Slik unngår du frosne vannrør i vinter

Vinterkulde og store snømengder gjør at mange kan få seg en ubehagelig overraskelse. Slik forebygger du mot frosne rør og kuldeskader.

Frosne vannrør.

Her i Norge kryper ofte temperaturen under frysepunktet om vinteren, og når gradestokken viser null grader eller kaldere, fryser vannet til is. Det som ofte skjer da er at stillestående vann i rørene fører til frosne rør både inne i boligen og utvendig. Og, siden is har større volum enn vann, vil rørene ofte utvide seg og til slutt sprekke. Dette er skader som fort kan bli kostbare dersom du ikke er føre var.

Det er dessverre ikke bare kulda som kan skape problemer i løpet av en norsk vinter. I perioder med mye snø, kan snøen fort samle seg på taket og bli liggende. For mye snø kan fort bli tyngre enn det boligen er konstruert for å bære, og i verste fall kan taket få skader eller kollapse. For å slippe store skader, som igjen kan føre til store utgifter, lønner seg derfor å være klar over hvor mye snø taket og boligen din tåler.

Se hvor mye snø taket ditt tåler

Hva gjør du når det er varslet perioder med kaldt vær?

For å unngå frosne rør innvendig bør du sørge for at alle rom som inneholder vannledninger har en temperatur på ti grader eller mer.

 • Lukk vinduer som er i nærheten av vannrør. Selv om gjennomsnittstemperaturen i rommet er over ti grader, kan kulde fra vinduet være nok til at vannet i røret fryser.
 • Forlater du boligen i lengre tid, bør du skru av hovedstoppekranen og tømme vannet som allerede er i rørene ved å la springen renne og skylle ned i toalettet. Forlater du fritidsboligen din i mer enn tre dager, må du alltid gjøre dette. Da avlaster du rørene dersom de skulle fryse.
 • Har du opplevd frosne rør tidligere, kan det være lurt å sørge for å ha vannreserver liggende i tilfelle situasjonen gjentar seg.

Hva gjør du når det er varslet store snømengder?

 • Sørg for at boligen din ikke har svakheter i konstruksjonen som følge av f.eks. råte, feilaktig konstruksjon, eller uriktig montasje slik at plutselig snøpress skaper farlige situasjoner for dem som bor i boligen.
 • Sørg for at snøen har fri ferdsel fra taket, slik at den ikke samler seg og bli liggende. Påse at snø og is ikke treffer forbipasserende på utsiden av bygningen dersom det plutselig løsner.
 • Tilrettelegg for at noen måker snø fra tak, takrenner, veranda, balkong og terrasse dersom det hoper seg opp større mengder snø som blir liggende.

Forholdsregler for å unngå frosne rør

 • Plasser rørene innenfor isolerte vegger i huset ved bygging.
 • Sørg for å grave rørene langt nok ned i bakken slik at det tar lengre tid før frosten kommer til. Det er de øverste lagene i bakken og jorda som fryser først, så temperaturen i bakken vil være høyere jo lengre ned du kommer.
 • Det er forskjell på rørkvalitet og hvor godt de takler kulde. Velg rør som består av mest mulig motstandsdyktig materiale. Det vil si materiale som i størst mulig grad har evnen til å utvide seg.
 • Hvis det ikke er mulig å legge de utvendige rørene dypt nok, bør du vurdere om det er behov for å velge rør med varmekabler.

Forholdsregler for å unngå skader som følge av store snømengder

 • Ved oppføring av bolig eller utbedring av taket, vil skråere vinkel på taket i større grad kvitte seg med snøen enn flatere vinkler og flatt tak.
 • Sørg for å ha gode og trygge veier opp på taket for å fjerne snø når behovet melder seg.

Hvis du har blitt rammet av frosne rør

Har du hus- eller hytteforsikring i If dekker den dokumenterte utgifter til tining, eller annen tilrettelegging, dersom utvendig vann- eller avløpsledning er frosset og dermed ikke kan brukes. Du får erstatning på inntil 50 000 kroner.

 • Før du starter opptining bør du undersøke hvor dypt telen går i forhold til rørene, hvor lang rørstrekke som må tines, og hva dette kommer til å koste.
 • Hvis det er ikke er mulig å tine rørene kan andre alternative løsninger være å hente noen vanntanker eller legge opp en vannledning fra naboen. Kommunen din eller en lokal rørlegger har ofte god kunnskap om hvilke alternative løsninger som kan passe for deg.

Dersom innvendige rør har fryst, må du sørge for at det ikke er noe brudd i det aktuelle røret, før du begynner opptining. I tilfeller hvor du ikke finner brudd på røret, kan du selv begynne opptining.

Da bør du tenke på følgende:

 • Steng av vanntilførselen til området som er fryst. Dette må du gjøre for å unngå press under tiningen.
 • Benytter du deg av varmekilder som bruker strøm, bør du være forsiktig da vann fører strøm.
 • Ved tining kan det oppstå kondens på utsiden av rørene, sørg for å tørke bort vann slik at du unngår vannskader på gulv og vegg.

Dersom røret har bruddskader på grunn av frost, må fagkyndige kontaktes.

Dersom du allerede har en fått frostskader på boligen din og har husforsikring i If, kan du melde skaden her

Dersom du har blitt rammet av skade som følge av ras fra tak, snø- og istyngde eller snøpress, meld skade her