If Sikkerhetssenter

Kurs og øvelser innen industrivern, brannvern, brannforebyggende arbeid og førstehjelp.

Vi er det eneste forsikringsselskapet i Nord-Europa som tilbyr kurs i skadeforebygging på eget sikkerhetssenter.

Velkommen til kurs hos oss!

Kurs i brannvern og brannsikkerhet

Vi er et kompetansesenter innenfor brannvern og brannsikkerhet og tar et viktig samfunnsmessig ansvar innen sikkerhet og trygghet. Hensikten er å hindre personskader, redde liv og minimalisere tap av verdier.

Våre instruktører har lang erfaring og bakgrunn både fra brannvesen og ambulansetjeneste. De loser årlig 3 500 kursdeltakere trygt igjennom nyttige og spennende kursdager.

De fleste av kursene hos oss er skreddersydd for den enkelte bedrift. I tillegg arrangerer vi åpne kurs der du kan melde på en eller flere enkeltdeltakere.

Brann i tunnel

I vår 100 meter lange fullskala veitunnel arrangeres forskjellige brann-/slokkeøvelser. Her får du oppleve hvordan en bilbrann i tunnel utarter seg, og observere både kraftig varme og røykutvikling.

Åpne kurs med ledige plasser

Kursnavn Dato
6. - 7. oktober.
12. - 13. desember.
17. - 19. oktober.
28. - 30. november.
5. desember.

22. august.
30. september.
24. oktober.
21. november.
15. desember.
23. - 24. august.
 25. - 26. oktober.
30. - 31. august.
14. -15. november.
10. oktober.
16. august
9. november.
21. oktober.
7. november.