Hva koster firmabil for arbeidsgiver

Hvilke kostnader bør du som arbeidsgiver ha kontroll på ved kjøp av firmabil til deg eller en ansatt?

Vil du se pris direkte på firmabilforsikring hos oss?

Sjekk pris

Firmabilkostnader for arbeidsgiver

Merverdiavgift personbil

Du får ikke fradrag for merverdiavgift ved kjøp av personbil og varebil klasse 1.

Merverdiavgift varebil klasse 2

Hvis du kjøper varebil klasse 2 eller større får du fradrag for merverdiavgift.

Elbil

Elbil er fritatt for merverdiavgift.

Fradrag for andre kostnader

Merverdiavgift på andre ting som leie eller leasing, vedlikehold- og driftsutgifter får du fradrag for med varebil klasse 2 eller større, men ikke for personbil.

Arbeidsgiveravgift for firmabil

Som arbeidsgiver skal du betale arbeidsgiveravgift for den inntektsfordelen du eller den ansatte får ved anskaffelse av firmabil.

Kjøpe eller lease firmabil?

Hvis du velger å kjøpe en firmabil binder du opp kapital du ikke får brukt i driften av firmaet. Derfor kan det ofte være en fordel å lease firmabil og heller investere kapitalen andre steder der det er mer nødvendig og nyttig.

I tillegg vil leasing ofte gjøre det lettere å få oversikt over firmabilkostnadene, med blant annet alle bilkostnader på én faktura.

Firmabilkalkulatorer

Hva dekkes for elbil?

Det er etterhvert flere og flere som velger elbil som firmabil. Men hva kan du som arbeidsgiver dekke?

Strømutgifter hjemme

Som arbeidsgiver kan du dekke arbeidstakerens strømutgifter uten at denne beskattes utover den vanlige fordelsbeskatningen. Arbeidstaker må dokumentere, eller sannsynliggjøre, at strømutgiftene som kreves dekket er til firmabilen. Det kan da enten monteres en egen strømmåler for denne kursen, eller man kan se på det økte strømforbruket etter at firmabilen og laderen ble tatt i bruk.

Lading av elbil på jobb

Arbeidstaker kan lade elbilen på jobb helt skattefritt.

Lading av elbil på offentlige ladestasjoner

Som arbeidsgiver kan dere dekke lading på offentlige ladestasjoner uten at dette utløser noen ekstra skatteplikt så lenge det er snakk om en firmabil. For andre biler er det skatteplikt.

Installasjon av ladestasjon på jobben

Som arbeidsgiver får du fradrag for kjøp, montering og drift av ladestasjon. Strømkostnadene trekker dere fra fortløpende, kjøp og installasjon kan dere avskrive med inntil 20 % per år.

Forsikring for firmabil

For å gjøre det enklere for deg har vi fjernet bonus fra bilforsikring bedrift