Firmabilbeskatning

Hvis du er ansatt i en bedrift og kan benytte bedriftens bil privat, skal du betale skatt av denne fordelen.


Vil du heller se hva forsikringen dekker?

Firmabilforsikring

Firmabilbeskatning - hva koster firmabil for deg?

For å beregne hva det vil koste deg å ha firmabil må du først finne ut hvilket bilmerke og hvilken modell som er aktuell for deg. Når du vet dette må du finne ut bilens listepris som ny, altså når bilen førstegangsregistreres. Dette kan du finne ut i Skatte-ABC eller sjekke med bilimportøren.

Sjekk hvilket tilleggsutstyr som er inkludert i listeprisen. For du skal også skattlegges for ekstrautstyret som du eventuelt velger. Dette kan for eksempel være tilhengerfeste, skinnseter, soltak, dyrere felger m.m. Når du har valgt, og fått prisen på tilleggsutstyr, legger du dette til firmabilens listepris og har prisen du skal skattlegges for.

Slik beregnes inntektsfordel av firmabil

Hvis bilen har en listepris på kr 308 500* eller lavere er inntektsfordelen du skal skatte av 30 % av listepris. Hvis listeprisen overstiger kr 308 500 skal du tillegges 20 % av beløpet som overstiger kr 308 500.

Slik:

  • 30 % av listepris inntil kr 308 500
  • + 20 % av listepris over kr 308 500
  • = Din inntektsfordel

* Hvis bilen er tre år eller eldre, eller du kjører over 40 000 kilometer i året i jobb, skal listeprisen settes til 75 % av listepris som ny.

Under ser du noen eksempler på beregning av inntektsfordel av firmabil.

Inntektsfordel firmabil 3 år eller nyere

Listepris Inntektsfordel 30 % av 308 500 Inntektsfordel 20 % av overskytende Inntektsfordel
Kr 308 500
Kr 92 550 0 Kr 92 550
Kr 400 000
Kr  92 550 Kr 18 300 Kr 110 850
Kr 600 000
Kr 92 550 Kr 58 300 Kr 150 850

Inntektsfordel firmabil eldre enn 3 år

Listepris som ny 75 % av listepris Inntektsfordel 30 % av listepris Inntektsfordel 20 % av overskytende Inntektsfordel
Kr 308 500
Kr 231 375 Kr 69 413 0 Kr 69 413 
Kr 400 000
Kr 300 000 Kr  90 000 Kr 0 Kr 90 000
Kr 600 000
Kr 450 000 Kr 135 000 Kr 43 725 Kr 178 725

Hva blir firmabilbeskatning

La oss si at skattesatsen din er 35 %. Hvis firmabilen din koster kr 308 500 blir firmabilbeskatning 35 % av kr 92 550 (fra eksemplet over), altså kr 32 393.

Hvis firmabilen din koster kr 400 000 blir firmabilbeskatning 35 % av 110 850, altså kr 38 798.

Skatt hvis du kjører veldig mye i jobben

Hvis du har en firmabil som er tre år eller eldre ved inntektsårets begynnelse, eller du kan dokumentere kjøring i jobb på 40 000 kilometer eller mer i året, vil firmabilbeskatning reduseres. Som du ser i eksemplet over settes da bilens listepris til 75 % av opprinnelig listepris. Og dermed reduseres både inntektsfordelen og din firmabilbeskatning.

Med bilene vi brukte i eksemplet over vil da skatt beregnes slik:

Hva blir skatten på firmabilen?

Firmabilbeskatning - firmabil 3 år eller eldre

Listepris som ny 75 % av listepris Inntektsfordel 35 % skatt av inntektsfordel
Kr 308 500
Kr 231 375 Kr 69 413  Kr 24 295
Kr 400 000
Kr 300 000 Kr 90 000 Kr 31 500
Kr 600 000
Kr 450 000 Kr 178 725 Kr 62 554

Forsikring og andre kostnader for firmabil

Det er skatten du betaler for å ha firmabil som er din kostnad ved bilholdet. I tillegg til skatt er det også andre kostnader som f.eks. forsikring, trafikkavgift, drivstoff, service, reparasjoner og verditap. Disse er det arbeidsgiver som betaler.

Firmabilforsikring

Med Super bilforsikring bedrift får du helt ny bil hvis bilen er under tre år gammel og blir totalskadet. Bil eldre enn tre år får høyere beløp.

Velger du superforsikring inkluderer det nøkkelforsikring og utvidet leiebildekning.

Se hva bilforsikring bedrift dekker

Firmabilkalkulatorer