De vanligste brannfellene – les hvordan du unngår dem

I 2018 hadde Brann- og redningsvesenet 3547 brannutrykninger til boliger i Norge. De fleste skyldes komfyrbrann eller brann i elektrisk utstyr. Disse enkle tipsene øker brannsikkerheten i huset ditt.

Dame som setter støpsel i stikkontakt.

De fleste branner starter på ettermiddagen når folk kommer hjem fra jobb, og bruker komfyr og elektriske apparater. Men risikoen for at en brann skal gå riktig galt er allikevel høyere om natten når alle sover. Fagsjef Terje Hagelund ved If Sikkerhetssenter jobber med brannsikkerhet for folk privat og for bedrifter. Her får du hans tips for å unngå brann.

Monter komfyrvakt

Hele 45 prosent av brann- og redningsvesenets brannutrykninger til bolig i 2018 skyldtes komfyren. Folk glemmer eller sovner fra maten de har begynt å lage.

– Komfyrbrann skyldes i hovedsak tørrkoking. Da utvikles røykgasser som blant annet inneholder giftig karbonmonoksid, som kan føre til kullosforgiftning, og i verste fall dødsfall. Hvis maten ikke fjernes fra komfyren, kan det oppstå brann. Brannen kan spre seg raskt til fettet som er i kjøkkenviftefilteret. Og går vifta, vil den gi næring til brannen, sier Hagelund.

Komfyrbrann kan unngås med en komfyrvakt. Den består av to deler; en del som kutter strømmen til komfyren, og en sensor som overvåker temperaturen på platene. Sensoren varsler hvis temperaturen over platene blir for høy og sender et signal om å kutte strømmen.

Kjøp komfyrvakt i If Sikkerhetsbutikk
Terje Hagelund, fagsjef ved If Sikkerhetssenter. Foto: If/Sigmund Clementz
Terje Hagelund, fagsjef ved If Sikkerhetssenter. Foto: If/Sigmund Clementz

Begrens bruken av skjøteledninger

Mange hjem har skjøteledninger som er koblet til ulike elektriske apparater. Kobler du for mye elektronikk til samme skjøteledning, kan det føre til varmgang og i verste fall brann. Apparater som gir varme, slik som fønere og varmeovner kan gi for høy belastning på skjøteledningen.

Sjekk at du ikke kobler i mer enn det skjøteledningen har kapasitet til. Og hvis skjøteledningen har en av-og-på-knapp, slå den av før du legger deg.

– Selv om det er fristende i en travel hverdag, bør du ikke vaske klær eller bruke tørketrommel og oppvaskmaskin om natten, forteller Hagelund.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) rapporterer om 180 boligbranner de siste fem årene som skyldes oppvaskmaskin, vaskemaskin eller tørketrommel.

Ikke lad mobilen om natten

Mobilladere kan ta fyr eller kortslutte og frigi giftig røyk. Risikoen er høyere hvis laderen har en fabrikasjonsfeil eller en annen skade på elektronikken, noe som ikke alltid er så lett å oppdage på forhånd.

– Du bør derfor alltid lade mobilen når du er våken og tilstede. Lad med original lader i et rom med røykvarsler, er Hagelunds råd.

Blås ut lysene

Ikke plasser levende lys i nærheten av brennbart materiale. Levende lys er en av de typiske brannårsakene i vintermånedene. Blås ut lysene hvis du er trøtt, og alltid før du forlater et rom.

Skru av ting som går på strøm om natten

Den viktigste jobben du gjør for å unngå brann om natten, er å ta en liten runde på kvelden før du legger deg.

– Sørg for at alt er skrudd av og at ting som ikke trenger å være koblet til strøm faktisk er koblet fra, sier Hagelund.

Brannsikre barnerommet

Soverommene er et av de viktigste stedene å ha røykvarsler. Hagelund anbefaler optisk røykvarsler som raskt varsler om røykutvikling.

– Er de seriekoblede, er du enda tryggere. Her er fagsjefens huskeliste for å ivareta brannsikkerheten på barnerommet:

  • Lamper eller annen elektronikk må ikke ligge under dyna eller andre skjulte steder
  • Ikke bruk for mange skjøteledninger
  • Bruk helst fastmonterte lamper. Løse lamper nærme sengen kan brukes i lek og tas med under dynen, noe som kan bli brannfarlig.
  • Ikke bruk vifteovner, bruk fastmonterte ovner med lav overflatetemperatur.
  • Husk å ha minst fem cm avstand fra ovner til brennbart materiale, som gardiner.

Hvis det oppstår brann i boligen din, er det viktig å ha brannslokkeutstyret lett tilgjengelig og klart til bruk. Utfør jevnlig ettersyn av brannslange og brannslokkeapparat, er Hagelunds klare anbefaling.

Kjøp brannslukkeutstyr i If Sikkerhetsbutikk