Tror du transportøren har ansvar for varer underveis?

Vet du hvem som har risikoen når bedriften din bestiller eller sender varer? Den som bestiller, den som sender - eller transportøren? Som mange andre tror du kanskje transportøren har ansvaret for varene de frakter?

Mange tror at de får erstatning fra transportøren om varene dine skades underveis. De kan få seg en overraskelse, sider Arild Larsen, fagsjef for transportforsikring i If.

De fleste bedrifter mottar eller sender varer. Mange tenker nok at om det skulle skje noe underveis, så dekker transportøren skadene. Det gjør de, men bare basert på varens vekt – ikke varens verdi.

Det betyr at alle som har varer som fraktes, til eller fra bedriften, trenger en egen transportforsikring. Likevel er det mange som ikke kjøper forsikring. Det er nok fordi man gjerne tror at transportøren har ansvaret "hele veien".

Transportøren har kun ansvar basert på varens vekt - og ikke verdi

 • Mange tror at transportørene forsikrer varene, men det gjør de ikke. De har kun et ansvar for å transportere godset, og har ikke ansvar for verdien, forteller Arild Larsen, fagsjef for transportforsikring i If.
 • Transportørens erstatningsansvar begrenser seg faktisk til 170 kroner per kilo. Et smykke kan veie noen få gram, men kan være verdt mange tusen. Likevel blir det altså erstattet av transportøren basert på kilopris.

Vekten avgjør erstatningen – ikke verdien

Med transportforsikring trenger du ikke bekymre deg for varer underveis

En transportforsikring er enkelt forklart en forsikring som ivaretar den som har varer eller gods på vei fra et sted til et annet.

– Det kan være importører eller eksportører, selgere eller kjøpere, eller om du rett og slett har eiendeler som sendes - transportforsikringen dekker hele spekteret,

– Man tenker kanskje ikke over at når varen er i bygningen er den forsikret, men så snart den er sendt, så er den ikke forsikret mer.

Har du transportforsikring i If er det enklere og tryggere å sende og motta varer.

Når går ansvaret over fra selger til kjøper?

– Vi anbefaler at alle som sender eller mottar varer og gods, benytter en av leveranseklausulene i Incoterms® 2010.

Dette er 11 standardiserte klausuler som tydelig angir hvem som har risikoen dersom det skulle skje noe med godset underveis – enten det gjelder transport innenlands eller internasjonalt.

– Både kjøper og selger bør bruke disse klausulene, siden det er snakk om gods som skifter eier underveis, sier Arild.

– Kjøper du varer fra for eksempel Asia må du på forhånd ha avtalt hvem som har risikoen for godset, og det gjør du gjennom Incoterms®-klausulene.

Ta ansvar for forsikring selv

– Men sett at du mottar varer som er skadet, og du ikke har kjøpt forsikring. Hvordan beregnes da erstatningen og hvor skal du henvende deg?

Det kan kanskje virke forlokkende om den du handler med tar ansvar for å forsikre varene underveis. Men det betyr at du må forholde deg til det forsikringsselskapet de velger dersom varene skades – og det kan være et selskap hvor som helst i verden.

– Vi anbefaler faktisk at du velger en leveringsklausul hvor du selv har forsikringsansvaret hele veien – enten du er kjøper eller selger. Da kan du kan forholde deg til ditt forsikringsselskap, hvor du er kunde. Og du slipper diskusjoner om hvor og når skaden skjedde.

Med en egen transportforsikring i If får du erstatning uansett når skaden oppstod og hvem var ansvarlig for varene da det skjedde.

– Vi utbetaler erstatning til vår kunde uansett, og så kan det være at vi ber om regress fra motpartens forsikringsselskap i ettertid, om det viser seg at de var ansvarlig da skaden skjedde. Men det behøver ikke vår kunde å bry seg om – de får erstatning fra oss med en gang og kan legge saken bak seg.

– Det er du som er taperen dersom du ikke har transportforsikring, fordi det er den eneste forsikringen som ivaretar godset underveis, sier Arild.

Vit hva du avtaler

Det kan være vanskelig å bevise nøyaktig når varene ble skadet, særlig om det benyttes flere ulike transportmidler og dere har valgt en leveringsklausul hvor risiko og forsikringsansvar går over fra selger til kjøper underveis i transporten.

Selv om du har din egen transportforsikring må du vite hva hva klausulene innebærer for deg som kjøper eller selger. Nedenfor kan du klikke på kodene og få en forklaring på hver av de 11 klausulene.

 • FCA
 • FAS
 • FOB
 • CFR
 • CIF
 • CPT
 • CIP
 • DAP
 • DPU
 • DDP

EXW - Ex Works (Named place; ex factory ex mill, ex warehouse etc)

Kjøperen har risikoen fra det øyeblikket selgeren har stilt godset til disposisjon på avtalt tid og sted, f.eks. i selgerens fabrikk eller lager. Kjøper bærer all risiko og alle kostnadene med å frakte varene til bestemmelsesstedet, og må også klarere for eventuell eksport.

Forsikringsanbefaling: Kjøperen må kjøpe forsikring fra godset forlater angitt tid og sted i kjøpsavtalen.

Overlevering fra selger til kjøper: Lasterampe på selgers fabrikk eller lager (spesifisert i avtalen).

Incoterms EXW, Ex Works - Norsk

FCA - Free Carrier (Named place)

Selgeren overleverer godset i første transportørs varetekt på angitt sted, klarert for eventuell eksport. Kjøperen har risikoen fra det øyeblikket godset er levert til den første transportøren eller terminal på avtalt tid og sted. Dette bør spesifiseres nøye i kjøpsavtalen.

Forsikringsanbefaling: Kjøperen må kjøpe forsikring for transporten. Selger fram til leveringsstedet som er angitt i avtalen.

Overlevering fra selger til kjøper: Ferdig lastet på kjøpers valgte transportmiddel.

Incoterms FCA, Free Carrier - Norsk

FAS - Free alongside ship (Named port of shipment - kun sjøtransport)

Selgeren må overlevere godset ved siden av skipet i navngitt havn, klarert for eventuell eksport. Kjøperen har risikoen fra det øyeblikket godset er levert ved skipssiden.

Forsikringsanbefaling: Kjøperen må kjøpe forsikring for transporten fra havn.

Overlevering fra selger til kjøper: Angitt sted på kaia.

Incoterms 2010 FAS, Free alongside ship - Norsk

FOB - Free on board (Named port of shipment - kun sjøtransport)

Selgeren har risikoen fram til godset er lastet ombord på det skipet som er angitt av kjøperen. Selger må klarere for eventuell eksport. Kjøperen har risikoen fra og med godset er levert ombord i skipet.

Forsikringsanbefaling: Kjøperen må kjøpe forsikring for transporten, fra godset er lastet ombord i skipet.

Overlevering fra selger til kjøper: Overlevering fra selger til kjøper: Ferdig lastet om bord i skipet.

Incoterms FOB, Free on board - Norsk

CFR - Cost and freight (Named port of destination - kun sjøtransport)

Selgeren må dekke alle kostnader og frakt fram til angitt lossehavn. Men kjøperen har risikoen fra og med godset er levert ved skipet og har risikoen i det varene lastes om bord i skipet.

Forsikringsanbefaling: Kjøperen må kjøpe forsikring for transporten.

Overlevering fra selger til kjøper: Ferdig lastet om bord i skipet.

Incoterms CFR, Cost and freight - Norsk

CIF - Cost, insurance and freight (Named port of destination - kun sjøtransport)

Selgeren må dekke alle kostnader, inkludert forsikring, og frakt fram til angitt lossehavn. Men kjøperen har risikoen fra og med godset er levert ombord i skipet. Forsikring som gjelder til og med ankomsthavnen, skal kjøpes av selger for kjøpers regning.

Forsikringsanbefaling: Selgeren må kjøpe forsikring som tilfredsstille vilkåret Institute Cargo Clauses (C) fram til og med ankomsthavnen.

Overlevering fra selger til kjøper: Ferdig lastet om bord i skipet.

Incoterms CIF, Cost insurance and freight - Norsk

CPT - Carriage paid to (named place of destination)

Selgeren betaler frakt til angitt destinasjon, men kjøperen har risikoen fra og med godset er levert til den første transportøren eller terminal.

Forsikringsanbefaling: Kjøperen har risikoen under hele transporten og må kjøpe forsikring.

Overlevering fra selger til kjøper: På avtalt sted iflg. kjøpekontrakten.

Incoterms CPT, Carriage paid to - Norsk

CIP - Carriage and insurance paid to (named place of destination)

Selgeren betaler for frakt og forsikring, men kjøperen har risikoen fra og med godset er levert til fraktselskapet.

Forsikringsanbefaling: Forsikring som gjelder til og med ankomststedet, skal kjøpes av selger for kjøpers regning. Forsikring må tilfredsstille vilkåret Institute Cargo Clauses (A).

Overlevering fra selger til kjøper: På avtalt sted iflg. kjøpekontrakten.

Incoterms CIP, Carriage and insurance paid to - Norsk

DAP - Delivered at place (named place of destination)

Selger bærer all risiko for godset fram til avtalt bestemmelsessted, før lossing. Kjøperen har risikoen fra det øyeblikk selgeren har gjort godset tilgjengelig på bestemmelsesstedet. Avtalen må angi sted hvor godset stilles til kjøpers disposisjon.

Forsikringsanbefaling: Forsikring må kjøpes av selgeren til angitt bestemmelsessted i avtalen.

Overlevering fra selger til kjøper: På angitt bestemmelsessted i avtalen, ulosset.

Incoterms DAP, Delivered at place - Norsk

DPU - Delivered at place, unloaded (named place of destination)

Selger bærer all risiko for godset fram til det er losset på angitt bestemmelsessted. Kjøperen har risikoen fra det øyeblikk godset er tilgjengelig etter lossing på avtalt bestemmelssted. Avtalen må angi hvilket angitt sted på bestemmelsessted hvor godset er tilgjengelig etter lossing.

Forsikringsanbefaling: Avtalen må angi sted hvor godset er tilgjengelig etter lossing. Forsikring må kjøpes av selgeren fram til losset på angitt sted.

Overlevering fra selger til kjøper: På avtalt bestemmelssted ferdig losset.

Incoterms DPU, Delivered at place, unloaded - Norsk

DDP - Delivered duty paid (named place of destination)

Selgeren dekker alle transportutgifter og har all risiko inntil godset er levert, og betaler i tillegg eventuelle tollavgifter om ikke annet er avtalt. Kjøperen har risikoen fra det øyeblikk godset er tilgjengelig på bestemmelsesstedet.

Forsikringsanbefaling: Forsikring må kjøpes av selgeren. Selgeren har risikoen under hele transporten.

Overlevering fra selger til kjøper: På angitt bestemmelsessted hos kunden, ulosset.

Incoterms DDP, Delivered duty paid - Norsk

Det er du som taper

– Det er du som er taperen dersom du ikke har transportforsikring, fordi det er den eneste forsikringen som dekker godset underveis, sier Arild.

Du kan velge å kjøpe en årsforsikring dersom du jevnlig har vareforsendelser eller kjøpe forsikring for en enkelt forsendelse, forteller Arild.

Han kjenner til flere bedrifter som har gått konkurs fordi de ikke har hatt transportforsikring. De fikk ikke varene de hadde bestilt, men måtte likevel ta tapet.

– Konkursene kunne enkelt vært unngått med transportforsikring. Den hadde dekket tapet. Du må vurdere om bedriften tåler et tap – eller om du bør kjøpe forsikring.

Vil du ha tilbud på transportforsikring?

Send oss noen få opplysninger så gir vi deg et tilbud på transportforsikring.