Elbil som firmabil


Vi hjelper deg med å beregne hva det vil koste å ha elbil som firmabil

Vil du se pris direkte på firmabilforsikring hos oss?

Sjekk pris

Hva koster det å ha elbil som firmabil

Reglene for å beregne hva det vil koste å ha elbil er de samme som om du skulle velge en fossilbil, men satsene er litt forskjellige. For elbil brukes bare 60 % av bilens listepris som ny som beregningsgrunnlag.

For å beregne hva det vil koste deg å ha elbil må du først finne ut hvilket bilmerke og hvilken modell som er aktuell for deg. Når du vet dette må du finne ut bilens listepris som ny, altså når bilen førstegangsregistreres. Dette kan du finne ut i Skatte-ABC eller sjekke med bilimportøren.

Sjekk hvilket tilleggsutstyr som er inkludert i listeprisen. For du skal også skattlegges for ekstrautstyret som du eventuelt velger. Dette kan for eksempel være tilhengerfeste, skinnseter, soltak, dyrere felger m.m. Når du har valgt, og fått prisen på tilleggsutstyr, legger du dette til elbilens listepris og har prisen du skal skattlegges for.

Slik beregnes inntektsfordel av elbil som firmabil

Hvis bilen har en listepris på kr 308 500* eller lavere er inntektsfordelen du skal skatte av 30 % av listepris. Hvis listeprisen overstiger kr 308 500 skal du tillegges 20 % av beløpet som overstiger kr 308 500.

Slik:

Først må du finne beregningsgrunnlaget som er 60 % av elbilens listepris. Deretter:
30 % av listepris inntil kr 308 500
+ 20 % av listepris over kr 308 500
= Din inntektsfordel
* Hvis bilen er tre år eller eldre skal listeprisen settes til 45 % av listepris som ny.

Under ser du noen eksempler på beregning av inntektsfordel for elbil.

Inntektsfordel elbil 3 år eller nyere

Listepris 60 % av listepris Inntektsfordel 30 % av listepris Inntektsfordel 20 % av overskytende over 308 500 Inntektsfordel
Kr 308 500
Kr 185 100 Kr 55 530 0 Kr 55 530
Kr 400 000
Kr 240 000 Kr  72 000 Kr 0 Kr 72 000
Kr 600 000
Kr 360 000 Kr 108 000 Kr 10 300 Kr 118 300

Inntektsfordel elbil eldre enn 3 år

Listepris som ny 45 % av listepris Inntektsfordel 30 % av listepris inntil 308 500 Inntektsfordel 20 % av overskytende Inntektsfordel
Kr 308 500
Kr 138 825 Kr 41 648 0 Kr 41 648
Kr 400 000
Kr 180 000 Kr  54 000 Kr 0 Kr 54 000
Kr 700 000
Kr 315 000 Kr 92 550 Kr 1 300 Kr 93 850

Hva blir skatten?

La oss si at skattesatsen din er 35 %. Fra eksemplene over ser vi at inntektsfordel for en elbil som har listepris kr 308 500 er kr 55 530. Av dette skal du betale 35 % skatt, kr 19 436.

Hvis du velger en litt dyrere elbil som firmabil, som i eksemplet over en bil som har listepris på kr 600 000 er inntektsfordelen din kr 118 300. 35 % skatt av inntektsfordelen blir da kr 41 405.

Hvis elbilen din er eldre enn tre år

Hvis bilen er tre år eller eldre ved inntektsårets begynnelse blir fordelsbeskatningen lavere. Med bilene vi brukte i eksemplet over vil da skatten din beregnes slik:

skatt på elbil 3 år eller eldre

Listepris som ny 45 % av listepris Inntektsfordel 35 % skatt av inntektsfordel
Kr 308 500
Kr 138 825 Kr 41 648 Kr 14 577
Kr 400 000
Kr 180 000 Kr 54 000 Kr 18 900
Kr 700 000
Kr 315 000 Kr 93 850 Kr 32 393

Forsikring og andre kostnader

Det er skatten du betaler for å ha firmabil som er din kostnad ved bilholdet. Andre kostnader som f.eks. forsikring, trafikkavgift, drivstoff, service, reparasjoner og verditap er det arbeidsgiver som betaler.

Firmabilforsikring uten bonus

Med Super bilforsikring bedrift får du helt ny bil hvis bilen er under tre år gammel og blir totalskadet. Bil eldre enn tre år får høyere beløp.

Velger du superforsikring inkluderer det nøkkelforsikring og utvidet leiebildekning.

Se hva bilforsikring bedrift dekker

Firmabilkalkulatorer