Forsikring gravemaskin

Vi tilbyr skreddersydd forsikring til gravemaskin. Be om tilbud, så hører vi av oss.

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Jeg har ikke org.nr
  • Hjelp ved maskinskade

    Markedets beste maskinskadedekning.

  • Avbruddsforsikring

    Avbruddsdekning som gjelder fra første dag.

  • Samarbeid med MEF

    Sikrer deg en omfattende forsikringsdekning bygget på kompetanse fra de beste i bransjen.

Ved å forsikre gravemaskinen hos oss kan du få noen helt spesielle fordeler. Blant annet samarbeider vi med MEF som gir oss en unik kompetanse som kommer deg til gode, og du får en mer omfattende forsikringsløsning.

Forsikringen dekker også tilleggsutstyr for inntil 100 000 kroner. Du kan forsikre alt avtakbart utstyr samlet, slik at det også er dekket når det ikke er påmontert maskinen.

Rettshjelpforsikringen er den mest omfattende forsikringen i markedet.

Innhold i gravemaskinforsikring Super Kasko Brann og tyveri Ansvar

Skader på personer og andres eiendeler, som kjøretøy og bygninger.

Inkludert Inkludert Inkludert Inkludert

Omfatter tvister som føres for domstol i Norden. Tvisten må høre inn under de alminnelige domstoler.

Inkludert Inkludert Inkludert Inkludert

Omfatter skade som følge av brann, lynnedslag, eksplosjon.

Inkludert Inkludert Inkludert Ikke inkludert

Omfatter skade som følge av tyveri, brukstyveri eller forsøk på tyveri (av/fra arbeidsmaskinen).

Inkludert Inkludert Inkludert Ikke inkludert

Underslag dekker tyveri av kjøretøyet i de tilfeller hvor eier har gitt fra seg nøkkelen. Dette kan være ved utleie, demokjøretøy eller prøvekjøring av kjøretøy.

Inkludert Inkludert Inkludert Ikke inkludert

Hærverk i forbindelse med tyveri og forsøk på tyveri, og ved rene hærverkskader som f.eks. riper i lakk

Inkludert Inkludert Inkludert Ikke inkludert

Gjelder skifte eller reparasjon av arbeidsmaskinens utvendige vindusruter ved bruddskade som skyldes tilfeldig, plutselig hendelse.

Inkludert Inkludert Inkludert Ikke inkludert

Dekker skade på arbeidsmaskinen som oppstår ved sammenstøt, utforkjøring, velting eller annen tilfeldig, plutselig ytre hendelse.

Inkludert Inkludert Ikke inkludert Ikke inkludert

Omfatter skade ved brudd eller brekkasje som oppstår plutselig og uforutsett på motor, girkasse til og med kraftuttak, komplett styrereenhet (gjelder spesielt storbil/arbeidsmaskin), arbeidsenhetenes motor og drivverk, elektroniske enheter.

Inkludert Ikke inkludert Ikke inkludert Ikke inkludert
Tilleggsdekninger Super Kasko Brann og tyveri Ansvar

Tilleggsforsikring som omfatter både fører- og passasjer ved invaliditet og/eller død.

Inkludert Inkludert Inkludert Inkludert

Forsikringen omfatter plutselig og uforutsett skade under transport (gjelder kun for MEF). Dette kjøpes som et tilleggsprodukt til de som har delkasko, men ønsker ekstra dekning under transport.

Inkludert Inkludert Inkludert Ikke inkludert

Tilleggsdekning når arbeidsmaskinen er leaset eller kjøpt på avbetaling. Dekker långiver som har pant i maskinen.

Inkludert Inkludert Ikke inkludert Ikke inkludert

Avbruddsforsikring fra første dag og inntil 43 dager (antall dager kan utvides).

Inkludert Inkludert
Ikke inkludert