Derfor trenger du boligkjøperforsikring

Drømmeboligen er ikke alltid slik du tror. Mange ferske boligkjøpere har oppdaget både skjeggkre og vannskader etter boligkjøpet.

Vannlekasje på kjøkken. Husk Boligkjøperforsikring

Når du er på boligjakt er det alltid viktig å undersøke tilstanden til boligen godt. Du leser gjerne tilstandsrapporten nøye, og på visning sjekker du kjeller, drenering, bad, tak og sikringsskap.

Likevel er det dessverre sånn at forventningene ikke alltid stemmer overens med virkeligheten. En boligkjøperforsikring, tidligere kalt eierskifteforsikring, gir deg derfor et tryggere boligkjøp.

Kjøpe bolig? Beregn pris på If Boligforsikring

Hva er boligkjøperforsikring?

En boligkjøperforsikring er boligkjøperens motsvar på boligselgerens eierskifteforsikring. Den sikrer deg nødvendig juridisk bistand, slik at du får den erstatningen du kan ha krav på, dersom det er mangler ved boligen du har kjøpt. Det kan dreie seg om alt fra skadedyr til fuktskader og konstruksjonsfeil, som selger ikke har informert deg om før kjøp.

Har du en svak sak, vil vi også være tydelige på det. Slik slipper du å bruke unødvendig tid og krefter på en reklamasjonsprosess som uansett ikke vil føre fram.

Husk å sjekke dette på overtakelse av boligen

Ina Vilde Løken, Produktspesialist Eiendom i If
Ina Vilde Løken, Produktspesialist Eiendom i If

Trenger jeg boligkjøperforsikring?

Ina Vilde Løken, Produktspesialist Eiendom i If, vet at mange lurer på om de egentlig trenger boligkjøperforsikring. Men på grunn av at de fleste som selger bolig i dag har boligselgerforsikring, tidligere kalt eierskifteforsikring, er hun er klar i sin anbefaling:

– Boligselger- eller eierskifteforsikringen dekker boligselgers ansvar etter salget dersom det dukker opp krav om mangler etter boligsalget. Så der du tidligere møtte en angrende selger som var villig til å inngå et kompromiss, møter du i dag advokater som har spesialisert seg på slike krav. Å kreve erstatning i en slik situasjon kan derfor være en utmattende og tidkrevende prosess.

Med boligkjøperforsikring får du profesjonell hjelp både til å vurdere om det er verdt å bruke krefter på å klage, og juridisk bistand til å fremme kravet dersom boligen du har kjøpt har en mangel.

– Hvorvidt du som boligkjøper ønsker denne sikkerheten, er til syvende og sist ditt eget valg. Men personlig ville jeg kjøpt boligkjøperforsikring i alle tilfeller hvor selger har forsikret seg med boligselgerforsikring, sier Løken.

Ny avhendingslov 

1. januar 2022 ble reglene i avhendingsloven som regulerer kjøp og salg av brukte boliger i Norge endret. Tidligere kunne boligselger selge boligen «som den er», men med de nye endringene stilles det strengere krav til selger.

Ifølge de nye reglene kan ikke selger lenger ta generelle forbehold om tilstanden ved salg til forbrukerkjøpere. Det må opplyses om alle kjente forhold ved boligen, og opplysningene skal være korrekte. I tillegg bør selger innhente en ny type tilstandsrapport som vil gi kjøper mer og bedre opplysninger om boligen. 

- En boligkjøperforsikring vil alltid gi deg juridisk rådgivning, men det er ikke alltid feilen ved boligen er en mangel ifølge avhendingsloven, og derfor ikke er en sak som kan tas videre mot selger, sier Løken.

Du som kjøper kan kun vinne frem dersom selger har holdt tilbake opplysninger om boligen, eller om boligen er i dårligere stand enn det som fremkommer av tilstandsrapporten. Det må også gjøres en vurdering om mangelen er påregnelig ut i fra boligens alder og tilstand.

Krav til utbedringskostnader

Tidligere var kravet at utbedringskostnadene må utgjøre fem-seks prosent av kjøpesummen. For en bolig til 5 millioner kroner måtte altså mangelen koste minst 250 000 kroner å utbedre, før du hadde en sak du kunne ta videre. 

I dag er det ingen vesentlighetskrav, men du må som kjøper selv dekke mangler opp til et beløp på 10 000 kroner. Det vil si at dersom manglene du har oppdaget koster under 10 000 kroner å reparere vil de ikke være å anse som mangler i henhold til avhendingsloven.

- Har selger bevisst holdt tilbake informasjon om boligen, gjelder imidlertid ingen nedre grense, forklarer Løken.

5 års reklamasjonsrett ved boligkjøp

Boligkjøperforsikringen som du blant annet får inkludert i If  Boligpakke, gjelder for ett år av gangen og kan fornyes i inntil fem år.

– Erfaringsmessig oppdages de fleste skadene det første året, når du har fått tid til å bli kjent med boligen. Likevel vet vi at 20 prosent av skadene dukker opp i de påfølgende årene. Dette kan for eksempel være sopp- og råteskader i konstruksjonen som har utviklet seg over lengre tid, sier Løken.

– Boligkjøperforsikringen koster kun en brøkdel etter det første året. Jeg anbefaler derfor å beholde forsikringen i fem år, slik at du er sikret god hjelp  i hele perioden selger fortsatt er ansvarlig, hvis det skulle skje noe.

Hus- og innboforsikringen erstatter ikke skader som har oppstått før overtagelse

Mange lurer nok på hvorfor ikke hus- eller innboforsikringen dekker skader du oppdager i den nyinnkjøpte boligen.

– Kjøper du en bolig som allerede har mangler, har skaden skjedd før du kjøpte hus- eller innboforsikring for den nye boligen. Hus- og innboforsikringer du kjøper i forbindelse med ditt nye boligkjøp, dekker kun skader som oppstår i boligen etter at du har kjøpt forsikringen, forteller Løken.

Forsikringspakke for deg som kjøper bolig

Forsikringsselskapet If samarbeider med flere eiendomsmeglere som gir deg boligkjøperforsikring, innboforsikring og eventuelt husforsikring i én pakke. Slik får du enkelt alt du trenger av forsikringer når du flytter inn i ditt nye hjem.

Samarbeider ikke eiendomsmegleren din med If, kan du også kjøpe boligkjøperforsikring direkte av If.


FOTO: SHUTTERSTOCK