Hva betyr egentlig p-rom, ligningsverdi og energimerking?

Boligannonser inneholder mange fremmedord det er lett å gå seg vill i. For hva er egentlig forskjell på prisantydning og takst? Her får du oversikten.

Par som ser på boligobjekter utenfor meglerkontor

Det kan være vanskelig å navigere seg rundt i et boligmarked med masse nye ord og utrykk, og samtidig være sikker på at boligen oppfyller alle krav. Vi har derfor satt opp en liste med de aller viktigste slik at du får en god start på boligjakten.

Pris, takst og verdi

Prisantydning er det selger og megler forventer å få for boligen. Du kan legge inn bud helt uavhengig av prisantydning, men den legger ofte føring for hva selger til syvende og sist er villig til å selge for.

Verditakst er forventet salgsverdi – altså hva man normalt kan få for boligen i markedet. Denne kan ligge både lavere og høyere enn prisantydningen, da den er basert på boligens tekniske tilstand.

Lånetakst på sin side er et nedre anslag av eiendommens markedsverdi. Lånetaksten ligger ofte 10 til 20 prosent lavere enn verditaksten, og er som regel den summen banken tar utgangspunkt i dersom du søker om lån. Begge takstene fastsettes av en autorisert takstmann, basert på de observasjonene han eller hun har gjort. Disse skal stå beskrevet i taksrapporten.

I tillegg har alle eiendommer i Norge en ligningsverdi. Den utgjør 25 prosent av markedsverdien på boligen, og har innvirkning på beregningen av formuen din i selvangivelsen. Dermed spiller den også en rolle for hvor mye formueskatt du eventuelt skal betale.

Trenger du innboforsikring? Beregn pris her

Vær obs på ekstrakostnadene

Dokumentavgiften er et gebyr vi betaler til staten for de ulike dokumentene som kreves når en bolig skifter eier. Dokumentavgiften er som regel 2,5 prosent av kjøpesummen, og er viktig å ha med i regnestykket når du skal legge inn bud.

Heftelser er utestående innbetalinger som følger eiendommen ved salg. Det kan for eksempel være utestående boliglån, ubetalte eiendomsskatter, pant eller andre avtaler som begrenser bruksretten. Når heftelsene er tinglyste, er de beskyttet av retten.

Om boligen står på festet tomt, betyr det at du må betale leie for tomten boligen står på. I slike tilfeller finnes det som regel en avtale der den som leier, også kalt fester, betaler en festeavgift for grunnen – som regel for et år av gangen. Les avtalen nøye!

Boligens areal

Bruttoareal, eller BTA, beskriver størrelsen på hele boligen, inkludert ytterveggene og sekundærrom. Om det er et rekkehus eller tomannsbolig, eller om boligen grenser til fellesarealer, måles det til midten av veggen man deler med andre.

Boenhetens totale bruksareal, forkortet til BRA, viser hvor stor hele boligen er innenfor ytterveggene. Rom med takhøyde under 1,9 meter, regnes ikke med.

Primærrom omtales ofte som P-rom og viser kun arealet på oppholdsrom som stue, kjøkken, bad og soverom, mens sekundærrom (S-rom) er uinnredede rom som kott, kjellerrom og boder.

Tilstand og energimerking

Boligsalgsrapport eller tilstandsrapport er utarbeidet av takstmann før boligen legges ut for salg. Den er et resultat av de opplysningene selgeren har gitt, sammen med undersøkelsene takstmannen selv har gjort.

Energimerket forteller deg noe om hvor mye og hvilken type energi boligen går på. Merket består av både en energikarakter og en oppvarmingskarakter, og gir en god indikasjon på boligens energistandard.

Energikarakteren går fra A til G, og sier noe om energistandarden til selve bygningen og oppvarmingssystemet. En god karakter som A eller B betyr at boligen er svært energieffektiv: det er enkelt å holde en stabil innetemperatur og mulig å få lave energiregninger. Eldre hus vil typisk ligge i den nedre delen av skalaen, mens nyere boliger som er bygget etter dagens energistandard vanligvis vil ligge på en C.

Oppvarmingskarakteren er en fargeskala fra rød til grønn, hvor grønn er best. En god oppvarmingskarakter betyr at en stor del av boligen kan varmes opp med noe annet enn olje, gass og elektrisitet. Bruk av fjernvarme, ved, sol og varmepumpe gir god oppvarmingskarakter.

Det med liten skrift

Ordet konsesjon betyr «tillatelse» og brukes der boligsalget krever en kommunal godkjenning. I slike tilfeller må du undertegne en egenerklæring om at du vil benytte eiendommen til det den er regulert til. Dette må også bekreftes av kommunen før tinglysing av overdragelsen kan skje.

Kommunens planer om å gjøre endringer i området rundt eiendommen, kalles reguleringsplaner. Planene skal blant annet fortelle om utnyttelsesgrad, tillatte byggehøyder og byggelinjer. Det er også smart å sjekke hva kommunedelplanen sier om utviklingen av området.

Et sikkert kjøp

De aller fleste boligselgere kjøper boligselgerforsikring for å sikre seg for eventuelle erstatningskrav fra kjøper. Boligkjøperforsikring er for deg som kjøper bolig. Forsikringen gjelder dersom boligen viser seg å ha vesentlige mangler du ikke var gjort klar over, og dekker nødvendige kostnader du har ved reklamasjon på boligkjøpet.

FOTO: NTB SCANPIX/SHUTTERSTOCK