Sykdom og personskade

Når du er blitt påført en personskade eller en sykdom som er dekket av forsikringen, er det viktig at du tar kontakt med oss så snart som mulig.

Meld personskade direkte på nettet

Ved personskade eller sykdom er det enklest å benytte våre skademeldingsskjemaer.

Skal du bruke helseforsikringen din?

Vi samarbeider med Vertikal Helse. Trenger du å bruke helseforsikringen, vil Vertikal Helse hjelpe deg å finne det beste behandlingstilbudet for din diagnose. Du får din egen medisinsk rådgiver som følger deg opp både før, under og etter behandlingen.

Gå til Vertikal Helse

Vi hjelper deg med råd og veiledning

Du har kanskje mange spørsmål og er usikker på hvordan du skal forholde deg ved personskade. Vi har lang erfaring i behandling av slike saker og vil hjelpe deg med råd og veiledning når det gjelder økonomiske og praktiske forhold.

Dette kan du forvente av oss når du har meldt en personskade​

Egen kontaktperson ved personskade

Kontaktpersonen din vil være en saksbehandler fra vår avdeling. Saksbehandleren kontakter deg raskt etter at meldt en personskade til oss.

Kontakt oss

I kontortiden - telefon 21 49 00 49

Hele døgnet - telefon 21 49 24 00

Send e-post

Psykologisk førstehjelp

Blir du utsatt for en plutselig og uforutsett hendelse som medfører psykiske reaksjoner, kan du som har personalforsikring eller helseforsikring i If ringe psykologvakten på telefon 22 96 50 07 - hele døgnet.

Du vil få kontakt med spesialutdannede sykepleiere, som iverksetter nødvendig oppfølging, og ved behov etableres kontakt med krisepsykolog.

Medisinsk informasjon

I Pasienthåndboka finner du informasjon om ulike personskade og sykdommer. 

Pasienthåndboka

Trygderettigheter

Hvis du trenger informasjon om dine trygderettigheter anbefaler vi NAV sine nettsider.

NAV