Incoterms


Incotermene er et sett standardiserte regler om leveringsbetingelser som benyttes i forbindelse med nasjonale og internasjonale handelstransaksjoner.

Hva er Incoterms?

Det er leveringsbestemmelser som beskriver hvem som bærer risikoen ved transport av gods, hvem som skal betale kostnadene, og hvilke plikter kjøper og selger har. Incoterms 2020 - tidligere 2010, er anerkjent av myndigheter og domstoler over hele verden. Ved å følge disse leveringsvilkårene kan selger og kjøper unngå unødvendige misforståelser.

Vi anbefaler at du bruker en leveringsklausul der den ene parten er ansvarlig for godset under hele transporten. Da kan du unngå diskusjoner om hvor og når skaden oppsto.

Ønsker du å forsikre en enkelttransport?


Se pris og kjøp forsikring

Forklaring av de forskjellige betingelsene

Klikk på forkortelsene og få en forklaring på de 11 leveringsbetingelsene.

 • FCA
 • FAS
 • FOB
 • CFR
 • CIF
 • CPT
 • CIP
 • DAP
 • DPU
 • DDP

EXW - Ex Works (Named place; ex factory ex mill, ex warehouse etc)

Kjøperen har risikoen fra det øyeblikket selgeren har stilt godset til disposisjon på avtalt tid og sted, f.eks. i selgerens fabrikk eller lager. Kjøper bærer all risiko og alle kostnadene med å frakte varene til bestemmelsesstedet, og må også klarere for eventuell eksport.

Forsikringsanbefaling: Kjøperen må kjøpe forsikring fra godset forlater angitt tid og sted i kjøpsavtalen.

Overlevering fra selger til kjøper: Lasterampe på selgers fabrikk eller lager (spesifisert i avtalen).

Incoterms EXW, Ex Works - Norsk

FCA - Free Carrier (Named place)

Selgeren overleverer godset i første transportørs varetekt på angitt sted, klarert for eventuell eksport. Kjøperen har risikoen fra det øyeblikket godset er levert til den første transportøren eller terminal på avtalt tid og sted. Dette bør spesifiseres nøye i kjøpsavtalen.

Forsikringsanbefaling: Kjøperen må kjøpe forsikring for transporten. Selger fram til leveringsstedet som er angitt i avtalen.

Overlevering fra selger til kjøper: Ferdig lastet på kjøpers valgte transportmiddel.

Incoterms FCA, Free Carrier - Norsk

FAS - Free alongside ship (Named port of shipment - kun sjøtransport)

Selgeren må overlevere godset ved siden av skipet i navngitt havn, klarert for eventuell eksport. Kjøperen har risikoen fra det øyeblikket godset er levert ved skipssiden.

Forsikringsanbefaling: Kjøperen må kjøpe forsikring for transporten fra havn.

Overlevering fra selger til kjøper: Angitt sted på kaia.

Incoterms 2010 FAS, Free alongside ship - Norsk

FOB - Free on board (Named port of shipment - kun sjøtransport)

Selgeren har risikoen fram til godset er lastet ombord på det skipet som er angitt av kjøperen. Selger må klarere for eventuell eksport. Kjøperen har risikoen fra og med godset er levert ombord i skipet.

Forsikringsanbefaling: Kjøperen må kjøpe forsikring for transporten, fra godset er lastet ombord i skipet.

Overlevering fra selger til kjøper: Overlevering fra selger til kjøper: Ferdig lastet om bord i skipet.

Incoterms FOB, Free on board - Norsk

CFR - Cost and freight (Named port of destination - kun sjøtransport)

Selgeren må dekke alle kostnader og frakt fram til angitt lossehavn. Men kjøperen har risikoen fra og med godset er levert ved skipet og har risikoen i det varene lastes om bord i skipet.

Forsikringsanbefaling: Kjøperen må kjøpe forsikring for transporten.

Overlevering fra selger til kjøper: Ferdig lastet om bord i skipet.

Incoterms CFR, Cost and freight - Norsk

CIF - Cost, insurance and freight (Named port of destination - kun sjøtransport)

Selgeren må dekke alle kostnader, inkludert forsikring, og frakt fram til angitt lossehavn. Men kjøperen har risikoen fra og med godset er levert ombord i skipet. Forsikring som gjelder til og med ankomsthavnen, skal kjøpes av selger for kjøpers regning.

Forsikringsanbefaling: Selgeren må kjøpe forsikring som tilfredsstille vilkåret Institute Cargo Clauses (C) fram til og med ankomsthavnen.

Overlevering fra selger til kjøper: Ferdig lastet om bord i skipet.

Incoterms CIF, Cost insurance and freight - Norsk

CPT - Carriage paid to (named place of destination)

Selgeren betaler frakt til angitt destinasjon, men kjøperen har risikoen fra og med godset er levert til den første transportøren eller terminal.

Forsikringsanbefaling: Kjøperen har risikoen under hele transporten og må kjøpe forsikring.

Overlevering fra selger til kjøper: På avtalt sted iflg. kjøpekontrakten.

Incoterms CPT, Carriage paid to - Norsk

CIP - Carriage and insurance paid to (named place of destination)

Selgeren betaler for frakt og forsikring, men kjøperen har risikoen fra og med godset er levert til fraktselskapet.

Forsikringsanbefaling: Forsikring som gjelder til og med ankomststedet, skal kjøpes av selger for kjøpers regning. Forsikring må tilfredsstille vilkåret Institute Cargo Clauses (A).

Overlevering fra selger til kjøper: På avtalt sted iflg. kjøpekontrakten.

Incoterms CIP, Carriage and insurance paid to - Norsk

DAP - Delivered at place (named place of destination)

Selger bærer all risiko for godset fram til avtalt bestemmelsessted, før lossing. Kjøperen har risikoen fra det øyeblikk selgeren har gjort godset tilgjengelig på bestemmelsesstedet. Avtalen må angi sted hvor godset stilles til kjøpers disposisjon.

Forsikringsanbefaling: Forsikring må kjøpes av selgeren til angitt bestemmelsessted i avtalen.

Overlevering fra selger til kjøper: På angitt bestemmelsessted i avtalen, ulosset.

Incoterms DAP, Delivered at place - Norsk

DPU - Delivered at place, unloaded (named place of destination)

Selger bærer all risiko for godset fram til det er losset på angitt bestemmelsessted. Kjøperen har risikoen fra det øyeblikk godset er tilgjengelig etter lossing på avtalt bestemmelssted. Avtalen må angi hvilket angitt sted på bestemmelsessted hvor godset er tilgjengelig etter lossing.

Forsikringsanbefaling: Avtalen må angi sted hvor godset er tilgjengelig etter lossing. Forsikring må kjøpes av selgeren fram til losset på angitt sted.

Overlevering fra selger til kjøper: På avtalt bestemmelssted ferdig losset.

Incoterms DPU, Delivered at place, unloaded - Norsk

DDP - Delivered duty paid (named place of destination)

Selgeren dekker alle transportutgifter og har all risiko inntil godset er levert, og betaler i tillegg eventuelle tollavgifter om ikke annet er avtalt. Kjøperen har risikoen fra det øyeblikk godset er tilgjengelig på bestemmelsesstedet.

Forsikringsanbefaling: Forsikring må kjøpes av selgeren. Selgeren har risikoen under hele transporten.

Overlevering fra selger til kjøper: På angitt bestemmelsessted hos kunden, ulosset.

Incoterms DDP, Delivered duty paid - Norsk

Derfor bør du bruke Incoterms 2020

I internasjonal handel reduserer Incoterm risikoen for misforståelser som kan føre til juridiske problemer. Vi anbefaler derfor at du alltid avtaler vilkårene for alle internasjonale transporter, og fraråder sterkt at du utformer egne leveringsbestemmelser. Klausulene inneholder regler om:

 • Når risikoen går fra selger til kjøper
 • Hvem er ansvarlig for kostnader og dokumentasjon
 • Informasjon om frister, begrensningsperioder og begrensningsbeløp

Transportøren har et begrenset ansvar for varene og godset som transporteres. Det er derfor viktig at du kjenner leveringsbetingelsene og at du forsikrer varene når du er ansvarlig for risikoen - om du selger eller kjøper.

Forskjellen mellom Incoterms 2010 og 2020

Her har vi plukket ut de største forskjellene som påvirker forsikring innen transport.

 • Leveranseklausulen DAT "Delivered at terminal" har byttet navn til DPU "Delivered at place unloaded". 
 • I leveranseklausulen CIP stilles det nå et høyere krav til selgeren som skal ordne med forsikring. I følge Incoterms 2020 skal forsikringen oppfylle vilkåret Institute Cargo Clauses (A). Tidligere var man bare pliktig å oppfylle vilkåret Institute Cargo Clauses (C).

Vær nøye med leveringsvilkårene når du signerer en kontrakt

Det er svært viktig at partene (kjøper og selger) signerer kontrakter for hva som skal gjelde under transporten. Leveringsbetingelsen beskriver hvem som står for risikoen og hvem som må forsikre varene.

Når du skriver avtaler med leveringsklausuler, bør du skrive det inn i kjøpsavtaler og handelsfakturaer, for eksempel "FOB Oslo, Incoterms® 2020". Da unngås vanskeligheter med tolkning som kan oppstå i land med egne leveringsvilkår og tolkninger.

Sjekk leveringsvilkårene nøye

Vi gir råd og hjelper deg med forsikring

Er du usikker på hva EXW, FCA, FOB eller DDP betyr for transporten din? Vi er en profesjonell partner som vil hjelpe deg med transportforsikring og gi råd om hvilke betingelser som er riktig for deg. Vi fraråder sterkt å konstruere egne leveringsbestemmelser ved internasjonelle transporter.

Tidsgrenser for å reklamere til transportør

Anvendt ansvarsregel Reklamasjonsfrist
ved synlig skade eller mangel
Reklamasjonsfrist
ved skade som ikke oppdages ved mottakelse
Foreldelsesfrist Sumbegrensning
1. Fartøy
Sjøloven (Haag - Visby)

Rotterdamkonvensjonen
Ved mottakelse av godset

Ved mottakelse av godset
3 dager


7 dager
1 år


2 år
SDR* 667/kolli eller SDR 2/kg

SDR 875/kolli eller SDR 3/kg
2. Fly

Montrealkonvensjonen
Ved mottakelse av godset 14 dager
(ved forsinkelse 21 dager)
2 år SDR 22/kg
3. Jernbane

CIM
Ved mottakelse av godset 7 dager 1 år SDR 17/kg
4. Bil
CMR
Ved mottakelse av godset 7 dager fra ankomst 1 år SDR 8,33/kg
5. Spedisjon
NSAB (oppdrag med transportøransvar)
Ved mottakelse av godset 7 dager 1 år SDR 8,33/kg
A6
B6 C6 D6 E6
*SDR = Special Drawing Rights (SDR) er et internasjonalt betalingsmiddel skapt av Det internasjonale pengefondet (IMF).

SDR fordeles mellom fondets medlemsland etter deres kvoter i fondet, og de gir rett til å kjøpe valuta hos hverandre. SDR skal kunne utnyttes praktisk talt automatisk, og forpliktelsene til tilbakebetaling er begrenset. Ordningen forutsetter ikke noen innskudd, men medlemslandene er forpliktet til å stille sine valutaer til disposisjon for inntil det dobbelte av de beløp av SDR som de er blitt tildelt.

Verdien av én SDR beregnes som et veid gjennomsnitt av verdien på fem utvalgte valutaer: amerikansk dollar, euro, kinesisk yuan, japansk yen og britiske pund).

Vær oppmerksom på de ovennevnte ansvarsbegrensningene. De er basert på vekt eller per kolli og ikke godsets reelle verdi.

Spørsmål og svar

Lurer du på om det er selger eller kjøper som står for risikoen for varer som transporteres? Eller hva forkortelsene DDP, EXW og FCA står for? Incoterms fjerner unødvendige misforståelser, men vilkårene kan være vanskelige å forstå.

Incoterms® er et varemerke som er registrert av ICC

ICC (International Chamber of Commerce) er en internasjonal organisasjon for handel med nasjonale komiteer i hele Norden og med medlemmer fra over 140 land over hele verden.

Mer informasjon finner du på iccnorge.no