5 tips til overtakelse av bolig

Boligkjøpet er på plass, nå gjenstår bare overtakelse før du som lykkelig ny boligeier får nøklene til drømmeboligen. Her er vår sjekkliste til overtakelse av bolig.

På overtakelsesdagen går ansvaret for boligen over fra selger til kjøper. Her møtes dere, som oftest uten megler, for å gå gjennom boligen, signere overtakelsesprotokoll og overlevere nøkler.

  1. Rydding og rengjøring
  2. Inventar og løsøre 
  3. Se etter skader og feil
  4. Tekniske installasjoner
  5. Signer overtakelsesprotokollen

Overtakelsesprotokollen skal kontrollere og dokumentere at boligen overtas i avtalt stand. Oppdager du eventuelle feil og avvik, skal dette noteres her.

Juridisk Skaderådgiver i If, Åsmund Slettevold påpeker at det er viktig å sette av godt med tid på overtakelsesdagen, slik at dere rekker å gjennomgå alt dere skal.

- I mange tilfeller ser vi dessverre at mange er litt vel raske på overtagelsen, for så å oppdage feil eller mangler etter overtakelsen. Hvis du først signerer på at rengjøringen og ryddingen er tilstrekkelig, nytter det ikke å klage i ettertid. Er overtakelsesprotokollen underskrevet, er det ofte dessverre for sent å klage, forteller Slettevold.

1. Rydding og rengjøring

Som seg hør og bør skal den nye boligen overleveres ryddet og rengjort. Dette følger av avhendingsloven. Det gis ikke detaljerte føringer for hva som kreves av rengjøringen, men det skal ikke være nødvendig for kjøper å «vaske seg inn» i den nye boligen.

- Det stilles imidlertid strengere krav til vasking og rydding av oppholdsrom, slik som stue, soverom, kjøkken og bad, enn for eksempel vask av lagerrom som bod og garasje. Her skal du forvente at det er gjort en grundig rengjøring, sier Slettevold.

Juridisk Skaderådgiver i If, Åsmund Slettevold
Juridisk Skaderådgiver i If, Åsmund Slettevold

Han legger til at det er viktig å sjekke områder som ikke er umiddelbart synlig, slik som kjøleskap og stekeovn.

- Sluk på bad og kjøkken skal være renset, fliser og dusjglass på bad skal være rene, stekeovn skal ikke ha brente matrester, og kjøleskapet skal være vasket skikkelig.

Hvis boligen er for dårlig rengjort, kan du holde igjen penger.

- Dersom du opplever at rengjøringen er mangelfull, er det viktig at du noterer avvikene i protokollen slik at megler vet hva han skal forholde seg til. Du kan enten be om eventuelle utbedringer, eller at det holdes igjen et beløp fra oppgjøret.

Sjekk også at selger har ryddet ut alle eiendelene sine, særlig på kneloft, råkjeller og garasje, og ta en titt utvendig på eiendommen og påse at alt av uteområde er tilstrekkelig ryddet.


2. Inventar og løsøre

På overtakelsesdagen er det viktig at du sjekker at alt løsøre som er avtalt mellom deg og selger er på plass. Her tar man vanligvis utgangspunktet i en standard løsøreliste, som er utarbeidet av Norsk Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe. Denne løsørelisten inneholder en detaljert oversikt over hva som skal følge med brukt boligen.   

Du og selger står imidlertid fritt til å avtale noe annet.

- Om selger vil ha med seg løsøre som i utgangspunktet er opplistet i løsørelisten, opplyses dette gjerne i boligannonsen eller salgsprospektet, eller i kontraktsmøtet dere har hos megler.

- Dersom du la inn forbehold i budet ditt at inventar eller løsøre utover det som står i løsørelisten skal følge med boligen, må du passe på at selger har latt dette stå igjen. Dette kan være alt i fra møbler, hvitevarer som vaskemaskin til robotgressklipper og utemøbler.

Oppdager du at det er gjenstander som mangler, er det viktig at dette også noteres ned i overtakelsesprotokollen, slik at dette kan følges opp av megler.

Se hva innboforsikringen dekker

Husk også dette:

Avklar felleskostnader:

Dersom det betales felleskostnader, f.eks. til et borettslag, må kjøper og selger avtale hvordan kostnadsfordelingen blir for overtakelsesmåneden. Er overtakelsen f.eks. 15. januar, og felleskostnader for januar er fakturert selger 1. januar, kan dere avtale at kjøper betaler selger tilsvarende en halv månedstermin.

Få nøkler til boligen og lagerrom:

Selger skal overlevere alle nøkler til boligen. Sjekk at du har fått nøkler ytterdører, boder, garasje, skap, sikringsskap osv. Selgere som har mistet nøkler til boligen, må si fra om dette, helst i salgsoppgaven.

Brannslukkingsutstyr:

Dette skal stå igjen, påse at dette etterleves.

3. Se etter skader og feil

Det er viktig at du sjekker at boligen er i samme stand som det er oppført i tilstandsrapporten og egenerklæringsskjema. Ifølge avhendingsloven har boligen en mangel dersom den ikke er i samsvar med de kravene til kvalitet, utrusting og annet som følger av avtalen.

- Et viktig poeng i denne sammenheng er at det er avtalen mellom kjøper og selger som bestemmer hvilken tilstand boligen skal være i ved overtakelse. Du har med andre ord ikke krav på en plettfri bolig, men en bolig som er i samsvar med den informasjonen du har fått i forkant av kjøpet og slik boligen fremstod på visning, sier Slettevold.

Dessverre er det ikke uvanlig at det dukker opp feil og mangler etter overtakelse av boligen. 

- Det hender at noen får seg noen kjedelige overraskelser på overtakelsen. I noen tilfeller kan det ha oppstått en skade i tiden etter visning, eller at skaden først kommer til syne etter at selger fjernet eller flyttet på tingene sine. Test gjerne også alle kraner for å sjekke at det er ordentlig vanntrykk, sier Slettevold.

Dersom du finner feil eller mangler, er det viktig at dere noterer dette i overtakelsesprotokollen.

- I protokollen bør det gjøres klart om forholdet anses for å være en mangel, og om det tas forbehold om at du vil komme tilbake med et krav. Det kan også være nyttig å ta bilder av de områdene i boligen som du mener ikke er slik som forventet.

Det er også mulig å holde tilbake penger, men dette bør gjøres med varsomhet. Risikoen er at du må betale forsinkelsesrenter på urettmessig tilbakehold, enten det er fordi boligen ikke hadde en mangel i det hele tatt, eller fordi du har tilbakeholdt uforholdsmessig mye.

- Om du har mulighet til det, anbefales det at du rådfører deg med en jurist før du velger å holde tilbake penger. Ideelt sett bør du få et prisestimat fra en fagperson på utbedring av forholdet, slik at dere har et godt utgangspunkt når dere vurderer beløpet som skal holdes tilbake, sier Slettevold.

Med If boligkjøperforsikring får du juridisk veiledning knyttet til overtakelse.

Slik oppdager du mugg og råteskader

4. Tekniske installasjoner

Under overtakelsen er det viktig at selger viser deg hvor du finner alle tekniske rom, søppelrom, vaskerom, garasje, forklarer om bruk av fellesområder og lignende.

- Be om å få en oversikt over tekniske installasjoner i boligen, slik som stoppekran, vannfordelerskap, sikringsskap, smarthusløsninger, ventilasjon, sentralstøvsuger osv. Det er kjedelig å måtte bruke masse tid på dette i etterkant.

For noen installasjoner kan det også få dramatiske konsekvenser om du ikke vet hvor de er plassert og bruksmåte, som for eksempel boligens stoppekran.

- Stoppekranen stanser vanntilførselen til boligen, og du vil gjerne vil unngå å lete etter denne dersom en lekkasje først har oppstått.

Slik finner du ut hvor stoppekranen er i din bolig

5. Signer overtakelsesprotokollen

Når dere har gått gjennom boligen og fylt ut overtakelsesprotokollen, skal den signeres av begge parter. Selger sender deretter den signerte protokollen til eiendomsmegleren som tar ting videre. Eiendomsmegler vil også sørge for at boligen blir tinglyst på deg og at selgers pant i boligen blir innfridd.

- Husk å lese av strømmåler og eventuell vannmåler i fellesskap og noter avlesningen i overtakelsesprotokollen før dere signerer, slik at dere enkelt kan finne en god løsning på betaling av strømforbruk som er fra før og etter overtakelse.

Husk innbo- og/eller husforsikring

Før du flytter er det viktig at du melder fra til forsikringsselskapet og informerer om overtakelse av den nye boligen. Oppgi dato for overtakelse, nytt gårds- og bruksnummer.

Med hus- og/eller innboforsikring i If får du rask hjelp dersom du får skade på huset eller leiligheten din. If innboforsikring inkluderer også flytteforsikring, som sørger for at tingene dine er godt forsikret på veien fra gammel til ny bolig, slik at du slipper å bekymre deg for uhell under selve flytteprosessen.

Relaterte artikler