Sjekklisten du trenger før visning

Forberedelser er viktig når du er på utkikk etter ditt nye hjem. Går du gjennom denne sjekklisten før visning vet du hva du bør være oppmerksom på når du er på visning.

Familie på  visning

Å kjøpe bolig er den dyreste investeringen mange av oss gjør. Marius Duffaut, produktsjef for bolig i forsikringsselskapet If, forteller at det allikevel er mange som stiller med blanke ark på visning.

– Det viktigste er å vite hva du skal se etter. Typiske feil er å kun se på overflatene, som ikke sier noe om tilstanden til boligen. Det er først når du ser på steder som under vasken og oppi sluket at du får ærlige svar, sier Duffaut.

Sjekk pris på boligforsikring fra If

Våre beste tips før visning og i jakten på boligdrømmen: 

Bestill salgsprospekt på forhånd

Duffaut sitt første bud er å bestille salgsprospektet på forhånd og gå nøye gjennom det før dere drar på visning. Viktige spørsmål å få svar på er:

  • Er det servitutter eller heftelser på boligen?
  • Foreligger det kommunale planer om utbygging i området? For eksempel utbygging av nye boliger, kommunale bygg eller veier? Alternativt kan dere selv innhente nødvendig informasjon av kommunen, borettslaget eller sameiet. Konkret hvilke konsekvenser slikt eventuelt kan få, er sjeldent redegjort godt for i et salgsprospekt.
  • Sjekk også eventuelle felleskostnader og husleie. Har boligen fellesgjeld? I så fall, undersøk hvordan renter og avdrag kommer til å se ut de neste årene.
  • Be også om å få en full oversikt over utførte arbeider på boligen.

Noter spørsmålene deres, og om nødvendig, be megler innhente mer informasjon. Sørg for å få svar skriftlig.

Huskeliste når du er på visning

Boligmappen

Les boligmappen som følger med salgsprospektet! Her finner dere boligsalgsrapporter, takster, reguleringsplaner, kopi av matrikkelbrev (opplysninger om eiendommen) og andre dokumenter.

Spesielt viktig er selgerens egenerklæring. Her skal selgeren redegjøre for om det er feil eller mangler på boligen, og hva disse går ut på.

Boligsalgsrapporten

Jo grundigere dokumentasjon dere har om boligen i forkant, dess enklere er det å vurdere tilstanden og hvor mye dere bør betale.

Boligsalgsrapporten sier noe om levetiden på de forskjellige delene av boligen. Er det 15 år siden badet ble pusset opp, kan du stå foran en dyr oppussing. Hvis taket er av pappshingel og er 20 år eller mer, nærmer det seg tiden for utskifting.

Dra på «visning» før visning

Google Earth gir dere oversikt over eiendommen og området. Her kan dere orientere dere om alt fra sol- og trafikkforhold til lokaltilbud. Det er også lurt å være obs på ting som potensielle støykilder, fabrikker eller lite barnevennlige veier som kan gjøre området mindre attraktivt i forhold til livssituasjonen dere er i.

På flyttefot? Da trenger du flytteforsikring

Dette må du huske på å sjekke på overtakelse av boligen

Dette må dere se etter på visning

Visningen er deres sjanse til å gjøre opp en egen mening ut over det dere har fått vite fra den skriftlige dokumentasjonen. Dette er deres mulighet til å få det totale inntrykket av boligen.

Sjekk spesielt dette:

  • Ta en ekstra titt og sjekk om det er fukt på bad og kjøkken
  • Tilstanden på el-anlegget
  • Ved kjøp av enebolig, tomannsbolig eller rekkehus: Be om dokumentasjon på at tak, yttervegger og kjeller er forskriftsmessig bygget og i god tilstand. Ved kjøp av leilighet er dette borettslaget eller sameiets ansvar.
  • Orienter dere om bestemte rettigheter eller forpliktelser. Sjekk for eksempel om naboen din har tillatelse til å parkere på eiendommen din.
  • Be om å få se dokumentasjon på brukstillatelse og ferdigattest. Dette er kommunens offisielle tillatelse for at boligen kan tas i bruk. Hvis boligen har midlertidig brukstillatelse, bør du sjekke om den tidligere eieren har ryddet unna de manglene som kan være beskrevet i den midlertidige brukstillatelsen.

Husk å ha finansieringen klar

Et finansieringsbevis er en skriftlig bekreftelse fra banken på hvor mye dere kan låne. Finner dere drømmeboligen, er det smart å ha finansieringsbeviset klart før budrunden. Uten et finansieringsbevis, risikerer dere at selger ikke aksepterer budet deres.

FOTO: NTB SCANPIX/SHUTTERSTOCK