Patentforsikring og enerettsforsikring (IPR)

Få tilbud på patentforsikring.

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Jeg har ikke org.nr
 • Oppfinnelser og patenter
 • Varemerke og opphavsrettigheter
 • Mønster- og designrettigheter

Hva er en immateriell rettighet (IPR)?

Immaterielle rettigheter (IPR) er en samlebetegnelse for oppfinnelser, kunnskap, litterære og kunstneriske arbeider, design, symboler, firmanavn og bilder som brukes i næringsvirksomhet.

For mange bedrifter er immaterielle verdier et svært viktig konkurransefortrinn, og i den daglige driften av virksomheten kan du få behov for å stanse ulovlig bruk av ditt varemerke eller patent. Eller motsatt, beskytte bedriften sin økonomi dersom andre retter erstatningskrav mot deg for brudd på deres rettighet.

 • Oppfinnelser og patenter
 • Varemerke og opphavsrettigheter
 • Mønster- og designrettigheter

Strategi for bedriftens IP-rettigheter

Om immaterielle rettigheter er en viktig del av bedriftens verdier, er det viktig å ha en strategi for hvordan dere håndterer disse rettighetene. Onsagers har utviklet et gratis verktøy som hjelper deg å kartlegge områder i virksomheten hvor IP kan være et viktig konkurransefortrinn.

Hva dekker patentforsikring og enerettsforsikring (IPR)?

 • Patent og enerettsforsikringen består av to deler:
 • En rettshjelpsforsikring som dekker dine advokatutgifter dersom det oppstår en tvist knyttet til IP-rettigheter. Både om du aktivt må gå til sak for å stanse andres bruk av dine patenter og varemerker, eller om du blir anklaget for brudd på andres rettigheter.
 • En ansvarsforsikring som dekker erstatningsansvaret bedriften kan pådra seg som følge av et utilsiktet brudd på andres IP-rettigheter.

Eksempler på hva som dekkes av patentforsikring

 • Et reklamebyrå ble stevnet for retten etter å ha laget reklamemateriell som blant annet inneholdt uautoriserte kopier av designet til Marius-genseren. Erstatningen til eier av Marius-designet er dekket av forsikringen.
 • En skifabrikant ble stevnet for retten av en konkurrent for brudd på patentert teknologi ved produksjon av fjellski. Erstatningen til skifabrikanten er dekket av forsikringen.

Få tilbud på patentforsikring (IPR)

Send oss noen få opplysninger så gir vi deg tilbud på patentforsikring.
Be om tilbud

Eller les mer om hvorfor det er viktig å ta vare på bedriftens immaterielle verdier