Miljøforsikring - viktig miljøvern

Miljøforsikring er viktig blant annet for bedrifter som har virksomhet som kan påvirke naturen. For eksempel produksjonsbedrifter, lagring/oppbevaring av skadelige stoffer, transport, entreprenører.

Hvis du vil ha et tilbud på miljøforsikring, kan du starte med å skrive inn organisasjonsnummeret under.

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Jeg har ikke org.nr
 • Alltid tilgjengelig

  Skjer det noe, kommer du enkelt i kontakt med oss, døgnet rundt.

 • Kundene synes vi er enestående

  Våre kunder gir oss 4,6 av 5 stjerner på Trustpilot.

 • Rask skadebehandling

  ​Over halvparten av alle skadesaker løses innen 24 timer.

Miljøforsikring dekker erstatningsansvar etter Naturmangfoldloven

Naturmangfoldloven gir bedrifter et objektivt erstatningsansvar for skade på naturen. Det vil si at du er ansvarlig for miljøskader, enten du kan klandres eller ikke. Du kan dessuten bli ansvarlig hvis du ikke i tilstrekkelig grad har prøvd å unngå en skade.

Ved en skade kan bedriften bli pålagt å betale for opprydding, i tillegg til kostnadene med å tilbakeføre naturen slik den var før skaden.

 • Omfatter all norsk natur – offentlig og privateid
 • Pålegger den enkelte å rydde etter en naturskade og å gjenopprette naturen slik den var før skaden
 • Kan pålegge deg å betale miljøerstatning til staten
Naturbilde - elv

Miljøforsikring er miljøvern

Miljøforsikringen dekker kostnadene for ansvar du kan komme i etter for eksempel:

 • Utslipp fra produksjonsbedrifter, tankbiler/tankbåter eller tanker i grunnen
 • Uforutsette skader på grunn av utbygging som truer verneverdige arter
 • Feilaktig utnyttelse av skog eller grunn
 • Ved skade bidrar du til miljøvern

Ansvar etter naturmangfoldloven er ikke inkludert i vanlige bedriftsansvarsforsikringer.

Vanlig ansvarsforsikring

 • Dekker kun forurensning, mens miljøforsikringen dekker alle typer naturskade
 • Dekker ikke kostnadene ved å gjenopprette naturen slik den var før skaden
 • Dekker ikke skade på egen grunn (myndighetene kan pålegge deg å gjenopprette naturen på egen grunn)

Vår miljøforsikring kan utvides til å dekke gradvis miljøskade.

Eksempler der miljøforsikring kommer til nytte