Dødsfall

Vi ønsker å bistå deg som pårørende så raskt og enkelt som mulig. Er du usikker på om forsikringen omfatter dødsfall, ber vi om at du gir oss beskjed uansett, slik at vi kan hjelpe deg.

Meld dødsfall

Slik hjelper vi deg

 • Vi kontakter deg

  Når vi har mottatt melding om dødsfall, tar vi kontakt.

 • Saken vurderes

  Saken vurderes ut fra hvilken forsikring du har. 

Aktuelle dokumenter vi vil trenge ved dødsfall:

 • Skifte- eller uskifteattest
  En skifteattest er et dokument som opplyser hvem som er arvinger i boet. Vi trenger skifteattest for å kunne legitimere hvem som er rett arving for å kunne ordne det praktiske i forbindelse med dødsboet. Er det flere arvinger, må den som påtar seg skifteoppgjøret huske å få fullmakt fra de andre arvingene.
 • Dødsattest
  I enkelte saker vil vi ha behov for å få opplyst medisinsk årsak til dødsfallet
 • Testament
  I enkelte saker vil vi ha behov for å vite hvordan avdøde har disponert over sin arv i testamentet.

Ha gjerne dette klart når du melder saken

 • Navn og fødselsnummer på avdøde
 • Dato da dødsfallet skjedde
 • Kontaktinformasjon til den vi kan kontakte

Hvilke forsikringer dekker dødsfall?

Det er flere forsikringer som dekker dødsfall. Hvilken forsikring som kommer til utbetaling, vil være avhengig av hvilken forsikring arbeidsgiver har kjøpt.

Hvem får utbetalt forsikringssummen?

Utbetalingen går til avdødes ektefelle / registrerte partner. Hvis avdøde ikke var gift, eller ikke hadde registrert partner, går utbetalingen til avdødes arvinger etter lov eller testamentet.

Har avdøde hatt et ønske om at noen andre skal få utbetalingen, og har avtalt dette med oss, vil det stå i forsikringsbeviset. Dette kalles begunstigelse. Det er vanlig ved samboerskap eller hvis man har barn fra tidligere ekteskap. Det kan også hende avdøde har bestemt i testament hvem som skal ha erstatningen.