Transportforsikring

Transportforsikring er en type forsikring som dekker skader eller tap av varer og eiendeler som transporteres med for eksempel bil, båt, fly eller tog. Forsikringen er spesielt viktig for bedrifter som sender eller mottar varer.

Kjøp forsikring for enkelttransport

Be om tilbud på transportforsikring

 1. Skriv inn ditt organisasjonsnummer Så henter vi frem firmaopplysningene dine.
 2. Gi oss noen opplysninger om virksomheten din Fortell oss litt om bedriften og om det er spesielle forsikringer du vil vite mer om.
 3. En forsikringsrådgiver kontakter deg Sammen finner dere en forsikringsløsning som er tilpasset din virksomhet.
Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Jeg har ikke org.nr

Hva er transportforsikring?

Transportforsikring kan dekke skader som tyveri, brann, kollisjon, vannskade og forsinkelse.

Transportforsikring kan variere i pris og omfang, avhengig av typen og verdien av varene, transportmåten og destinasjonen. De fleste bedrifter kjøper eller selger varer, og har dermed varer på vei til eller fra bedriften.

Mange tenker nok at om det skulle skje noe underveis, så dekker transportøren skadene. Det gjør de, men bare basert på varens vekt, ikke varens verdi. Det betyr at alle som har varer som fraktes, trenger en egen transportforsikring.

Vi anbefaler

Vår omfattende transportforsikringspakke

Vi tilbyr flere typer transportforsikring og har satt sammen disse i en pakkeforsikring som gjelder både når du transporterer varer med egen bil, eller når du leier transportør. I tillegg gjelder den når varene er på utstilling og under løft. Pakkeforsikringen inkluderer i tillegg:

 • Erstatning for godsets totale verdi - når du leier transportør får du erstatning for hele godsets verdi ved en skade, ikke bare transportørens vektbegrensede ansvar.
 • Erstatning uansett ansvar - du får erstatning uansett om transportøren er ansvarlig for skaden eller ikke.

Dette er inkludert i transportforsikringspakken

Handelsvarer Handelsvarer Eget gods med eget transportmiddel Eget gods med eget transportmiddel Utstilling Utstilling Løft Løft
Inkludert Inkludert Inkludert Ikke inkludert

Tap av, eller skade på gods forårsaket av for eksempel kollisjon, grunnstøtning, avsporing eller annet uhell med transportmidlet.

Inkludert Inkludert Inkludert Ikke inkludert

Tap av, eller skade på gods forårsaket av at hav- sjø- eller flomvann trenger inn i transportmidlet at kolli blir totalskadet ved lasting og lossing.

Inkludert Inkludert Inkludert Ikke inkludert

Dekker tyveri eller annen tilsvarende kriminell handling.

Inkludert Inkludert Inkludert Ikke inkludert

Brekkasje foreligger når varen er ødelagt, bøyd eller deformert på annen måte på grunn av ytre påvirkninger. Overfladiske skader som riper eller gnaging kan ikke tilskrives brekkasje.

Inkludert Inkludert Inkludert Ikke inkludert

Forsikringen gjelder for skade på, eller tap av gods som skyldes at transportmidlet ikke har holdt korrekt temperatur på grunn av driftsavbrudd eller feilaktig innstilling.

Inkludert Inkludert Inkludert Ikke inkludert

Denne dekningen gjør at transportforsikringen blir en ”Allriskdekning”, det vil si at den dekker skadehendelser utover transportulykkevilkårene.

Inkludert Ikke inkludert Inkludert Ikke inkludert

Forsikringen gjelder bare for sjøtransporter, flyfrakt og postforsendelser og gjelder for farer som skyldes krig eller krigslignende forhold, herunder inngrep av fremmed statsmakt når dette har sammenheng med krig eller krigslignende forhold.

Inkludert Ikke inkludert Inkludert Ikke inkludert

Forsikringen gjelder for skade på eller tap av gods som er direkte forårsaket av personer som deltar i

 • streik, lockout eller lignende arbeidskonflikter
 • protestaksjoner eller opptøyer
 • terror eller andre handlinger diktert av politiske eller religiøse motiv.

Gjelder ikke for skader og kostnader forårsaket av at det ikke er tilgang til arbeidskraft på grunn av de ovennevnte hendelser.

Ikke inkludert Ikke inkludert Ikke inkludert Inkludert

Forsikringsdekningen gjelder for

 • løft som forsikringstakeren utfører med egen, leid eller lånt løfteinnretning
 • løft av forsikringstakerens gods når løftet utføres av en annen enn forsikringstakeren

Dette er en tingforsikring og gjelder for gjenstanden som henger i kroken/ligger på gaffelen.

Ikke inkludert Inkludert Inkludert Ikke inkludert

Ved brann, eksplosjon (ikke ved sprengning) eller lynnedslag i bygning.

Ikke inkludert Inkludert Inkludert Ikke inkludert

Gjelder ved innbrudd når noen ulovlig har tatt seg inn i bygningen.

Ikke inkludert Inkludert Inkludert Ikke inkludert

Ved vannskade på gods der vann uforutsett renner ut fra rørsystem, for eksempel vann, varme eller avløp.

Ikke inkludert Ikke inkludert Inkludert Ikke inkludert

Denne tilleggsdekningengjelder for tap og skade som skyldes at anlegget som skal holde korrekt temperatur ikke har fungert på grunn av driftsavbrudd eller feilaktig innstilling.

Forsikringen gjelder for skade på, eller tap av gods som skyldes at lagerrom eller lastbærer ikke har hodt avtalt temperatur på grunn av driftsavbrudd eller feilaktig innstilling.

Ikke inkludert Ikke inkludert Inkludert Ikke inkludert

Denne dekningen gjør at oppholdet blir en ”Allriskdekning”, det vil si at den dekker skadehendelser som ikke dekkes av brann-/innbrudd-/vannskader.

Inkludert Ikke inkludert Ikke inkludert Ikke inkludert

Forsikringen gjelder skade på eller tap av gods, samt kostnad så lenge dette er erstatningspliktig i henhold til transportforsikringsvilkårene avtalt mellom sikrede og If, som følge av at

 • selger har unnlatt å tegne forsikring, til tross for plikt til dette i henhold til kjøpsavtalens leveringsbetingelser
 • selgers forsikringsselskap som dekker forsikring tatt ut av selger i.h.t. leveringsbetingelsene ikke behandler krav, eller avviser erstatningsmessige krav under denne forsikringen
 • forsikringen som er tegnet av selger, gir enten mindre omfattende beskyttelse enn den forsikringen som er avtalt mellom sikrede og If (såkalt vilkårsforskjell) eller tegnes til et for lavt forsikringsbeløp (underforsikring)

I den grad skade, tap eller kostnad er erstatningspliktig under en forsikring tegnet av selger, er denne forsikringen subsidiær.

Inkludert Ikke inkludert Ikke inkludert Ikke inkludert

Forsikringen gjelder skade på eller tap av gods, samt kostnad, i den grad slik skade, tap eller kostnad er erstatningspliktig i henhold til transportforsikringsvilkårene som er avtalt, og

 • kjøperen ikke har oppfylt kjøpsavtalen og/eller
 • kjøperen ikke har mottatt varene og/eller
 • kjøperen avviste dokumentene og/eller
 • selgeren benyttet sin stansningsrett eller på annen måte hindret levering av varen.

I den grad tapet er erstatningspliktig under kjøperens transportforsikring er denne forsikringen subsidiær.

Inkludert Ikke inkludert Ikke inkludert Ikke inkludert

Dekker for- og ettertransporter da disse ellers er unntatt.

Inkludert Ikke inkludert Ikke inkludert Ikke inkludert

Denne tilleggsforsikringen dekker skader som primært kan oppstå i forbindelse med transport av klær og møbler fra land med varmt og fuktig klima, til land med kaldere klima.

Inkludert Ikke inkludert Ikke inkludert Inkludert

Forsikringen omfatter kostnader ved

 • borttransport og destruksjon av skadet gods
 • rengjøring og sanering av transportmiddel eller lastbærer
 • rengjøring og sanering av plass der skadet gods ble losset eller lagret i forsikringstiden

hvis forsikringstaker/sikrede er juridisk ansvarlig for å betale kostnadene. Og at skaden/tapet er dekket av forsikring hos oss.

Inkludert Ikke inkludert Inkludert Ikke inkludert

Dette tillegget dekker visse kostnader som oppstår i forbindelse med en erstatningsmessig skade inntil et fastsatt beløp. Slike kostnader kan for eksempel være ekstra personale eller fordyret frakt.

Få et uforpliktende tilbud på transportforsikring

 1. Skriv inn ditt organisasjonsnummer Så henter vi frem firmaopplysningene dine.
 2. Gi oss noen opplysninger om virksomheten din Fortell oss litt om bedriften og om det er spesielle forsikringer du vil vite mer om.
 3. En forsikringsrådgiver kontakter deg Sammen finner dere en forsikringsløsning som er tilpasset din virksomhet.
Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Jeg har ikke org.nr

Vi hjelper deg

Finn riktig forsikring for bedriften din

Du kan enten bruke en av våre forsikringsguider for å finne riktig forsikring, benytte nettbutikken, eller du kan snakke med en av forsikringsrådgiverne våre.

 • Kjøp forsikring for enkelttransport

  I nettbutikken vår kan du kjøpe forsikring direkte hvis du trenger å forsikre en enkelttransport.

 • Få et uforpliktende tilbud

  Forsikringsrådgiverne våre kjenner din bransje og hvilke forsikringer du trenger. Her kan du sende inn et skjema og bli kontaktet for en prat om forsikringer for bedriften din.

  1. Skriv inn ditt organisasjonsnummer
  2. Gi oss noen opplysninger om virksomheten din
  3. En av rådgiverne våre kontakter deg
  Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
  Jeg har ikke org.nr
 • Forsikringsguide

  En god bedriftsforsikring er tilpasset din bedrift og dine behov. Du skal betale for den tryggheten du trenger, hverken mer eller mindre. Finn ditt forsikringsbehov på bare to minutter.

 • Personforsikring for din bransje

  Synes du det er vanskelig å forstå hvilke personforsikringer bedriften trenger? Se hva vi anbefaler for din bransje, og finn ditt forsikringsbehov på bare to minutter.

 • Sjekk pris og kjøp bilforsikring

  I nettbutikken for bilforsikring hjelper vi deg med å finne riktig bilforsikring for bedriften din. Det tar bare to til tre minutter.

 • Kontakt kundeservice

  Vår kundeservice for bedrifter består av erfarne forsikringsrådgivere som kjenner bransjen din og vet hvilke forsikringer du trenger. Kontakt oss alle hverdager mellom kl. 08.00 og 18.00.

Mer om transportforsikring

 • Kjøp forsikring for enkelttransport

 • Vil du vite mer?

  Dette sier vår spesialist om viktigheten av en transportforsikring.

 • Cargo Online

  Cargo Online er en tjeneste vi tilbyr våre kunder som driver speditørvirksomhet, slik at speditørens kunder får transportforsikring for lasten.

Flere transportforsikringer