Slik oppdager og fjerner du muggsopp og fuktskader

Fukt- og råteskader er ikke bare helseskadelig, de kan også føre til store kostnader i hjemmet. Slik fjerner du sopp og råte i boligen.

Teknisk byggningsekspert sjekker bolig for mugg og sopp

Stadig tettere hus, mangler og feil i byggeprosesser, samt mer ekstremvær, gjør at mange flere boliger får fuktskader. Forskning viser at muggsopp og fuktskader fører til helseplager, men det kan også bli kostbart dersom du ikke følger godt nok med.

Erfaringsmessig så oppdager du de fleste skader det første året etter at du har kjøpt ny bolig, og cirka 20-30 prosent av skadene dukker opp i de påfølgende årene. Vi ser ofte at dette er sopp- og råteskader i konstruksjonen som har utviklet seg over lengre tid.

Se hvilken boligforsikring som passer deg og beregn pris

Mugg- og fuktskader er ofte sammensatt

Muggsopp er avhengig av fukt for å utvikle seg, og årsaken til soppdannelser i bygninger er hovedsakelig fuktproblemer. For å unngå at sopp og råte utvikler seg, er det viktig å finne årsaken til fuktproblemet og få det under kontroll.

Kjetil Sjuve Ellingsen er skadeinspektør på bolig i If. Han påpeker at fuktskader i bygninger kan oppstå på flere måter, og at problemene ofte skyldes kombinasjoner av flere årsaker.

– Det kan være mange årsaker til at boligen din blir rammet av muggsopp- og fuktskader. Ofte skyldes det kondens og manglende lufting. En liten rørlekasje kan være vanskelig å oppdage, men kan gi store fuktskader. Dette kan komme av inntrengning av fuktighet fra grunnen, og kan være forårsaket feil eller mangler ved drenering, eller feil i fuktsikring mot grunnen.

Han legger til at mugg- og svertesopp på soverom som regel skyldes manglende ventilasjon som fører til kondensering som igjen fører til vekst av mugg- og svertesopp.

– I tillegg kan mangelfullt vedlikehold bidra til at fuktproblemer oppstår, forteller Sjuve Ellingsen.

Hvordan oppdage muggsopp?

Sjekk at parketten ikke buler. Det kan tyde på at det gjemmer seg fuktskader i gulvet.

Hvis du kjenner mugglukt når du kommer inn i boligen, så er det mest sannsynlig vekst av muggsopper ett eller annet sted. Men det er ikke alltid du kan lukte deg frem til det.

– Soppen viser seg ofte først som en lett misfarging av overflaten, for eksempel flekker med gråtone i maling. Etter hvert kan det komme synlig vekst av mycel og sporer, ofte som grå eller sorte ujevne flekker.

Sjekk at parketten ikke buler. Det kan tyde på at det gjemmer seg fuktskader i gulvet.
Sjekk at parketten ikke buler. Det kan tyde på at det gjemmer seg fuktskader i gulvet. Foto: Shutterstock

Sjekkliste på visning:

 • Sjekk at baderomsfugene er tette – særlig i dusjsonen. Er det misfarging eller buler eller i fliser eller tapet?
 • Se om det er sorte prikker på overflater som tak, vegger, benkeplater og skap. Ta også gjerne en ekstra titt bak møbler.
 • Se om det er løse skjøter i vinyltapet på kjøkken og bad
 • Sjekk om det er sprukne sveiseskjøter i gulvbelegg eller om parketten buler
 • Sjekk tilstanden til vegger. Kjennes veggen myk ut?
 • Se etter sprekker eller ødelagte fuger mellom murstein på fasaden.
 • Sjekk at takrenner og avløpsrør er tette og rene.
 • Sjekk at vannrørene i boligen er tette. Denne kan være litt vanskelig. Men det går an å høre med megler om det er mulig å stenge alle kraner og maskiner som bruker vann. Hvis vannmåleren fortsatt viser aktivitet kan det være tegn på at noe er galt.
 • Er du på visning om vinteren, bør du sjekke fasaden for istapper. Istapper fra taket kan være et tegn på at taket er dårlig isolert.
Fjern muggsopp med klut og vanlig såpe som er egnet til det materialet som skal vaskes.
Fjern muggsopp med klut og vanlig såpe som er egnet til det materialet som skal vaskes. Foto: Shutterstock

Fjerning av muggsopp

Hvis du oppdager en muggsoppskade i boligen din er det viktig at den utbedres raskt og på riktig måte.

– Husk at du også må undersøke årsaken til skadene, slik at du unngår eller reduserer de fysiske skadene, påpeker Sjuve Ellingsen.

Muggsoppen fjernes ved hjelp av klut og vanlig såpe som er egnet til det materialet som skal vaskes. Bruk hansker under rengjøringen. Kluter og filler som er brukt, kastes etter bruk. Hvis du skal fjerne muggsoppen selv må du være frisk og ikke ha allergier.

Oppdager du at muggveksten kommer raskt tilbake kan det bety at det er et underliggende problem, som for eksempel en vannlekkasje.

– I så fall må du finne årsaken og utbedre den for å hindre ny muggvekst. I slike tilfeller, og i tilfeller med vekst over større områder, kan det være riktig å benytte et firma med spesialkompetanse. Det samme gjelder hvis du har mistanke om at det er skjult muggvekst i vegger og gulv.

Råd for å forebygge mot muggsopp

Våtrom er spesielt utsatt for fuktskader. Opplever du ofte dugging og dråper på overflatene, eller at du stadig får besøk av sølvkre? Det kan skyldes høy fuktighet på grunn av dårlig ventilasjon, manglende fall mot sluk eller lekkasjer i røropplegget.

Har du Super husforsikring, kan du bestille besøk av Anticimex for å sjekke forholdene, samt sette ut feller for sølvkre. Blir de borte er det som regel i orden, men kommer sølvkreene tilbake bør du sjekke boligen nærmere for fuktproblemer.

– Sørg for god ventilasjon, ikke tørk klær inne om det ikke er god ventilasjon. Ikke steng ventiler for å «holde på varmen» ventilasjonen er viktig, sier Sjuve Ellingsen.

 • Luft godt 5-10 minutter daglig, gjerne flere ganger om dagen
 • La alle rom være oppvarmet til minst 18 grader
 • Ikke tørk våte klær inne
 • Trekk møblene litt ut fra veggen så det blir luftsirkulasjon bak
 • Bruk kjøkkenviften når du lager mat
 • Hold taket tett
 • Rens takrenner, nedløp og takbrønner
 • Reparer fuger og sprekker i fasader og fundament. Sørg for at fugene rundt vinduer er tette.
 • Sørg for god ventilasjon på soverommet, ikke lukk dør, vindu og/eller ventil. Dette er spesielt viktig om vinteren.

Super husforsikring hjelper deg ved muggproblemer

Med Super husforsikring kan du benytte deg av If Boligsjekk som er en gratis tjeneste inkludert i forsikringen. Her kan du få hjelp av fageksperter fra Anticimex som sjekker huset ditt for blant annet muggsopp og fukt, i tillegg til å avdekke risiko for fuktskader.

Hvis råtesopp angriper innvendig treverk i huset ditt, dekker Super husforsikring fjerning og reparasjon av skaden.