Sykdom

Hvis du eller noen andre er rammet av sykdom, kan du få hjelp om du melder fra om sykdommen til oss. Det viktig at vi får beskjed så snart som mulig.

Meld sykdom Sykdom på reise

Slik hjelper vi deg

  • Vi kontakter deg

    Når vi har mottatt meldingen om sykdom, tar vi kontakt og gir informasjon om videre saksbehandling.

  • Vi legger en plan sammen

    Vi vil svare på spørsmål du har, samt legge en plan videre sammen med deg. 

  • Saken vurderes

    Saken vurderes ut fra hvilken forsikring du har. 

Hva ønsker du å melde?

Velg aktuell forsikring og send inn melding om sykdom.