Kjøpe eller lease firmabil?


Hva er best for din bedrift?

Vil du se pris direkte på firmabilforsikring hos oss?

Sjekk pris

Er det best for bedriften å kjøpe eller lease firmabil?

Det er både fordeler og ulemper med begge mulighetene. Kjøper du firmabilen, eier dere den selv, og det er ingen månedlige fakturaer fra leasingselskapet. Dere bestemmer selv hvor lenge dere vil eie bilen og kan selge den når som helst hvis økonomiske faktorer tilsier at det er best. Og når firmabilen selges, er det deres egne penger.

Velger dere derimot leasing, slipper dere å binde kapital som kan brukes til andre investeringer i bedriften. Leasing er veldig forutsigbart med en fast faktura hver måned. Service og vedlikehold er inkludert i leasingavgiften, og dere har til enhver tid helt eller nesten ny bil. Og når bilen skal selges, slipper dere å selge bilen selv.

Hva innebærer leasing?

Du inngår en kontrakt med et leasingselskap om å kunne disponere en bil i en gitt periode, normalt 3 til 5 år. Ved kontraktens utløp leveres bilen tilbake, og dere kan velge å inngå en ny kontrakt. På denne måten har dere til enhver tid en helt ny og moderne bil.

Kjøpe firmabil

Velger du å kjøpe firmabil, eier dere bilen selv så lenge dere selv finner det hensiktsmessig. Dere administrerer bilholdet selv og ser til at bilen vedlikeholdes og servicer følges. Men ved å kjøpe står du litt mer fritt med tanke på hvor lenge bilen skal beholdes i firmaets eie. Er det f.eks. økonomiske forhold som gjør at dere ønsker å selge bilen, kan dere fritt gjøre dette.

Forsikring for firmabil

Enten du kjøper eller leaser firmabilen, har vi forsikring som passer for ditt behov. For å gjøre bilforsikring bedrift enklere har vi fjernet bonus.

Firmabilkalkulatorer