Sykelønn og sykeavbrudd

Hvis du eller noen andre er rammet av langvarig sykdom eller skade, kan du få hjelp om du melder fra om sykdommen til oss. Det viktig at vi får beskjed så snart som mulig.

Søk erstatning

Slik hjelper vi deg

  • Vi kontakter deg

    Når vi har mottatt meldingen om sykdom, tar vi kontakt og gir informasjon om videre saksbehandling.

  • Vi legger en plan sammen

    Vi vil svare på spørsmål du har, samt legge en plan videre sammen med deg. 

  • Saken vurderes

    Saken vurderes ut fra hvilken forsikring du har. 

Hva dekker forsikringene?