks. oppriping av lakk.

Glass

Dekker skade på frontrute, side- og bakvinduer, samt takluke av glass.

Redning

Dekker assistanse til firmabil og personer for hendelser oppstått på vei, samt til firmabil på hjemstedsadresse.

Bagasje

Bagasje i firmabil dekkes med inntil kr 10 000.

Feilfylling

Dekker skade på firmabil som følge av feilfylling. Vilkår for kasko gjelder.

Leiebil

Dekker leiebil inntil 25 dager.

Vognskade

Dekker skade på egen firmabil ved utforkjøring, velt, kollisjon eller annen tilfeldig, plutselig og ytre hendelse.

Ekstradekning ved store skader

Hvis bilen er inntil tre år gammel og skaden overstiger 60% av kjøpesummen som ny, får du helt ny bil. Velger du i tillegg et miljøvennlig alternativ ved kjøp av ny bil, så øker erstatningen med 30 000. Hvis bilen er tre år eller mer og skaden overstiger 60% av gjenanskaffelsesverdien, får du tilbake gjenanskaffelsesverdien + et tillegg på inntil 15%.

Maskinskade

Omfatter skade ved brudd eller brekkasje som oppstår plutselig og uforutsett på motor, girkasse til og med kraftuttak, elektroniske enheter.

Utvidet leiebildekning

En mer omfattende leiebildekning der leieperioden er utvidet fra 25 dager til maksimalt 50 dager.

Nøkkelforsikring

Dekker utgifter ved tyveri eller tap av nøkkel. Maks erstatning er 7 500 kr i løpet av forsikringsperioden. Hvis tyveri er meldt til politiet er det ingen egenandel, ellers er det 600 kr egenandel.

Bilforsikring bedrift - tilleggsdekninger Super Kasko Delkasko Ansvar
Utvidet tingansvar

Utvider ansvaret for skade på andres ting (med for tiden kr 10 000 000).

Fører- og passasjerulykke

Tilleggsforsikring som omfatter både fører- og passasjer ved invaliditet og/eller død.

Leasing/tredjemannsinteresse

Dekker långiver som har pant i bilen.

Avbrudd

Avbruddsforsikring fra første dag og i inntil 43 dager (antall dager kan utvides).

Bonusfri bilforsikring

Vi gjør bilforsikring enklere, og har derfor innført bonusfri bilforsikring. Bonussystemet har gått ut på dato – det er komplisert og har skapt usikkerhet blant kundene våre, og ofte er det ikke helt rettferdig.

Med dette slipper du å bekymre deg for store prishopp på enkelte kjøretøy. Vi ønsker at du skal bruke oss når du trenger hjelp – så skal vi gi deg god og rask service.

Back in business på 1-2-3

Vi vet at det er viktig for deg å holde bedriften i gang, og at firmabilene bidrar til dette. Med vår bilforsikring har du vår support 24/7, om noe skulle skje med bilen. Vi hjelper dere raskt tilbake på veien - og back in business.

Bilforsikring bedrift

Årsavgift heter nå trafikkforsikringsavgift. Avgiften som tidligere het årsavgift heter nå trafikkforsikringsavgift til staten. Tidligere var det bileierne som selv betalte avgiften, nå er innkrevingen av trafikkforsikringsavgiften overtatt av forsikringsselskapene.

Les mer om endringen

Hva koster det å ha firmabil

Firmabilbeskatning - hva koster det å ha firmabil

Hva koster firmabil for arbeidsgiver

Elbil som firmabil

Hva lønner seg - kjøpe eller lease firmabil

Andre kjøretøyforsikringer

I tillegg til bilforsikring bedrift tilbyr vi kjøretøyforsikring for blant annet buss, lastebil, arbeidsmaskin og traktor.

 1. Bedrift
 2. Forsikringer
 3. Kjøretøyforsikring
 4. Bilforsikring bedrift