Patent- og enerettsforsikring (IPR)

Send oss noen få opplysninger så gir vi deg et tilbud på patentforsikring.

Forsikringen dekker rettshjelp dersom andre urettmessig benytter dine patenter eller enerettigheter. I tillegg dekker forsikringen ansvaret bedriften din uforvarende kan pådra seg ved bruk av andres immaterielle rettigheter.


 • Oppfinnelse

  Få patent på oppfinnelsen din. Oppfinnelsen må være en konkret løsning på et teknisk problem.

 • Navn og logo

  Få enerett til et varemerke som skiller dine varer og tjenester fra andres.

 • Opphavsrettigheter

  Du får copyright eller opphavsrett til et åndsverk automatisk i det du skaper et verk.

 • Design

  Få enerett til utseendet og formen på produktet du har laget.

Hva er en immateriell rettighet?

Immaterielle rettigheter (IPR) er en felles betegnelse på rettsregler som gir innehaver av en slik rettighet beskyttelse mot andres krenkelser eller ulovlig bruk av denne rettigheten. IPR er i dag unntatt forsikringsdekning både under bedrifts- og profesjonsansvarsforsikringen og rettshjelpsforsikringen.

Eksempler på immaterielle rettigheter

 • Patentrettigheter
 • Opphavsrettigheter
 • Varemerkerettigheter
 • Mønsterrettigheter (design)

Immaterielle rettigheter gir innehaver enerett til bruk av den rettigheten, og verner mot andre som ønsker å bruke rettigheten uten godkjennelse/avtale.

Hva dekker forsikringen?

Patentforsikringen dekker det rettslige erstatningsansvaret bedriften din kan pådra seg som følge av et utilsiktet brudd på andres immaterielle rettigheter. Dette kan f. eks. være brudd på andres patentrettigheter eller rettsstridig
bruk av andres opphavsrettigheter.

Eksempler på hendelser som dekkes av forsikringen

 • Et reklamebyrå ble stevnet for retten etter å ha laget reklamemateriell som blant annet inneholdt uautoriserte kopier av designet til Marius-genseren. Erstatningen til eier av Marius-designet er dekket av forsikringen.
 • En skifabrikant ble stevnet for retten av en konkurrent for brudd på patentert teknologi ved produksjon av fjellski. Erstatningen til skifabrikanten er dekket av forsikringen.