Brann og sikkerhet

En nyttig og spennende kursdag med fokus på brannsikkerhet i bedriften. Våre instruktører har lang erfaring og bakgrunn både fra brannvesen og ambulansetjeneste. De loser deltakerne trygt igjennom kurset.

Meld på deltakere Kursinformasjon

Brannsikkerhet - kursbeskrivelse Brann og sikkerhet

Et motivasjons- og fagkurs. Kurset gjennomføres som en kombinasjon av teori, praktiske branndemonstrasjoner og realistiske øvelser hvor deltakerne virkelig får «kjenne på varmen». For de som ønsker et lukket kurs for sin bedrift, tilpasses øvelsene det kartlagte risikonivået i bedriften.

  På kurset Brann og sikkerhet får deltakerne lære om

  • De vanligste brannårsakene
  • Hvordan forebygge brann
  • Brannteori med praktiske demonstrasjoner i auditoriet og på brannscenen
  • Realistiske slokkeøvelser og bruk av håndslokkere og ulike slokkemidler
  • Vi øver på branninstruksen: VARSLE – REDDE – SLOKKE
  • Evakueringsøvelse med fokus på samhandling i røykfylte rom

  Vi setter mennesket i sentrum, både i forhold til daglig bevissthet og skadeforebyggende arbeid, og hvordan vi skal opptre når brannen er et faktum. Deltakerne får kursbevis som også kan benyttes som HMS-dokumentasjon.

  Målgruppe for Brann og sikkerhet

  • Ledere og ansatte i alle typer virksomheter
  • Kurset er egnet for alle, også de som ikke har et spesielt ansvar eller spesielle oppgaver i forbindelse med brannsikkerheten i bedriften. Alle trenger opplæring i brannsikkerhet.

  Målsetting

  Etter endt kurs skal deltakerne ha kunnskap om de vanligste brannårsakene og skadeforebyggende tiltak som reduserer risikoen for brann.

  Deltakerne skal også kunne

  • Delta i det skadeforebyggende arbeidet i bedriften
  • Opptre rasjonelt i brannsituasjoner
  • Benytte tilgjengelig slokkeutstyr og slokke en brann i startfasen
  • Gjennomføre sikker rømning av personer

  Varighet

  1 dag, fra kl. 09.00 – 15.30.
  For eget kurs i Brann og sikkerhet tilpasset din bedrift, kan andre tider avtales.

  Påmelding til Brann og sikkerhet

  Kontakt oss på tlf. 69 92 06 00, eller send e-post til sikkerhetssenteret@if.no.

  Annet

  • Kurssenteret har et flott auditorium med tilhørende brannscene, og meget gode fasiliteter for øvelser
  • Om ønskelig kan vi, før kursdagen, komme til bedriften din for å ta bilder til en fotorapport. Rapporten brukes som del av undervisningen og tar for seg både gode skadeforebyggende tiltak som er gjennomført, og forhold som bør/må utbedres. Rapporten vil være nyttig på kurset med tanke på at deltakerne «kjenner seg igjen»
  • En variant av kurset kan avtales gjennomført lokalt i egen bedrift

  Kurs spesielt tilpasset din bedrift

  • Alle bedrifter er unike, og kan ha spesielle behov og utfordringer. Derfor kan vi skreddersy et kurs spesielt tilpasset for din bedrift
  • Vi kan også avtale at deltakerne får oppleve en dramatisk bilbrann i vår 100 meter fullskala veitunnel

  Åpne kurs i brannsikkerhet

  Åpne kurs har deltakere fra flere forskjellige bedrifter. Vi benytter da et standard program med innhold som erfaringsmessig egner seg for de aller fleste bedrifter. Åpne kurs passer godt for bedrifter som ønsker å melde på enkeltdeltakere eller noen få deltakere til kurs.

  Prisliste for kurset Brann og sikkerhet

  Prisliste og kursalternativer Pris
  Eget kurs for din bedrift
  Etter avtale Bestill
  Deltakere til åpent kurs for flere bedrifter
  kr 4 300 Bestill
  Kurs er fritatt for merverdiavgift.
  Ingår inte Ingår inte

  Kurskalender - åpne kurs med ledige plasser