Meld skade eller refusjon av utgifter

Idrettsforsikring

Bruk sikker e-post

Ved tannskader ber vi om at refusjonsskjema ikke benyttes, men at du sender inn spesifisert kvittering(er) på e-post. For søknad om refusjon av utgifter til tannbehandling, må du sende oss spesifisert kvittering(er) på e-post til IHS@if.no. Vi anbefaler at du sender dette via sikker e-post (kryptert). Sikker e-post kan du sende via https://secure.if.fi/ Oppgi saksnummeret i emnefeltet. Sikker e-post innebærer at verken melding eller eventuelle vedlegg vil være lesbare for andre enn If.

Skjemaet over kan du bruke til å søke om refusjon av forhåndsgodkjente utgifter via Idrettens skadetelefon. Det er en egenandel på  kr 1 000 per skadesak. Forsikringen dekker ikke diett, medisiner og medisinsk utstyr som bandasjer, såler eller lignende. Det er ikke nødvendig å sende oss dokumentasjon på utgiftene, men ta vare på kvitteringer en måneds tid i tilfelle vi trenger å få disse ettersendt.