Transportsikkerhet

Transportører

Skal du sende noe med skip, bil, jernbane eller fly bør du velge en transportør som du stoler på, enten på bakgrunn av egen erfaring eller ved at de har et godt rykte på seg blant andre i bransjen din. Det gjelder også når flere typer av transportmiddel er involvert, for eksempel ved at de avløser hverandre under godshåndteringen.

Transportmiddel

Av erfaring vet vi at det er en sammenheng mellom eldre transportmidler og antall skader. Samtidig dreier deg seg også om hvor godt vedlikeholdt det er – iblant kan et eldre, godt vedlikeholdt transportmiddel være bedre enn et som er av nyere dato.

Det kan være vanskelig å avgjøre tilstanden, men snakk med oss så hjelper vi deg med det.

Innpakning av varer

Bruk eksperter som vet hvordan varene dine må pakkes inn når du skal sende dem. Det lønner seg å investere i ordentlig eksportinnpakning, kantbeskyttelse, oceanpapp, air-bags, etc.

Still samme krav til riktig innpakning også når du importerer varer.

Omlasting

Håndteringsskader skjer i forbindelse med lasting, omlasting om lossing. Velg derfor en leverandør som tilbyr et moderne logistikkonsept, da det som regel betyr få omlastinger av varene som sendes. Hvis du sender varene dine i containere eller andre lastbærere skjer omlasting derimot oftere.

Lagring

Når du må lagre varene dine, som er vanlig ved omlasting, er det viktig at lagringslokalene passer til det. Be om å få se lokalet selv, ta bilder og still spørsmål. Noen ting du bør tenke på ved valg av lager:

  • Er det i nærheten av en elv kan det være fare for oversvømmelse 
  • Mange gamle lokaler er bygget i tre og brenner lett
  • Har det innbruddssikring?

Papirene i orden

Sjekk at alle papirer som skal følge varene virkelig gjør det, og at de inneholder riktige opplysninger.

Hvis et såkalt transittdokument ikke er med varene, eller er feil utfylt, kan det føre til at de blir stoppet i tollen i ankomstlandet. Det kan føre til langvarig lagring på mellomstasjon, og skader på varene.

Tenk på at det finnes byer med samme navn i flere land. For eksempel ligger byen New York i både England og USA.

Krig og streik m.m.

Unngå handel i konfliktutsatte områder, og tenk på at det finnes pirater. Selv om du har forsikring så er den ofte begrenset i slike områder.

Remburser/Letter of Credit

Vi som jobber med forsikring får ofte se de mest fantasifulle og ubegripelige remburser som skrives ut på ulike steder i verden.

Spør gjerne oss før du går med på hva om skal stå i en remburs, så kan vi sørge for at du har riktig forsikringsbeskyttelse.

Transportørens forsikring

En trygg og god transportør er forsikret. Sjekk at transportøren din har alle papirene i orden.

CLP - Cargo Loss Prevention

Sender eller tar du imot du store mengder av varer? Vi kan hjelpe deg med skadeforebyggende arbeid, såkalt CLP.

Bruk Incoterms 2020

Vi anbefaler å bruke leveranseklausulene Incoterms 2020 ved internasjonale transporter. Erfaringen vår er at det ikke lønner seg å lage egne avtaler.

Incoterms 2020

Transportforsikring