Hvilken husforsikring passer for deg?

Å kjøpe hus er den største investeringen vi gjør. Derfor er det viktig å ha en god forsikring som gir deg økonomisk sikkerhet dersom noe skulle gå galt. Men hvilken forsikring bør du velge?

Husforsikring: Flere hus i en gate

Uansett om huset ditt er nytt eller gammelt, stort eller lite, trenger du husforsikring. Nye hus er like utsatt for skader som eldre hus, og skader på eldre hus vil gi like store utgifter som på nye hus.

Sjekk pris på husforsikring

Fullverdigaranti

If tilbyr tre ulike typer husforsikring, Basis, Utvidet og Super, alle med fullverdigaranti.
– Det betyr at du får gjenoppbygd huset ditt uten fradrag for alder og slitasje ved totalskade, som eksempelvis brann, forklarer Marius Duffaut, produktsjef for husforsikring i If.

Basis husforsikring dekker de aller vanligste skadene

Basis husforsikring gir deg en god grunnleggende dekning.

– Forsikringen passer for deg som er ute etter en enkel husforsikring som dekker de aller vanligste skadene som brann, vannskade, innbrudd og naturskade, forteller Duffaut.

Les mer om hva husforsikringen dekker 

Marius Duffaut, produktsjef for husforsikring i If. Foto: If

Utvidet husforsikring gir større sikkerhet

Utvidet husforsikring dekker flere typer skader. Du får blant annet en bredere dekning på skader som skyldes skadedyr, sopp og råte, i tillegg til en utvidet dekning av vannskade, en skade som kan forårsake store utgifter. 

– Hvis det for eksempel oppstår en vannskade i rommet under badet ditt på grunn av feil med membran eller sluk, erstatter If følgeskadene uansett kostnad, opplyser Duffaut.

Super husforsikring hjelper deg også før skadene skjer

Super husforsikring har en enda bredere dekning. Forsikringen erstatter blant annet skader som skyldes håndverkerfeil, så lenge det er under ti år siden arbeidet ble gjort. Superdekningen inkluderer også tjenester som juridisk rådgivning og nøkkelservice - dersom du skulle miste nøkkelen til huset ditt.

Super husforsikring inkluderer i tillegg byggeteknisk rådgivning; du kan få en full gjennomgang av hele huset ditt hvor fagfolk fra Anticimex sjekker blant annet inneklima, fukt og brannsikkerhet. Anticimex er spesialister på skadeforebygging, og kan bidra med verdifulle tips om vedlikehold og oppussing av boligen din.

Har du spørsmål angående oppussing, tegn på fuktskader eller mistanke om skadedyr, kan du når som helst ringe Boligtelefonen. Tjenesten er inkludert i Super husforsikring og er åpen alle hverdager fra 08.00 til 16.00.

– I tillegg til å være der når en skade har inntruffet, ønsker vi også å bruke kunnskapen vår til å gi kunder tips og råd om boligen deres, forteller Duffaut.

Hvilken husforsikring bør du velge?

Valg av husforsikring handler i bunn og grunn om et valg mellom kostnad og risiko – hvor mye penger ønsker du å bruke på husforsikringen din, og hvor stor del av risikoen ønsker du å ta selv?

– På kort sikt blir forsikringen rimeligere jo større risiko du tar selv. Men på lengre sikt kan denne risikoen føre til større utgifter dersom huset ditt blir utsatt for en skade som ikke dekkes, forteller Duffaut.

Marius Duffaut er klar på hvilken boligforsikring han anbefaler:

– Utvidet husforsikring har dekninger som alle hus, uansett tilstand, har behov for hvis uhellet skulle skje. 

Huseiere som har opplevd store skader kan nok bekrefte at forsikring ikke bare handler om selve skaden, men også om følelsen av trygghet – at du vet at huset og økonomien din er ivaretatt dersom du skulle være uheldig å bli utsatt for en skade.