Forsikre godset ditt under transport

Du bør ha en transportforsikring hvis du eier gods som skal transporteres med bil, fly eller skip. Eller hvis du trenger å forsikre varene i henhold til leveringsbetingelsen (Incoterms).

Vær oppmerksom på at hvis transporten foregår med annet enn bil, fly eller skip, vennligst kontakt oss for et tilbud.

Se pris og kjøp

Fordeler med vår transportforsikring

 • Få din forsikring nå

  Så snart du har kjøpt din forsikring, er du forsikret.

 • Kom deg fort videre

  Vi erstatter raskt ved en skade, siden tar vi de tidkrevende erstatningssakene mot transportøren.

 • Få hjelp uansett hvor skaden skjer

  Som Nordens største forsikringsselskap har vi et verdensomspennende nettverk som hjelper til i utlandet.

Innhold i forsikring

Transport av gods Inngår

Skade på gods ved ulykke, så som kollisjon, grunnstøtning, støtning, velting, utforkjøring o.l.

Ingår

Totalskade under lasting eller lossing (inklusive tap av hele kolli).

Ingår

Alle øvrige farer under transport, med de unntak som fremgår av vilkårene.

Ingår

Dekker farer som skyldes krig/ krigsliknende forhold inklusive inngrep av fremmed statsmakt forutsatt at inngrepene har sammenheng med krig/ krigsliknende forhold.

Samt skade eller tap på gods når dette er forvoldt av personer som deltar i:

• Streik, lockout eller lignende arbeidskonflikter
• Protestaksjoner eller opptøyer
• Sabotasje eller terrorhandlinger og lignende

Ingår

Forsikringen gjelder matvarer (ferske eller frosne) og dekker skader på, eller tap av varer. Skaden må være forårsaket av at de forsikrede varene transporteres i lasterom som ikke opprettholdt avtalt temperatur på grunn av nedetid eller feiljustering.

Ingår
Kjøp forsikring
Hva skal forsikres?
* Forsikringen gjelder ikke for alkohol, tobakk, legemidler, yngel, levende dyr, mobiltelefoner, armbåndsur, smykker, edle metaller og stener, frimerker, obligasjoner eller penger. Kontakt oss gjerne for tilbud hvis du behøver transportforsikring for denne type varer.
Hvilken verdi har varen/godset?
Hvor skal forsikringen gjelde?
 • Din pris
 • – kr

 • Din pris
 • 1 450 kr

 • Egenandel ved skade: 3 000 kr
 • Din pris
 • 1 450 kr

 • Egenandel ved skade: 3 000 kr
 • Din pris
 • 2 367 kr

 • Egenandel ved skade: 3 000 kr
 • Din pris
 • 1 590 kr

 • Egenandel ved skade: 3 000 kr
 • Din pris
 • 2 367 kr

 • Egenandel ved skade: 3 000 kr
 • Din pris
 • 3 920 kr

 • Egenandel ved skade: 3 000 kr
 • Din pris
 • 2 134 kr

 • Egenandel ved skade: 3 000 kr
 • Din pris
 • 3 182 kr

 • Egenandel ved skade: 3 000 kr
 • Din pris
 • 5 280 kr

 • Egenandel ved skade: 3 000 kr
 • Din pris
 • 3 533 kr

 • Egenandel ved skade: 3 000 kr
 • Din pris
 • 5 280 kr

 • Egenandel ved skade: 3 000 kr
 • Din pris
 • 8 777 kr

 • Egenandel ved skade: 3 000 kr
 • Din pris
 • 1 450 kr

 • Egenandel ved skade: 3 000 kr
 • Din pris
 • 2 134 kr

 • Egenandel ved skade: 3 000 kr
 • Din pris
 • 3 533 kr

 • Egenandel ved skade: 3 000 kr
 • Din pris
 • 2 367 kr

 • Egenandel ved skade: 3 000 kr
 • Din pris
 • 3 533 kr

 • Egenandel ved skade: 3 000 kr
 • Din pris
 • 5 863 kr

 • Egenandel ved skade: 3 000 kr
 • Din pris
 • 1 528 kr

 • Egenandel ved skade: 3 000 kr
 • Din pris
 • 1 528 kr

 • Egenandel ved skade: 3 000 kr
 • Din pris
 • 1 528 kr

 • Egenandel ved skade: 3 000 kr
 • Din pris
 • 1 580 kr

 • Egenandel ved skade: 3 000 kr
 • Din pris
 • 1 580 kr

 • Egenandel ved skade: 3 000 kr
 • Din pris
 • 2 107 kr

 • Egenandel ved skade: 3 000 kr
 • Din pris
 • 1 450 kr

 • Egenandel ved skade: 3 000 kr
 • Din pris
 • 1 450 kr

 • Egenandel ved skade: 3 000 kr
 • Din pris
 • 1 450 kr

 • Egenandel ved skade: 3 000 kr
 • Din pris
 • 1 450 kr

 • Egenandel ved skade: 3 000 kr
 • Din pris
 • 1 450 kr

 • Egenandel ved skade: 3 000 kr
 • Din pris
 • 1 975 kr

 • Egenandel ved skade: 3 000 kr
 1. Transporten kan ikke være påbegynt før du kjøper denne forsikringen.


Kontaktinformasjon

  

* Obligatorisk felt
Skjemaet blir sendt...


Her kan du lese om vår behandling av personopplysninger