Den største skandalen i norsk oste-historie fant sted i 2016. Synnøve Finden lanserte Kongsgård-osten, med ordene «en jarlsbergost-type» på pakken. Tine gikk rettens vei for bruk av deres varemerke Jarlsberg - og vant. Ettersom Synnøve Finden allerede hadde 100.000 pakker med ost på lager, ble løsningen en svart sladd som sensurerte bort det ikke-godkjente ordet. Kongsgård gikk inn i historien som Norges første ost med sladd.

Eksemplene er mange. Bokomslag som ligner på Kvikk Lunsj, urettmessig bruk av Marius-mønsteret, en barnestol som minner mistenkelig mye om Tripp-trapp stolen. Alt fra design på brusbokser, klær og vesker, til kopiering av kode- og designprogrammer, har vært gjenstand for rettslige tvister.

Det kan være en stor økonomisk belastning for bedriften å betale et erstatningskrav for brudd på en slik immateriell rettighet. I tillegg kan de juridiske kostnadene bli store dersom tvisten havner i retten.

Hva er egentlig en immateriell eiendel?

I mange bedrifter er opp mot 80% av verdiene immaterielle. Likevel har mange verken et forhold til hva bedriftens immaterielle eiendeler består av eller hva dette egentlig er.

Immaterielle eiendeler er verdier som ikke er fysiske, men som likevel kan være svært verdifulle for virksomheten. De forkortes ofte IP (Intellectual Property) og går utover patent- varemerke- og designbeskyttelse. Immaterielle eiendeler er en samlebetegnelse for design, symboler, programvare, oppfinnelser, bilder, litterære og kunstneriske arbeider som brukes i næringsvirksomhet. Det trenger altså ikke å være en registrert enerett – bedriften kan likevel sitte på immaterielle verdier som du kan ha behov for å forsvare.

De fleste virksomheter forsikrer sine fysiker verdier, som lokaler, IT utstyr og maskiner, men glemmer å forsikre de immaterielle verdiene.

Elmas Becirovic, ekspert på ansvarsforsikring i If.

De fleste virksomheter forsikrer sine fysiske verdier, som lokaler, IT utstyr og maskiner, men glemmer å forsikre de immaterielle verdiene.

Elmas Becirovic, ekspert på ansvarsforsikring i If.

Ha en plan for hvordan du tar vare på bedriftens immaterielle verdier

En IP-strategi er en plan for virksomhetens immaterielle verdier, med retningslinjer for hvilke immaterielle verdier som skal beskyttes og utnyttes forretningsmessig. En IP-strategi bør også inneholde en oversikt over bedriftens immaterielle verdier. If samarbeider med Onsagers, som tilbyr rådgivning innenfor immaterielle verdikjeder og bistår bedrifter med å utarbeide IP-strategier. Deres juridiske rådgivere håndterer patent- og varemerkesaker for norsk næringsliv, og med sitt nettverk i 40 land i verden, bistår de i tillegg norske selskaper som ønsker å ta patenter i utlandet.

 • Vi anbefaler våre kunder å kjøpe IPR-forsikring, sider Axel Krabberød, markedssjef i Onsager. Dersom du ikke har økonomi til å forfølge saker der andre krenker dine rettigheter, vil verdien av patenter og enerettigheter bli utvannet. Til slutt kan patentet bli verdiløst, mener markedssjef i Onsagers, Axel Krabberød, og fortsetter.

 • Et problem vi ofte ser, er at mange bruker utenlandske agenter til å hjelpe seg om man vil distribuere noe i et annet land, men så skjærer kanskje samarbeidet med agenten seg – som har tatt patentet i sitt navn. God rådgivning er derfor essensielt for å unngå IP-krenkelser i utlandet. Og med en forsikring i ryggen har du alltid ressurser til å forfølge eventuelle krenkelser, uavhengig av bedriftens finansielle situasjon.

Axel Krabberød lister opp flere gode grunner til å kjøpe IPR-forsikring:

 1. Immaterielle verdier som sikkerhet for selskapet
  Med en IPR-forsikring i ryggen kan dine immaterielle rettigheter i større grad fungere som en sikkerhet for eiere, ledelse og investorer. Disse vil være trygge på at rettighetene ikke vil miste sin verdi på grunn av manglende håndhevelse, og IP kan i større grad regnes som en reell verdi og sikkerhet i selskapet.
 2. Styrker din forhandlingssituasjon
  Skulle det oppstå en konflikt, vil motparten forstå at du er villig til å gå hele veien ettersom kostnadene dekkes av forsikringen. Dette gjør at du stiller med sterkere kort i en forhandlingssituasjon.
 3. Sikrer god kontantstrøm
  Dersom noen krenker eller gjør inngrep i dine rettigheter er det viktig å reagere raskt. Med en IPR-forsikring sørger du for at en konflikt eller rettssak ikke binder opp kapital som du skulle bruke til å skape vekst.
 4. Kan gi høyere pris ved lisensiering
  Dersom du ønsker å lisensiere ut rettighetene dine, vil en IPR-forsikring gi grunnlag for å ta en høyere pris. Forsikringen vil fungere som sikkerhet for lisenstakere om at IP-rettighetene vil håndheves og opprettholde sin styrke i markedet. Dette gjør lisensiering til et trygt valg for lisenstakerne.

Les mer om vår patentforsikring